Nakon master/slave, u istoriju odlaze i termini muško/žensko za hardver?

VMware se pridružio kompanijama koje su počele s uklanjanjem diskriminatorskih termina, ali se nije zadržao na trenutno aktuelnoj rasnoj diskriminaciji, već je proširio i na onu zasnovanu na rodu. 

Poznato je i kod nas da govorimo o muškom i ženskom ulazu, umesto o utikaču i utičnici. Ista stvar je i u Sjedinjenim Američkim Državama, zato termin female treba zameni sa jack ili socket, a da umesto male bude plug, piše The Register, koji je imao uvid u priručnik softverske kompanije VMware. 

Takođe se preporučuje zamena terima kill sa stop, koji se obično koristi pri opisivanju vizuelizacije servera. Termin eviction (deložacija), koji se koristi za pomeranje na novog hosta, više neće biti u upotrebi.  

Reči abort (prekid), se menja rečju stop, a segregaciju treba da zameni reč odvajanje. Kao što su to i drugi učinili, reči master i slave su i ovde nedospustive, kao i brojne sintagme i složenice koje u sebi sadrže reč black, poput blacklist i blackout (crna lista i zamračenje), koje treba zameniti sa denylist i restrict (lista odbijenih i ograničenje), kao i black hat sa unethical. Izrazi poput crne kutije, crne rupe i tamnog ekrana će ostati nepromenjeni.  

No, postoje nazivi koji se mogu svrstati u politički nekorektne, ali će VMware nastaviti da ih koristi, kao što su invalid (kao pridev), masterful, mastermind, masterpiece, master plan, masterstroke, simple, white board. 

Pročitaj i: 

Slack tuži Microsoft: Traži mu da makne Teams iz Office-a i igra fer 

11 besplatnih mesta za usavršavanje znanja o QA testiranju

Postoji još tri naziva koje žele da zamene, ghetto, kill switch i taint, ali još nisu smislili alternativu. Podsetimo, do sada su slično učinili Linux, Amazon, Github, Google, kao odgovor na pokret Black Lives Matter.

Predstavljamo poslodavca
Zuehlke-mini-1.jpg

Zuhlke

Join our house of engineering

We inspire our customers and turn their visions and ideas into real-life results, applying cross-industry experience and our extensive expertise in business and technology. We combine our knowledge of engineering and IT, opening up new paths for our clients and implementing our projects quickly and reliably. We take responsibility for the products, services, and business models of the digital future.

Petar Paunović

Unesite termine za pretragu