Startit Poslovi

Startit Centri

Ostalo

Događaji

06

Prednosti i mane pametnih ugovora — meetup

PETAK 6/12, 18:00 · STARTIT CENTAR, BEOGRAD
06

Asylum Game Jam Tribute

6/12 - 8/12, 18:00 · STARTIT CENTAR, BEOGRAD

Startit Predstavlja

PRILIKE ZA KARIJERU I RAZVOJ