Izmene Zakona o porezu na dohodak građana ušle u Parlament — pet od devet tačaka Testa samostalnosti doživelo promene

Kao što je i ranije nagoveštavano, početak primene Testa samostalnosti odložen je za 1. mart 2020. godine, dok će planirane olakšice biti dostupne od samog početka naredne godine.

Sanja Vatić - 4. Novembar, 2019.

Vlada je danas saopštila da je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana ušao u skupštinisku proceduru. Kako stoji u saopštenju, nakon tribina održanih u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu sam tekst Predloga je pretrpeo izmene u odnosu na onaj koji je najavljen krajem septembra, i u tom izmenjenom obliku sada ulazi u Parlament.

Kao što je i ranije nagoveštavano, početak primene Testa samostalnosti odložen je za 1. mart 2020. godine, dok će planirane olakšice biti dostupne od samog početka naredne godine. Osim pomeranja datuma, i pet od devet kriterijuma Testa samostalnosti je doživelo promene.

Kako objašnjavaju iz Vlade, izmenjen tekst bi trebalo da suzi prostor za široko tumačenje najavljenih kriterijuma. Konkretno, preformulisane su druga, treća, peta, osma i deveta tačka, i to na sledeći način:

2) iz kriterijuma koji ispituje samostalno obavljanje delatnosti kroz proveru toga da li preduzetnik koristi prostorije ili koristi materijal, alate, opremu i nematerijalna sredstva za rad koje obezbeđuje ili finansira ili poseduje nalogodavac, isključen je deo koji se tiče obezbeđivanja materijala od strane nalogodavca, dok je korišćenje opreme prebačeno u peti kriterijum s posebnim akcentom na to da korišćenje specijalizovane opreme potrebne za određeni posao neće biti indikator nesamostalnosti,

3) iz kriterijuma da nalogodavac vrši osposobljavanje preduzetnika i rukovodi procesom rada je izbačen deo koji se tiče rukovođenja i takođe prebačen u peti kriterijum, gde je naglašeno da se rukovođenje koje nastaje uobičajenim naručivanjem i praćenjem toka obavljanja posla od samostalnog preduzetnika neće smatrati indikatorom nesamostalnosti,

5) u petom kriterijumu više se ne nalazi deo teksta koji se tiče obavljanja posla u timu,

8) zabrana obavljanja delatnosti za druge nalogodavce je isključena kao kriterijum za slučajeve kada se radi o ograničenom broju direktnih konkurenata nalogodavcu,

Pridruži se → prvo predstavljanje rada Tesla Nationa