Rubrika

Preduzetništvo

„Na LinkedIn-u danas preovlađuju populističke poslovne teme, od kojih je većina na nivou ‘profesionalnog self-helpa’. ‘Ispliva’ i poneka korisna informacija, ali uglavnom se boriš sa strujom neprosvetljenog sadržaja, bez ikakve dubine”.

Unesite termine za pretragu