Tehnologija

Temelj proizvoda i biznisa — o programskim jezicima i njihovoj primeni.

Prijavi se na glavne sadržaje

Procenjivanje rokova (za programere)

Redovno će ti tražiti procenu roka koji je potreban za obavljanje nekog zadatka. U članku se govori o tome kako najbolje da priđeš takvom zahtevu, i šta je najbolji odgovor kadgod te neko pita za procenu.

Na ovom sajtu možete gledati 8500+ predavanja za programere

Dev.Tube je platforma na kojoj se nalaze svi najbolji YouTube snimci za developere, razvrstani po tagovima, kategorijama i ocenama.

Nauči šta je blockchain tako što ćeš napraviti svoj

Najbolji način da shvatimo suštinu blockchain tehnologije jeste da se upoznamo sa njenom primenom na praktičnom primeru. A koji je bolji praktični primer nego da napravimo svoj Blockchain?

Besmisleno je paničiti — reakcije iz domaće programerske zajednice na Microsoftovu kupovinu Githuba

Ipak: “Novi Microsoft bi trebalo veoma pažljivo da bira smer u kome će razvijati GitHub”.

Model—view—controller: uvod u MVC arhitekturu, na primeru Magenta

Šta je Model—view—controller arhitektura? Odgovaramo na ovo pitanje sadržajem koji vam može pomoći da pišete aplikacije koje su dosta lakše za održavanje.

Kako da napraviš svoj prvi praktični Arduino projekat?

Ovaj nastavak serijala o robotici sadrži dva praktična primera u okviru kojih je prikazana razlika između digitalnog i analognog upravljanja mikrokontrolerom.

Mozak robota — Arduino mikrokontroler deo 2.

U četvrtom tekstu serijala o robotici upoznajemo se sa vrstama i upotrebom Arduino mikrokontrolera.

Mozak robota — uvod u mikrokontrolere deo 1.

Treći članak serijala o osnovama robotike.

Kako smo ukrotili HBase u jednom od naših najvećih Big Data okruženja?

Kada se broj read i write zahteva upućenih RegionServeru strmoglavo poveća, a inicijalna konfiguracija ne može da podrži ovaj load, dolazi do takozvanih „stop the world“ pauza, što ima direktan uticaj na rad web aplikacije.

Novosadski 3Lateral prvi na svetu razvio tehnologiju za kompletnu digitalizaciju ljudskog lika

Domaći tim je razvio tehnologiju koja omogućava kreiranje digitalnih dvojnika sposobnih da u potpunosti reprodukuju facijalne ekspresije iz realnog sveta.