Linux zabranjuje termine poput ‘blacklist’ i ‘slave’ u kontekstu pokreta protiv rasizma

Tehnološka industrija sve privrženija neutralnom jeziku u izvornom kodu.

Od ubistva Džordža Flojda širom SAD-a rasni protesti širom otvaraju „vrata” za nove izraze revolta protiv sistemskog rasizma u svim sferama života, pa tako i u tehnološkoj industriji. Kao jedna od najglasnijih inicijativa svakako je odluka mnogobrojnih tehnoloških giganata da očiste izvorni kod od upotrebe termina koji u sebi mogu da sadrže rasne konotacije. Toj inicijativi pre dva dana pridružio se i Linux, pošto su potvrđene zamene za izraze poput „blacklist” i „slave”, piše ZDNet.

U konsultaciji sa developerima Linuxa predloženo je više zamena u terminologiji koja je bila u upotrebi u kernel kodu i dokumentaciji. Predloženo je više zamena za pojedinačne izraze, te su za termine „master/slave” (gospodar/rob) predložene alternative kao što su „primary/secondary”, „main/replica-subordinate” (glavni/zamena-podređeni), „leader/follower” (vođa, pratilac) i slični.

Kada je reč o drugim alternativama, u ovom trenutku postoje predlozi za promenu „blacklist/whitelist” (crna/bela lista) u „denylist/allowlist” (lista odbijenog/dozvoljenog), ili „blocklist/passlist” (lista zaustavljenog/prihvaćenog).

Linux ostavlja slobodu developerima da sami odaberu alternative koje će koristiti tokom rada na novom izvornom kodu za kernel i dokumentaciju u korelaciji. Stari termini ostaće u upotrebi u starom kodu i tokom ažuriranja za hardver ili specifikacije protokola, koji su iz perioda kad su stari termini bili u upotrebi.

Iste inicijative i u Amazonu, GitHub-u i drugim gigantima

Neutralni izrazi poželjni su i u kompanijama kao što su Amazon, GitHub,PHPUnit, Chrome, Go, Android i drugi. Kako je Startit Dnevnik već pisao, GitHub za iste izraze uvodi alternative, prvenstveno u radnoj verziji koda. Amazon ima internu Wiki stranicu gde predlažu i sakupljaju alternativne fraze.

Pročitaj i: 

Anonimni domaći developer je snimio i postavio 500+ video lekcija za programiranje na YouTube

Kreator Linux-a uglavnom ne kodira, čita mejlove i odgovara developerima

Javnost pozdravlja ove inicijative, ali uz blagu skepsu koliko su u ovom trenutku potezi poput ovih relevantni, ili se ide iz krajnosti u krajnost. Ako se osvrnemo na postojeća istraživanja, gde je zaključeno da se upotrebom ovih izraza akcentuje i oživljava rasistički narativ, a uz to i reflektuje na širu zajednicu, jasno je da navedene odluke prave promenu, čak i da je ona na nivou preispitivanja šire javnosti šta je banalano, a šta ne.

Predstavljamo poslodavca
SAP-157x157-1.png

SAP

SAP je globalni lider koji se bavi razvojem cloud rešenja za prodajne i marketing timove, kao i cloud rešenja za on-line učenje.

SAP se bavi razvojem cloud rešenja za prodajne i marketing timove, kao i cloud rešenja za on-line učenje. Preko 4.800 organizacija u svim industrijama oslanjaju se na SAP rešenja u optimizaciji lead to money procesa, kako bi sklopili više dogovora za više novca, u rekordnom roku.

Tomislav Jelesijević

Unesite termine za pretragu