Šta je „nudl profitabilnost” i zašto je važna za uspeh startapa

Čuveni termin Pola Grejema danas je možda i važniji za startape nego kada je skovan.

Startit
22/06/2023

Ovaj tekst je nastao u okviru programa Preduzmi ideju koji finansira USAID.

Od kako je termin nudl profitabilnost (eng. ramen profitable) stekao popularnost među startapima, postao je i značajna metrika za usmeravanje startapa u ranim fazama razvoja, merilo koje koriste investitori, pa tako postoje čak i kalkulatori koji računaju koliko su startapi blizu ovog cilja.

U pitanju je termin koji je skovao Pol Grejem, suosnivač Y Combinatora, istaknutog startap akceleratora. U jednom eseju, detaljnije je pojasnio zašto je ovakva profitabilnost dobar cilj za startape. Ukratko — jer smanjuje potrebu za finansiranjem, povećava šanse za opstanak i pruža više slobode i fleksibilnosti.

Dostizanje nudl profitabilnosti podrazumeva da se startap orijentiše tako da šro ranije počne da pokriva troškove života osnivača, dakle njihove plate i osnovne troškove, kako bi mogli da nesmetano nastave razvoj biznisa.

Jedna od glavnih prednosti nudl profitabilnosti je što može pomoći startapima da privuku investitore. Veća je verovatnoća da će investitori uložiti u startap koji je dokazao da ima proizvod koji ljudi koriste, ima čak i malu bazu kupaca, i rastuće prihode. Sve ove karakteristike ukazuju na to da je startap na putu da dostigne PMF, da ima skalabilan poslovni model i potencijalno i održivu prednost. 

Pored toga, nudl profitabilnost može da dovede do bolje pregovaračke situacije prilikom razgovora sa investitorima, jer startapi koji postignu neki nivo profitabilnosti nisu očajni za finansiranjem i mogu sebi da priušte da pregovaraju, pa čak i odbiju loše uslove.

Ovakva profitabilnost je dobra i za moral, što samo po sebi može da poveća šanse za uspeh, a činjenica da je startap relativno samostalan i održiv posledično može da dovede do smanjenja distrakcija i većeg fokusa na sam proizvod – na primer, tako što osnivači neće morati da zaustave rad na startapu da bi se posvetili prikupljanju sredstava jer im je to preko potrebno za opstanak.

Mnogi preduzetnici veruju da je bootstrapping nužni preduslov za postizanje ramen profitabilnosti, iako se sam koncept, prema Grejemu, ne odnosi na konkretne tehnike ili metode. Radi toga da što pre dođu do nudl profitabilnosti čak i sa malim izvorima prihoda, mnogi preduzetnici radikalno smanjuju sopstvene troškove, kao i troškove biznisa gledajući da uštede što više, sve u cilju produžavanja vremena i perspektive za razvoj. Međutim, važno je ne gubiti kompletnu finansijsku sliku iz vida, jer praktični benefiti dolaze samo sa realnom procenom troškova i prihoda.

Pokriće troškova života bez oslanjanja na eksterno finansiranje ili ušteđevinu, u teoriji osigurava neograničeno vreme za razvoj proizvoda. Međutim, ova situacija u sebi krije i opasnost, da se period nudl profitabilnosti produži u nedogled, i da osnivači ostanu zarobljeni i fokusirani na ideju koja nema potencijal da skalira, umesto da na vreme odustanu i posvete se nečem drugom.

Na primer, startap Veed.io, koji trenutno razvija video editor prilagođen sadržaju za društvene mreže, i koji je 2022. godine uzeo prvu VC investiciju od 35 miliona dolara, postao je nudl profitabilan nakon 13 meseci razvoja, a samo 4 meseca nakon što su počeli da naplaćuju uslugu. U blog postu koji je objavio jedan od osnivača opisani su neki od problema i nijansi razvoja biznisa sa ciljem racionalizacije troškova.

Prvobitna ideja do koje su došli bila je platforma za automatsko editovanje videa. Nakon što su proveli mesece osvajajući nagrade na pitch takmičenjima, čime su finansirali razvoj proizvoda, zaključili su da taj proizvod niko ne želi da kupi. Sa sredstvima dovoljnim za svega nekoliko meseci, vratili su se prvobitnom konceptu za manuelni video editor sa funkcijama za društvene mreže, i počeli da akviziraju prve korisnike.

Na putu do profitabilnosti, osnivači su štedeli na svakom koraku, našli part-time poslove, izgubili prve i pronašli nove zaposlene, prijavili se i bili odbijeni sa drugih programa za startape. Nakon eksperimentisanja sa cenama, i rastuće profitabilnosti, počeli su da dobijaju veće interesovanje investitora, ali su odlučili da sačekaju, i uzeli su prvu investiciju tek nekoliko godina kasnije.

Ovaj primer ukazuje na to da nudl profitabilnost nije isključivo pozitivan fenomen. Jedan od glavnih nedostataka je to što može ograničiti potencijal rasta startapa. Ukoliko startap uspe da dostigne neki stadijum održivosti, i ukoliko osnivači mogu da pokriju osnovne troškove, često može da se desi da ne mogu da pokriju više od toga. Veed je uspeo da finansira mesece razvoja eksternim sredstvima, ali su se našli na rubu propasti kada se ispostavilo da proizvod koji su pravili nije dovoljno dobar.

Zaglavljivanje na stadijumu nudl profitabilnosti može da spreči startap da ulaže u razvoj proizvoda, marketing, prodaju, korisničku podršku ili izgradnju tima, što je neophodno za skaliranje poslovanja. Veed je iz toga uspeo da se izvuče ulaganjem u proizvod u koji su verovali i brzim podizanjem cena usluge, koji se u njihovom slučaju isplatio jer je privukao prave korisnike. Fokus na štedljivosti i disciplini im je pomogao da prevaziđu izazove, između ostalog i zato što su u nekom trenutku pivotirali i promenili pravac.

Nudl profitabilnost može da stvori i lažni osećaj sigurnosti i privid uspeha. Zbog naizgled perspektivne situacije, startapi mogu da izgube ambiciju ili motivaciju da razvijaju svoje poslovanje, preispituju pretpostavke, istražuju tržište i konkurenciju, i postignu održivu i skalabilnu profitabilnost. Nudl profitabilnost može da prikrije ili odloži suočavanje sa problemima poput malog tržišta, niskih marži ili visoke stope odliva korisnika. 

Startap koji ostane zaglavljen na ovom stadijumu će se pre ili kasnije suočiti sa konkurencijom od drugih startapa ili etabliranih igrača koji imaju više resursa ili bolje proizvode. Ovi faktori im mogu otežati povećanje poslovanja ili prikupljanje dodatnih sredstava, što je štetno za performanse, kao i dugoročnu održivost.

Nudl profitabilnost je koncept koji je danas relevantniji i izvodljiviji možda i više nego u vreme kada je popularizovan. Troškovi pokretanja kompanije i pravljenja digitalnih proizvoda su sve manji, a pristup ključnim tehnologijama sve veći. Sada i oni sa malim iskustvom mogu da grade proizvode brže i jeftinije koristeći cloud, AI, no-code ili low-code alate, a ekspanzijom digitalnih kanala mogu efikasnije da lansiraju i plasiraju svoje proizvode i pronađu potencijalne klijente.

Imajući to u vidu, naročito je značajno blagovremeno i pravovremeno razmišljati o poslovnoj strani problema, i tome kako izbeći pritiske, jer pored pravljenja stvari koje niko ne želi da koristi, mnogi startapi propadaju i od loše finansijske situacije. Nudl profitabilnost i disciplina koja dolazi sa njom, može da zaštiti startap od loših investicija, ali i pomogne im da prebrode tržišne krize i oscilacije u valuacijama.

 

*Izrada ovog teksta omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Sadržaj ovog teksta je isključivo odgovornost Udruženja SEE ICT i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.

Startit

Objavio/la članak.

četvrtak, 22. Jun, 2023.

IT Industrija

🔥 Najčitanije