Startit Poslovi

Startit Centri

Ostalo

Događaji

17

AI meetup

ČETVRTAK 17/01, 18:00 · STARTIT CENTAR, SUBOTICA
18

Šta je web analitika?

PETAK 18/01, 18:00 · STARTIT CENTAR, ZRENJANIN

Startit Predstavlja

PRILIKE ZA KARIJERU I RAZVOJ