Startit Dnevnik često objavljuje spiskove besplatnih kurseva koji čitaocima mogu da pomognu da unaprede sebe i svoje karijere. Ono po čemu se ova lista razlikuje je vreme koje je potrebno da se kursevi završe — svaki od njih oduzima najviše jedan dan.

Svima je verovatno poznat osećaj entuzijazma kada ugledaju neku zanimlivu temu o kojoj bi želeli da znaju više. Dobrom delu tih ljudi je poznat i suprotan osećaj kada shvate da će završavanje kursa zahtevati mesece posvećenosti. Zbog toga je ponekad bolje krenuti malim koracima.

Iako vam nijedan od ovih kurseva verovatno neće promeniti život, sigurno će vas obogatiti novim znanjima.

Kako tehnologija oblikuje demokratiju (i izbore u SAD 2020.)

Na ovom kursu Univerziteta Stanford naučićete kako digitalni alati i platforme oblikuju mišljenja i ponašanja glasača. Kroz primer nedavno završenih izbora u SAD predavači će analizirati kako je javnost zatrovana polarizacijom, onlajn mehurima određenih zajednica, manjkom transparentnosti u pravilima cenzure sadržaja, i dezinformacionim kampanjama domaćih i stranih aktera. Sve ovo utiče na našu mogučnost da budemo dobro obavešteni građani.

Praćenje kovid-19 kontakata

Univerzitet Johns Hopkins je osmislio kurs koji odgovara na veoma aktuelnu temu. Kriza izazvana kovidom-19 je stvorila potrebu da se prate kontakti zaraženih pojedinaca. Oni koji budu pohađali ovaj kurs naučiće više o naučnom uglu virusa — o dužini zaraznog perioda, kliničkoj slici kovida-19, i dokazima da se virus prenosi sa osobe na osobu, kao i o tome zašto je praćenje kontakata efikasno u borbi protiv njegovog širenja i više o tome kako se ono vrši.

Razumevanje metoda istraživanja

Kurs Univerziteta u Londonu demistifikuje metode koje se primenjuju prilikom vršenja istraživanja. Namenjen je pre svega onima koji žele da shvate veštine i pristupe istraživanju, i koji žele da ih primene u učenju ili profesionalnom životu.

Check Point ubrzani početak: Sigurnost mreže

Check Point je kompanija koja proizvodi softver, kao i kombinovani hardver i softver, za računarsku bezbednost, a u ovom kursu pokrivaju sajber pretnje i elemente njihove Security Management arhitekture. Ovaj kurs polaznike priprema za ispit na PearsonVUE.

Check Point ubrzani početak: Maestro Hyperscale Network Security

Drugi kurs Check Point-a na ovoj listi pokriva početnu instalaciju njihovog Maestro Orchestrator-a, stvaranje i konfiguraciju bezbednosnih grupa pomoću veb korisničkog interfejsa i funkcionalnosti SmartConsole-a. Kurs obezbeđuje demonstraciju Maestra i sprema polaznike za ispit na PearsonVUE.

Uvod u potrošačku neuronauku i neuromarketing

Kako donosimo odluke kao potrošači? Na šta obraćamo pažnju i kako naša početna reakcija predviđa naš konačni izbor? U kojoj meri su ovi procesi nesvesni? Ovaj kurs Poslovne škole u Kopenhagenu polaznicima pruža uvod u osnovne metode potrošačke neuronauke i neuromarketinga — dva polja koja su u povoju. Polaznici će naučiti o metodama koje se koriste i šta one znače. Naučiće o osnovnim mehanizmima koji se dešavaju u mozgu potrošača prilikom pravljenja izbora. Kurs će napraviti i pregled trenutne i buduće upotrebe neuronauke u poslovanju.

Filozofija i nauke: Uvod u filozofiju kognitivnih nauka

Kurs Univerzitet u Edinburgu postavlja pitanja — koja je naša uloga u svemiru kao vrste koja je sposobna za znanje? Šta nas čini inteligentnom kognitivnom vrstom koja je (naizgled) obdarena svešću? Ovo je drugi deo kursa „Filozofija i nauke” koji svake nedelje upoznaje polaznike sa bitnim pitanjima koja se nalaze u prvom planu naučnih istraživanja.

Na ovom linku ćete naći još kurseva koje je moguće završiti za manje od osam sati, a nisu izdvojeni na našoj listi.