Poreski postupak počinje tako što vam PU pošalje poziv, kako biste dali izjavu o svojim prilivima. Izbegavanjem tog poziva možete samo da izgubite, jer on neće sprečiti dalji postupak. 

„Inspektori su vrlo fini i frilenseri koji su bili na razgovoru nisu imali negativna iskustva do sada. Ljudi obično odlaze tamo i očekuju da je to saslušanje kao u policiji, ali nije. Sam rok u kojem treba da se javite piše u pozivu, ali u svim dosadašnjim, nama poznatim, slučajevima poreznici su prihvatali molbe za odlaganjem, ukoliko je rok bio prekratak.”

Šta vas poreznici pitaju?

Tokom izjave ne bi trebalo lagati, jer za nju snosite krivičnu i materijalnu odgovornost, ali ne morate ni sve da kažete. Pitanja koja postavljaju jesu da li imate još neki račun, da li imate izvod s Payoneer ili Skrill kartice, koliko se dugo bavite frilensingom i čime se konkretno bavite. Možete odgovoriti samo kratko ili da kažete da niste sigurni, te da na osnovu izvoda iz banke to mogu da utvrde.   

Izjava može da bude vrlo kratka i štura, i tražite od poreznika da vam daju kopiju izjave i prikupljene dokumentacije. Nakon što date izjavu može proći i nekoliko meseci dok vam ne pošalju zapisnik od izvršenoj kontroli i na kraju rešenje.

„Imali smo do sada situacije da su izjave date u junu, a da je zapisnik poslat tek u septembru. Mislim da će se sada to ubrzati. Nakon što primite zapisnik imate osam dana da ostavite primedbe. Potom čekate rešenje u kojem poreznici mogu da uvaže vaše primedbe ili ne. Nakon što vam se izda rešenje, imate 15 dana da se žalite.” 

Svima se porez obračunava na 80% prihoda

Ono što je najveći problem u zapisnicima koje su do sada videli u Udruženju, jeste to da se poreznici ne bave suštinom tog rada, a to se vidi na osnovu toga da svima priznaju 20 odsto normiranih troškova. Normirani troškovi su ono što se ne oporezuje, već se oduzima od ukupnog iznosa i tako se dobija poreska osnovica, na koju se porezi obračunavaju.

Oni mogu iznositi 20-50 procenata, a taj iznos zavisi od tipa vašeg rada. Na primer, ukoliko ste vi autor video igre ili prevoda, treba da vam oporezuju 66 ili 57 odsto, ali će umesto ulaženja u detalje, pripisati to ostalim prihodima i oporezovati 80 odsto vaše zarade. 

Procesi traju mesecima

Sve te primedbe koje ne uvaži prvostepeni organ, možete kroz žalbu da uputite drugostepenom organu, koji u roku od 60 dana donosi odluku, ali to može da traje i duže. Ono što je ohrabrujuće i zbog čega treba da se borite za svoja prava, jeste što je čest slučaj da drugostepeni organ ne zauzme isti stav, kaže naša sagovornica. 

„Važno je da sačuvate zdrav razum i da nastavite da prihodujete, a ovi procesi će da traju i traju. Sada stižu masovniji pozivi, jer 1.januara 2021. zastarevaju svi dugovi iz 2015. godine. Ono što uočavamo jeste da ni u jednom nama poznatom slučaju nije krenula prinudna naplata, jer bez obzira na to da li ste podneli žalbu na rešenje, posle 15 dana ono postaje izvršno. Tako nešto nije neuobičajeno, ali očekivala sam da budu ažurniji, s obzirom na to kakav je stav država zauzela prema frilenserima. Sada svi čekaju i niko ne zna šta će se desiti. Za sada nisu spremni na razgovore, ali nešto kalkulišu.”

Šta je s dvostrukim oporezivanjem?

Tokom vašeg razgovora s poreznicima, mogu da vam traže i ugovore ili neku drugu dokumentaciju na uvid, ali to im sve možete naknadno dostaviti. Tu se javlja i česta zabluda, otkriva Pavlović, kada frilenseri pokušavaju da ospore obračun poreza, na osnovu zabrane o dvostrukom oporezivanju. 

„Ukoliko su na primer radili za Google, i u prepisci s njihovom podrškom su dobili potvrdu da je kompanija platila porez, oni to štampaju i nose kao dokaz, ali to se ne priznaje. Jedini način jeste da od tamošnjih poreskih organa dobiju dokumente, kako bi dokazali da je Google za taj prihod poreze platio u drugoj državi i da se na taj način speči dvostuko oporezivanje.” 

Još o temi: 

Porez mora biti pošten — zašto država mora da otpiše najmanje 1/3 duga frilenserima?

Ministarstvo finansija menja zakone o porezu bez razgovora sa frilenserskim udruženjima

Uvek možete da odredite lice koje će u vaše ime da učestvuje u postupku, ali naša sagovornica smatra da to nije potrebno, jer sam taj razgovor nije strašan. Kada je u pitanju kasnije pisanje primedbi i žalbi, bilo bi dobro angažovati advokata, jer ukoliko slučaj na kraju stigne do suda, to što ste se od početka borili i koristili se svakim pravnim lekom, može da utiče na ishod. 

Krivična prijava i utaja poreza

Sud i krivične prijave su ono čega se deo frilensera plaši, jer mogu da budu optuženi za utaju poreza, ali takvo delo u slučaju frilensera nije lako dokazati. 

„Samo delo utaje poreza zahteva dokazivanje namera, odnosno da je neko svesno i voljno želeo da stekne protivpravnu imovinsku korist. Dakle, tužilaštvo mora da dokaže da je postojao direktni umišljaj, a u ovim situacijama mnogi nisu imali svest o tome, a izostaje i element volje. Jedino da tužilaštvo dođe do nekog dokumenta u kojem vi tvrdite da znate da treba da platite porez, ali svesno nalazite načine da to izbegnete.” 

PU umesto 30 dana od uplate, opomenula frilensere posle 20 godina

Upravo taj nedostatak svesti govori o niskoj poreskoj kulturi u našoj zemlji. Ljudi nisu edukovani da treba da plaćaju porez, a nadležni gotovo ništa ne rade da to izmene. Frilenseri su prvi put ove godine uopšte javno obavešteni o svojim obavezama, iako zakoni propisuju da je to moralo mnogo ranije da se desi. 

„Poreska uprava prema izmenama zakona 2014. godine, treba da vam pošalje opomenu u roku od 30 dana, ukoliko niste platili porez, a ne da čeka da vam se dug nagomilava. Srbija je svesno dozvolila da se frilens sektor razvija, da se hvali njegovim uspehom, a sada su rekli hajde platite, to je jednostavno kvarno.”

Još o temi: 

Frilenseri na protestu ispred Ministarstva finansija 2. decembra

2 načina da radite za stranog klijenta, a da vam većina zarade ne ode na poreze

Ukazuje i na to kako je teško definisati sam pojam frilensera, iako deluje kao nešto što svi podrazumevamo. Važno je napraviti razilku između preduzetnika i frilensera i veruje da će to biti mnogo lakše s frilenserima koji rade samo s jednim inostranim klijentom, jer to trenutno nije pravno regulisano, s obzirom na to da uvođenjem Testa samostalnosti, postoji mogućnost da ne mogu da se oporezuju kao preduzetnici.