Sajt Open Culture je napravio spisak od 1.500 besplatnih onlajn kurseva univerziteta kao što su Stenford, Jejl, MIT, Harvard, Oksford i mnogih drugih.

Za razliku od prethodnih lista besplatnih kurseva na Startit Dnevniku, koje su najčešće bile u uskoj vezi sa programiranjem, pa i marketingom i dizajnom, ovde ćete pronaći lekcije iz najrazličitijih oblasti.

U pitanju su polja istorije, filozofije, literature, fizike, biologije, psihologije, ali i računarskih nauka. Važno je napomenuti da je kurseve moguće pohađati besplatno, ali da morate da obeležite opciju „Full Course, No Certificate” na sajtu edX ili „Audit” na sajtu Coursera.

U nastavku se nalazi spisak svih kurseva, a originalnu listu možete naći ovde.

Nauka

Računarske nauke

Nauka o podacima

Biznis

Inženjerstvo

Vazduholovstvo

Antropologija

Astronomija

Biologija

Hemija

Životna sredina i prirodni resursi

Matematika

Fizika

Lični razvoj

Psihologija i neuronauke

Humanističke i društvene nauke

Dizajn

Ekonomija i finansije

Obrazovanje

Komunikacija

Mediji

Arheologija

Arhitektura

Umetnost i istorija umetnosti

Klasični period

Demografija

Film

Hrana

Geografija

Zdravlje

Istorija

Pisanje i novinarstvo

Note: This section includes a lot of Massive Open Online Courses (MOOCs). If you want to enroll in a free version of a MOOC, please select the “Full Course, No Certificate” (edX) or “Audit” (Coursera) option. If you opt to take the course for a certificate/credential, you will be charged.

Jezici

Pravo

Literatura

Lingvistika

Muzika i izvođačke umetnosti

Filozofija

Političke nauke, međunarodni odnosi i pravo

Religija

Sociologija

Urbanizam

Sensing Place: Photography as Inquiry – Free iTunes VideoAnne Whiston Spirn, MIT

Link je uklonjen od strane originalnog autora: https://itunes.apple.com/us/itunes-u/cardiovascular-grand-rounds/id554977649
Link je uklonjen od strane originalnog autora: https://itunes.apple.com/us/course/capitalism-success-crisis/id897228214
Link je uklonjen od strane originalnog autora: https://itunes.apple.com/us/course/college-algebra/id545734235
Link je uklonjen od strane originalnog autora: https://itunes.apple.com/us/course/metaphysics/id1076636047
Link je uklonjen od strane originalnog autora: https://itunes.apple.com/us/course/constitutional-convention/id839670214
Link je uklonjen od strane originalnog autora: https://itunes.apple.com/us/itunes-u/introduction-to-theory/id468664934?mt=10
Link je uklonjen od strane originalnog autora: https://itunes.apple.com/us/course/australian-environmental-history/id499537077
Link je uklonjen od strane originalnog autora: https://itunes.apple.com/us/course/story-of-freedom-in-america/id577784651
Link je uklonjen od strane originalnog autora: https://itunes.apple.com/us/course/inter-collegiate-debating-i/id538970287
Link je uklonjen od strane originalnog autora: https://itunes.apple.com/us/course/creative-activism/id514336364
Link je uklonjen od strane originalnog autora: https://itunes.apple.com/us/course/principles-macroeconomics/id655633647
Link je uklonjen od strane originalnog autora: http://www.cse.iitm.ac.in/~kamala/
Link je uklonjen od strane originalnog autora: https://itunes.apple.com/us/course/hacking-consciousness-consciousness/id919606163
Link je uklonjen od strane originalnog autora: https://itunes.apple.com/us/course/hacking-consciousness-consciousness/id919606163
Link je uklonjen od strane originalnog autora: https://itunes.apple.com/us/course/health-behavior-change-at/id535930578
Link je uklonjen od strane originalnog autora: https://itunes.apple.com/us/course/magazine-writing/id786212094
Link je uklonjen od strane originalnog autora: https://itunes.apple.com/us/course/history-philosophy-christian/id694658914
Link je uklonjen od strane originalnog autora: https://itunes.apple.com/us/itunes-u/energy-decisions-markets-policies/id609039736?mt=10
Link je uklonjen od strane originalnog autora: http://cmgm.stanford.edu/~brutlag/
Link je uklonjen od strane originalnog autora: http://www.iitkgp.ac.in/fac-profiles/showprofile.php?empcode=YamdR
Link je uklonjen od strane originalnog autora: https://itunes.apple.com/us/course/epics-of-rome/id834683992
Link je uklonjen od strane originalnog autora: https://itunes.apple.com/us/course/epics-of-rome/id834683992
Link je uklonjen od strane originalnog autora: https://itunes.apple.com/us/course/a-new-take-on-biochemistry/id556383540
Link je uklonjen od strane originalnog autora: https://itunes.apple.com/us/course/biochemistry-for-pre-meds/id556410409
Link je uklonjen od strane originalnog autora: https://itunes.apple.com/us/course/biochemistry-for-pre-meds/id556410409
Link je uklonjen od strane originalnog autora: https://itunes.apple.com/us/itunes-u/calculus-revisited-multivariable/id491034051?mt=10
Link je uklonjen od strane originalnog autora: https://itunes.apple.com/us/itunes-u/how-climate-works/id616883834?mt=10
Link je uklonjen od strane originalnog autora: https://itunes.apple.com/itunes-u/molecular-cell-biology-32l/id559649619?mt=10
Link je uklonjen od strane originalnog autora: http://oli.cmu.edu/courses/free-open/statistical-reasoning-course-details/
Link je uklonjen od strane originalnog autora: http://www.people.fas.harvard.edu/~blitz/Site/Home.html
Link je uklonjen od strane originalnog autora: https://itunes.apple.com/us/course/structures-2/id571945644
Link je uklonjen od strane originalnog autora: https://itunes.apple.com/us/course/2nd-amendment/id614755143
Link je uklonjen od strane originalnog autora: https://itunes.apple.com/us/course/the-ottoman-empire/id928368773
Link je uklonjen od strane originalnog autora: https://itunes.apple.com/itunes-u/nutritional-sciences-toxicology/id804503889?mt=10
Link je uklonjen od strane originalnog autora: https://itunes.apple.com/us/course/college-algebra/id588758855
Link je uklonjen od strane originalnog autora: https://itunes.apple.com/us/course/college-algebra/id588758855
Link je uklonjen od strane originalnog autora: https://itunes.apple.com/us/course/college-algebra/id588758855
Link je uklonjen od strane originalnog autora: https://itunes.apple.com/us/course/press-and-society/id505124718
Link je uklonjen od strane originalnog autora: https://itunes.apple.com/us/itunes-u/doctrine-of-god/id529163701?mt=10
Link je uklonjen od strane originalnog autora: https://itunes.apple.com/us/itunes-u/arab04-arabic-elementary-course/id450133673?mt=10
Link je uklonjen od strane originalnog autora: https://itunes.apple.com/us/itunes-u/ireland-in-rebellion-1782/id1046029654?mt=10
Link je uklonjen od strane originalnog autora: https://itunes.apple.com/us/itunes-u/introduction-to-literature/id616230020?mt=10
Link je uklonjen od strane originalnog autora: https://itunes.apple.com/us/itunes-u/introduction-to-literature/id616230020?mt=10
Link je uklonjen od strane originalnog autora: https://itunes.apple.com/us/course/introduction-to-philosophy/id660999590
Link je uklonjen od strane originalnog autora: https://itunes.apple.com/us/course/pharmacology/id597879312
Link je uklonjen od strane originalnog autora: http://www.umass.edu/economics/online/362_CourseDescription.pdf
Link je uklonjen od strane originalnog autora: http://www.umass.edu/economics/online/362_CourseDescription.pdf
Link je uklonjen od strane originalnog autora: http://oli.cmu.edu/courses/free-open/french-i-course-details/
Link je uklonjen od strane originalnog autora: https://itunes.apple.com/us/course/3d-design-blender/id548623616
Link je uklonjen od strane originalnog autora: https://itunes.apple.com/us/course/philosophy-of-kant/id956880553
Link je uklonjen od strane originalnog autora: https://itunes.apple.com/us/course/life-universe-everything-chemistry/id957813176
Link je uklonjen od strane originalnog autora: https://itunes.apple.com/us/itunes-u/political-economic-social/id430425134
Link je uklonjen od strane originalnog autora: https://itunes.apple.com/us/course/statistics-110-probability/id502492375
Link je uklonjen od strane originalnog autora: https://itunes.apple.com/us/course/introduction-to-world-music/id655608885
Link je uklonjen od strane originalnog autora: https://itunes.apple.com/us/course/history-ancient-medieval-philosophy/id956931925
Link je uklonjen od strane originalnog autora: https://itunes.apple.com/us/course/history-childrens-literature/id497316332
Link je uklonjen od strane originalnog autora: https://itunes.apple.com/us/course/introduction-to-veterinary/id553232343
Link je uklonjen od strane originalnog autora: http://ib.berkeley.edu/people/faculty/profiles/more/mdiamond.php
Link je uklonjen od strane originalnog autora: https://itunes.apple.com/us/course/darwin-evolution-thought/id661822272
Link je uklonjen od strane originalnog autora: https://itunes.apple.com/us/itunes-u/ocw-scholar-introduction-to/id501335817?mt=10
Link je uklonjen od strane originalnog autora: https://itunes.apple.com/us/course/witch-hunts-and-persecution/id714735394
Link je uklonjen od strane originalnog autora: https://itunes.apple.com/us/itunes-u/futures-and-options/id490504839?mt=10
Link je uklonjen od strane originalnog autora: http://oli.cmu.edu/courses/free-open/speech-course-details/
Link je uklonjen od strane originalnog autora: http://oli.cmu.edu/courses/free-open/biology-course-details/
Link je uklonjen od strane originalnog autora: https://itunes.apple.com/us/course/history-of-the-us-since-1877/id655623742
Link je uklonjen od strane originalnog autora: https://itunes.apple.com/us/course/case-studies-in-primary-health/id535928488
Link je uklonjen od strane originalnog autora: https://itunes.apple.com/us/course/cs110-intro-to-computing-for/id733847339
Link je uklonjen od strane originalnog autora: https://itunes.apple.com/us/course/modern-world-global-history/id802769613
Link je uklonjen od strane originalnog autora: https://itunes.apple.com/us/course/the-language-of-music/id655739638
Link je uklonjen od strane originalnog autora: https://itunes.apple.com/us/course/survey-of-astronomy/id655701893
Link je uklonjen od strane originalnog autora: https://itunes.apple.com/us/itunes-u/legal-studies-103-spring-2007/id461119727
Link je uklonjen od strane originalnog autora: https://itunes.apple.com/us/course/principles-human-nutrition/id612614996
Link je uklonjen od strane originalnog autora: https://itunes.apple.com/us/course/calculus-one/id660718824
Link je uklonjen od strane originalnog autora: https://itunes.apple.com/us/course/election-2012/id565286438
Link je uklonjen od strane originalnog autora: https://itunes.apple.com/us/course/lighting-essentials/id579172613
Link je uklonjen od strane originalnog autora: https://itunes.apple.com/us/course/electromagnetism-and-optics/id731565339
Link je uklonjen od strane originalnog autora: https://itunes.apple.com/us/course/genres-in-childrens-literature/id506300965
Link je uklonjen od strane originalnog autora: http://oli.cmu.edu/courses/free-open/introductory-psychology-course-details/
Link je uklonjen od strane originalnog autora: https://itunes.apple.com/us/course/classical-mythology/id655630388
Link je uklonjen od strane originalnog autora: https://itunes.apple.com/us/course/computer-systems/id546468937
Link je uklonjen od strane originalnog autora: https://itunes.apple.com/us/course/sports-economics/id548221625
Link je uklonjen od strane originalnog autora: https://itunes.apple.com/us/course/media-law-and-ethics/id587830494
Link je uklonjen od strane originalnog autora: https://itunes.apple.com/us/course/literature-world-old-testament/id542397444
Link je uklonjen od strane originalnog autora: https://itunes.apple.com/us/course/early-imperial-russia/id679536745
Link je uklonjen od strane originalnog autora: https://itunes.apple.com/us/course/spanish-ii/id700695059
Link je uklonjen od strane originalnog autora: https://itunes.apple.com/us/course/fundamentals-public-speaking/id551129596
Link je uklonjen od strane originalnog autora: https://itunes.apple.com/us/course/introduction-to-visual-studies/id587019962
Link je uklonjen od strane originalnog autora: https://www.ibp.ucla.edu/html/bill.html
Link je uklonjen od strane originalnog autora: https://itunes.apple.com/us/course/the-princess-bride/id1059086465
Link je uklonjen od strane originalnog autora: https://itunes.apple.com/us/course/developing-ios-8-apps-swift/id961180099
Link je uklonjen od strane originalnog autora: https://itunes.apple.com/us/course/ethics-an-introduction/id1074055431
Link je uklonjen od strane originalnog autora: https://itunes.apple.com/us/course/philosophy-natural-sciences/id901197271
Link je uklonjen od strane originalnog autora: http://oli.cmu.edu/courses/free-open/biochemistry-course-details/
Link je uklonjen od strane originalnog autora: https://economics.uchicago.edu/facstaff/becker.shtml
Link je uklonjen od strane originalnog autora: https://itunes.apple.com/us/itunes-u/calculus-revisited-calculus/id494296411?mt=10
Link je uklonjen od strane originalnog autora: http://online.stanford.edu/course/child-nutrition-and-cooking-Summer-2014
Link je uklonjen od strane originalnog autora: https://itunes.apple.com/us/course/classical-mythology/id610150430
Link je uklonjen od strane originalnog autora: https://itunes.apple.com/us/course/introduction-to-statistics/id577098650
Link je uklonjen od strane originalnog autora: https://itunes.apple.com/us/course/history-christianity-ii-dr./id516276353
Link je uklonjen od strane originalnog autora: http://www.iitkgp.ac.in/fac-profiles/showprofile.php?empcode=aWmVT
Link je uklonjen od strane originalnog autora: https://itunes.apple.com/us/course/money-trade-and-society/id543327837
Link je uklonjen od strane originalnog autora: https://itunes.apple.com/us/course/organic-chemistry-1/id561733804
Link je uklonjen od strane originalnog autora: https://itunes.apple.com/us/course/discrete-structures/id546468789
Link je uklonjen od strane originalnog autora: https://itunes.apple.com/us/course/from-planets-to-the-cosmos/id1131597016https://itunes.apple.com/us/course/from-planets-to-the-cosmos/id1131597016
Link je uklonjen od strane originalnog autora: https://itunes.apple.com/us/itunes-u/emperors-of-rome/id859818078?mt=10
Link je uklonjen od strane originalnog autora: http://pages.stern.nyu.edu/~ADAMODAR/
Link je uklonjen od strane originalnog autora: http://pages.stern.nyu.edu/~ADAMODAR/
Link je uklonjen od strane originalnog autora: http://pages.stern.nyu.edu/~ADAMODAR/
Link je uklonjen od strane originalnog autora: https://itunes.apple.com/us/course/the-book-of-lost-tales-part-ii/id965540255
Link je uklonjen od strane originalnog autora: https://itunes.apple.com/us/course/british-news-media-systems/id618176938
Link je uklonjen od strane originalnog autora: https://itunes.apple.com/us/course/discrete-structures-summer/id698728837
Link je uklonjen od strane originalnog autora: https://itunes.apple.com/us/course/lord-rings-iii-return-king/id730540431?ign-mpt=uo%3D8
Link je uklonjen od strane originalnog autora: http://philosophical.space/303/Ideas_of_the_Twentieth_Century/Description.html
Link je uklonjen od strane originalnog autora: https://itunes.apple.com/us/itunes-u/building-a-business/id381702699?mt=10
Link je uklonjen od strane originalnog autora: https://itunes.apple.com/us/course/introduction-to-information/id571945511
Link je uklonjen od strane originalnog autora: http://oli.cmu.edu/courses/free-open/french-ii-course-details/
Link je uklonjen od strane originalnog autora: http://www.bobcargill.com/about.htm
Link je uklonjen od strane originalnog autora: https://itunes.apple.com/us/course/intro-environmental-science/id601450178
Link je uklonjen od strane originalnog autora: https://itunes.apple.com/us/itunes-u/organic-agriculture-theory/id494029575?mt=10
Link je uklonjen od strane originalnog autora: https://itunes.apple.com/us/course/the-kennedy-half-century/id715737546
Link je uklonjen od strane originalnog autora: https://itunes.apple.com/us/course/postcolonial-literature-for/id498932250
Link je uklonjen od strane originalnog autora: https://itunes.apple.com/us/course/principles-human-development/id655614473
Link je uklonjen od strane originalnog autora: https://itunes.apple.com/us/course/principles-human-development/id655614473
Link je uklonjen od strane originalnog autora: https://itunes.apple.com/us/course/fourier-transform-its-applications/id495052537
Link je uklonjen od strane originalnog autora: https://itunes.apple.com/us/course/environmental-ethics/id654754045
Link je uklonjen od strane originalnog autora: http://www.people.fas.harvard.edu/~sdkelly/
Link je uklonjen od strane originalnog autora: http://www.people.fas.harvard.edu/~sdkelly/
Link je uklonjen od strane originalnog autora: http://www.people.fas.harvard.edu/~sdkelly/
Link je uklonjen od strane originalnog autora: https://itunes.apple.com/us/course/global-risk-regulation/id619453376
Link je uklonjen od strane originalnog autora: http://philosophical.space/philosophy/Philosophy/Description.html
Link je uklonjen od strane originalnog autora: https://itunes.apple.com/us/course/theories-biological-basis/id634005714
Link je uklonjen od strane originalnog autora: https://itunes.apple.com/us/course/australian-aboriginal-history/id506578131
Link je uklonjen od strane originalnog autora: https://itunes.apple.com/us/course/philosophy-of-mind/id662140305
Link je uklonjen od strane originalnog autora: https://physics.stanford.edu/people/faculty/leonard-susskind
Link je uklonjen od strane originalnog autora: https://physics.stanford.edu/people/faculty/leonard-susskind
Link je uklonjen od strane originalnog autora: https://itunes.apple.com/us/course/mitigating-agricultures-impact/id678371238
Link je uklonjen od strane originalnog autora: http://web.mit.edu/physics/people/faculty/lewin_walter.html
Link je uklonjen od strane originalnog autora: http://web.mit.edu/physics/people/faculty/lewin_walter.html
Link je uklonjen od strane originalnog autora: http://web.mit.edu/physics/people/faculty/lewin_walter.html
Link je uklonjen od strane originalnog autora: https://itunes.apple.com/us/course/plant-science/id557078923
Link je uklonjen od strane originalnog autora: https://itunes.apple.com/us/course/cs110-introduction-to-computing/id681331934
Link je uklonjen od strane originalnog autora: https://itunes.apple.com/us/itunes-u/groundwater-hydrology/id626973433?mt=10
Link je uklonjen od strane originalnog autora: https://itunes.apple.com/us/course/freedom-101-introduction-to/id570801351
Link je uklonjen od strane originalnog autora: https://itunes.apple.com/us/course/the-hobbit/id598674517
Link je uklonjen od strane originalnog autora: http://iitkgp.ac.in/fac-profiles/showprofile.php?empcode=bVmYW
Link je uklonjen od strane originalnog autora: https://itunes.apple.com/us/course/the-philosophy-of-descartes/id894487684
Link je uklonjen od strane originalnog autora: https://itunes.apple.com/us/course/the-heroic-quest/id886717588
Link je uklonjen od strane originalnog autora: https://itunes.apple.com/us/course/hunting-for-life-in-universe/id1001760311
Link je uklonjen od strane originalnog autora: https://itunes.apple.com/us/course/introduction-to-poetry/id526741039
Link je uklonjen od strane originalnog autora: https://itunes.apple.com/us/course/evolution-and-medicine/id885011061
Link je uklonjen od strane originalnog autora: https://itunes.apple.com/us/course/existentialism/id1118680901
Link je uklonjen od strane originalnog autora: https://itunes.apple.com/us/course/issues-in-mental-health-research/id535928484
Link je uklonjen od strane originalnog autora: https://itunes.apple.com/us/course/ethics/id1032447531
Link je uklonjen od strane originalnog autora: https://itunes.apple.com/us/itunes-u/ocw-scholar-principles-microeconomics/id496265654
Link je uklonjen od strane originalnog autora: https://itunes.apple.com/us/itunes-u/dialogues-for-german-learners/id526671738?mt=10
Link je uklonjen od strane originalnog autora: https://itunes.apple.com/us/course/coding-together-developing/id593208016
Link je uklonjen od strane originalnog autora: https://itunes.apple.com/us/course/survey-american-literature/id655611179
Link je uklonjen od strane originalnog autora: https://itunes.apple.com/us/course/the-philosophy-of-hume/id742963884
Link je uklonjen od strane originalnog autora: https://itunes.apple.com/us/course/philosophy-of-law/id896766361
Link je uklonjen od strane originalnog autora: https://itunes.apple.com/us/course/philosophy-of-law/id896766361
Link je uklonjen od strane originalnog autora: https://itunes.apple.com/us/course/money-and-banking/id544455519