Tehnologija

Temelj proizvoda i biznisa — o programskim jezicima i njihovoj primeni.

Prijavi se na glavne sadržaje

Kako da napraviš svoj prvi praktični Arduino projekat?

Ovaj nastavak serijala o robotici sadrži dva praktična primera u okviru kojih je prikazana razlika između digitalnog i analognog upravljanja mikrokontrolerom.

Mozak robota — Arduino mikrokontroler deo 2.

U četvrtom tekstu serijala o robotici upoznajemo se sa vrstama i upotrebom Arduino mikrokontrolera.

Mozak robota — uvod u mikrokontrolere deo 1.

Treći članak serijala o osnovama robotike.

Kako smo ukrotili HBase u jednom od naših najvećih Big Data okruženja?

Kada se broj read i write zahteva upućenih RegionServeru strmoglavo poveća, a inicijalna konfiguracija ne može da podrži ovaj load, dolazi do takozvanih „stop the world“ pauza, što ima direktan uticaj na rad web aplikacije.

Novosadski 3Lateral prvi na svetu razvio tehnologiju za kompletnu digitalizaciju ljudskog lika

Domaći tim je razvio tehnologiju koja omogućava kreiranje digitalnih dvojnika sposobnih da u potpunosti reprodukuju facijalne ekspresije iz realnog sveta.

Uvod u robotiku — osnove elektronike, alati i materijali za pravljenje robota

Osnovni alati i materijal za izradu jednostavnih elektronskih sklopova i uvod u osnovne elektronske komponente.

Uvod u robotiku — šta su i kakvi sve roboti postoje?

I kako treba da izgleda juniorski robot za Eurobot takmičenje?

Godišnje Stack Overflow istraživanje — Python raste najbrže, sve veća popularnost DevOpsa i mašinskog učenja

Programeri i dalje najviše vole Rust, a ne vole Visual Basic 6, Kotlin se odlično kotira, najviše zarađuju oni koji koriste F# i druge zanimljivosti iz osmog Stack Overflow izveštaja.

Kako sam redizajnirao Ableton Live i kakve su bile reakcije zajednice?

Kao sa bilo kojim instrumentom, svako ima svoj način na koji svira/koristi DAW. Stoga sam pitao korisnike Live-a o njihovim navikama, problemima i omiljenim karakteristikama softvera.

Borba za kvantnu nadmoć — dokle smo stigli u razvoju kvantnih računara?

Šta rade Google, Intel, IBM i ostali kvantni entuzijasti?