Na konferenciji za novinare u Privrednoj komori Srbije, Vlada Republike Srbije je danas najavila izmene Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje koji će sadržati takozvani Test samostalnosti preduzetnika paušalaca, kao i s tim povezan paket poreskih olakšica

Cilj testa je da se utvrdi ko će u budućnosti imati pravo na paušalno oporezivanje ili, drugim rečima, utvrđivaće da li je preduzetnik zaposleni ili nezavisni dobavljač usluga. Kako bi se ublažio prelazak na novi sistem koji će bez sumnje usloviti reorganizaciju i povećanje nameta za mnoge kompanije koje angažuju preduzetnike, kao i same preduzetnike, Vlada je u isto vreme najavila i set olakšica.

Provera kroz Test samostalnosti 

Test koji već neko vreme kruži po domaćoj IT zajednici sadrži spisak od devet kriterijuma po kojima će se utvrđivati da li preduzetnik ostvaruje prihod od samostalne delatnosti ili prihod fizičkog lica (tj. određuje se da li je preduzetnik u odnosu na nalogodavca samostalan ili ne). 

Uvođenje ovog elementа nije preveliko iznenađenje s obzirom na to da se u IT zajednici o tome priča u poslednjih godinu dana. Kako je danas saopšteno, da bi se „palo” na testu mora da se ispuni većina njegovih kriterijuma, koja su usmerena na proveru da li se posao preduzetnika može kvalifikovati kao posao preduzetnika od samostalne delatnosti ili kao drugi tip angažmana fizičkog lica. To uključuje pitanja da li se u ugovoru o angažovanju preduzetnika nalaze elementi kao što su definisano radno vreme, pravo na godišnji odmor, oprema i prostor za rad, a razmatraće se i dužina angažmana, procenat prihoda koje preduzetnik ostvaruje od jednog klijenta, da li poslovni nalogodavac organizuje stručno usavršavanje i drugi elementi.

Olakšice za zapošljavanje za naredne tri godine

Što se tiče dodatnih poreskih podsticaja, kompanije koje budu zapošljavale lica koja nisu bila u radnom odnosu tokom 2019. godine biće oslobođene plaćanja dela poreza na zarade i doprinose za PIO za ta lica. One će tokom 2020. godine biti oslobođenje plaćanja oko 70 odsto ovih poreza, tokom 2021. godine 65 odsto, a tokom 2022. godine 60 odsto

Ova mera će se odnositi na zapošljavanje prethodno nezaposlenih lica (bez obzira na to da li su bili prijavljeni kod NZS), studenata i preduzetnika paušalaca, a uslov je da kompanija povećava broj zaposlenih. Drugim rečima, kompanijama koje angažuju preduzetnike koji ne prođu Test samostalnosti otvara se mogućnost da ih angažuju kao novozaposlene i uživaju navedene poreske olakšice za tako angažovana lica.

Konkretno, podsticaj se odnosi na nezaposlene u periodu od 1.1.2019. do 30.4.2020, pod uslovom da stupe u radni odnos do kraja 2020. godine, kao i na preduzetnike koji nisu bili u radnom odnosu tokom 2019, pod uslovom da stupe u radni odnos do 30.4.2020.

Početak primene nove verzije zakona je zakazan za 1. januar 2020. godine. Nove mere se odnose na čitavu privredu, ali će imati značajan uticaj na IT industriju, budući da nemali broj IT kompanija zapošljava paušalce i da ovaj način oprezivanja predstavlja nenamerni podsticaj čitavoj grani. U isto vreme, prednosti paušalnog oporezivanja bivaju zloupotrebljavane jer samo nekim firmama i pojedincima iz IT-a i drugih industrija i državnih institucija omogućavaju niže poreske izdatke, te stvaraju plodno tle za nelojalnu konkurenciju.

Naravno, veliko je pitanje i da li će prelazni period od tri godine biti dovoljan za bezbolan prelazak na angažovanje u skladu sa novim merama Vlade. Upravo zbog toga je izuzetno važno da ta ista Vlada u saradnji sa IT zajednicom u narednom periodu da odgovor na ovo pitanje.

Za „prave” preduzetnike — sve po starom

Po svemu sudeći, za sve koji ne padnu Test samostalnosti — sve će i dalje funkcionisati po starom.

Ipak, podsećamo da je krajem 2018. Vlada Republike Srbije oformila Radnu grupu koja je za cilj imala unapređenje sistema paušalnog oporezivanja, ali nije precizirano da li je ovaj paket mera posledica njenog rada. U Radnu grupu su imenovani članovi Kabineta predsednika Vlade, Ministarstva Finansija, Poreske uprave, NALED-a, ali i ljudi iz domaće IT zajednice. Rad ove grupe je bio ograničen na povećanje efikasnosti sistema paušalnog oporezivanja i automatizaciju određivanja visine poreza, a menjanje definicije ko može biti preduzetnik paušalac nije bilo uključeno u njene nadležnosti.

Učestvujte u debati o izmenama

Inicijativa „Digitalna Srbija” će zajedno sa VojvodinaICT cluster-om u četvrtak u 10 časova organizovati webinar sa IT zajednicom o najavljenim zakonskim izmenama i poreskim podsticajima za prijem prethodno angažovanih preduzetnika u radni odnos. Prijavite se za učešće ovde.

Saznajte sve o promenama u narednom periodu

S obzirom na važnost ove teme za IT industriju i činjenicu da zvanični dokumenti još uvek nisu objavljeni, Startit će nastaviti da obrađuje ovu temu i tražiti što više informacija u vezi sa novonastalim izmenama. U danima koji dolaze detaljno ćemo pisati o svim aspektima novih izmena i razvoju situacije. 


O prvim reakcijama IT zajednice, uključujući i poslodavce i preduzetnike, možete pročitati na sledećem linku: Od „najboljeg mogućeg rešenja” do „učite nemački” — prve reakcije na predloženu reformu paušala

O predlogu izmenjenog teksta člana 85 Zakona o porezu na dohodak građanja koji sadrži i takozvani Test samostalnosti možete pročitati ovde: Objavljen Test samostalnosti — po kojim kriterijumima će se utvrđivati da li je preduzetnik nezavisan?

Ovih dana jedno od najčešće postavljanih pitanja povodom objavljivanja Testa samostalnosti jeste: „Šta će biti sa preduzetnicima paušalcima koji rade za jednog inostranog klijenta?’’ Na tu temu više čitajte ovde: Šta predložene izmene Vlade znače za preduzetnike koji rade sa klijentima iz inostranstva?

Kalkulaciju troškova zbog najavljene reforme paušalnog sistema, možete pročitati na sledećem linku: Evo koliki će biti troškovi predložene reforme paušala u prelaznom periodu

Na vebinaru koji su organizovali Inicijativa „Digitalna Srbija” i Vojvođanski IKT klaster odgovarano je na najčešća pitanja zajednice: Odgovori na najčešće postavljanja pitanja IT zajednice u vezi sa reformom preduzetničkog oblika poslovanja

Ukoliko želite da saznate više o stavu i ulozi Startita u čitavom procesu, pročitajte: Paušal je morao da ode — šta treba uraditi da svi ne odu?

U ovom tekstu izračunali smo koliki će biti troškovi nakon prelaznog perioda: Analiza troškova predložene reforme preduzetničkog oblika poslovanja nakon prelaznog perioda

Na sajtu Ministartsva finansija objavljeni su predlozi izmena Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje: Ministarstvo finansija objavilo zvanične nacrte novih poreskih izmena, a da li će otvoriti i javnu raspravu?

Tekst suvlasnika IT kompanije iz Novog Sada, o tome kako iz njegovog ugla izgledaju problemi i potencijalne posledicama predložene izmene Zakona:  Koje probleme unose izmene zakona u IT industriju?

Na sajtu Advokatske komore Srbije osvanulo je obaveštenje da je ovoj organizaciji Ministarstvo finansija uputilo dopis u okviru kog se nalazi Predlog uredbe о bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje: Nakon uvođenja novih kriterijuma za određivanje da li je preduzetnik samostalan, Vlada pripremila i Predlog o tome kako se određuje visina paušalnog poreza

Nezadovoljni IT-evci zbog reforme Zakona odlučili su da osnuju različite inicijative, među kojima se zbog najkoherentnijeg priszupa najviše ističe Digitalna zajednica: Nova IT organizacija, Digitalna zajednica: Pozivamo Vladu da organizuje javnu raspravu povodom Zakona o porezu na dohodak građana

Po prvi put se kao mogući termin za početak primene novih mera pored januara, pominje i 1. mart sledeće godine: Predstavnici Vlade pozivaju na razgovor o paušalu, usvajanje zakona najavljeno za novembar