Juče je sa radom počela Radna grupa za unapređenje sistema paušalnog oporezivanja koja ima zadatak da do kraja 2018. godine “pripremi izmene regulatornog okvira koji će pojednostaviti proceduru obračuna paušalnog poreza u cilju automatizacije određivanja visine poreza kao i da pripremi funkcionalnu specifikaciju podnošenja zahteva u elektronskom obliku”.

Predsednik radne grupe je Dragan Demirović iz Sektora za fiskalni sistem Ministarstva finansija, dok je zamenica predsednika Svetlana Jovanović iz Kabineta predsednice Vlade.

Privredu i nevladin sektor u Radnoj grupi predstavljaju Milivoje Jovanović iz Udruženja za razvoj preduzetništva, Đerđ Pap (Udruženje vlasnika računovodstvenih agencija), Sofija Popara (Pausal.rs), Đorđe Vukotić (Advokatska kancelarija Vukotić), Vukašin Stojkov (Startit), Milan Šolaja (VOICT), Aleksandra Đurašić i Marija Ivanković, paušalno oporezovane preduzetnice. Kompletan spisak članova radne grupe koji uključuje i predstavnike Vlade i državnih agencija i sekretarijata možete naći na dnu ovog teksta.

Iz dokumenta o osnivanju Radne grupe, jasno je da će se njen rad ograničiti na povećanje efikasnosti sistema paušalnog oporezivanja i automatizaciju određivanja visine poreza.

Međutim, stavka koja je brinula (i brine) predstavnike IT sektoramenjanje definicije toga ko može biti preduzetnik paušalac, nije uključena u nadležnosti Radne grupe. U poslednjih nekoliko meseci je o tome postojalo dosta spekulacija i bojazni u javnosti, međutim i dalje nije sigurno na koji način će ova oblast biti regulisana i kako će se to odraziti na poslovanje ovdašnjih IT kompanija.

Nesumnjivo je da je država kroz trenutni sistem paušalnog oporezivanja dala nenamerni podsticaj domaćim IT firmama i profesionalcima i da je on u velikoj meri zaslužan za ovako dinamičan razvoj srpske IT industrije. Uprkos tome, većina planova države u ovoj oblasti i dalje ostaje nepoznanica, čime se ostavlja prostor za spekulacije i neizvesnost za one na koje će se eventualna reforma odraziti.


Članovi Radne grupe za unapređenje sistema paušalnog oporezivanja:

– Nenad Paunović, Kabinet predsednice Vlade

– dr Mihailo Jovanović, Kancelarija za IT i eUpravu

– Slobodan Milosavljević, Ministarstvo finansija

– Svetlana Kuzmanović Živanović, Sektor za fiskalni sistem, Ministarstvo finansija

– Sena Papak, Sektor za kontrolu, Poreska uprava

– Dragan Agatunović, Sektor za kontrolu, Poreska uprava

– Snežana Milošević, Sektor za poresko pravne poslove i koordinaciju, Poreska uprava,

– Dragan Drakulić, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

– Katarina Obradović Jovanović, Ministarstvo privrede,

– Ninoslav Kekić, Republički sekretarijat za javne politike

– Željko Simić, Republički zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje

– Dušica Šorgić, Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja,

– Arnela Savić, CROSO

– Marija Pajić, APR

– Jelena Bojović, NALED

– Irena Đorđević, NALED

– Dušan Vasiljević, NALED

– Milivoje Jovanović, Udruženje za razvoj preduzetništva

– Đerđ Pap, Udruženje vlasnika računovodstvenih agencija,

– Sofija Popara, preduzetnik i Paušal.rs,

– Đorđe Vukotić, Advokatska kancelarija Vukotić,

– Vukašin Stojkov, Startit

– Milan Šolaja, VOICT

– Aleksandra Đurašić, paušalno oporezovani preduzetnik

– Marija Ivanković, paušalno oporezovani preduzetnik