Veliki startap, velika briga — paranoja kao ključ dugovečnosti startapa

Kako da prepoznamo osnivače startapa koji mogu da naprave sledeći iskorak u unapređivanju naših života?

U potrazi za osnivačima startapa — traže se ekstremisti

Darvinizam vs dizajn u startapima — kako dobar dizajn pobeđuje statistiku