Startit Poslovi

Startit Centri

Ostalo

Događaji

19

WordPress i Dropshipping meetup

SREDA 19/06, 18:00 · STARTIT CENTAR, ŠABAC
20

Prvi R-Ladies NS Meetup

ČETVRTAK 20/06, 18:00 · STARTIT CENTAR, NOVI SAD

Startit Predstavlja

PRILIKE ZA KARIJERU I RAZVOJ