Fakultet tehničkih nauka upravo završava upis nove generacije studenata, a do nas je došla informacija o nepravilnostima koje su se desile u vezi sa novim smerovima na ovom fakultetu.

Katedra za računarstvo i automatiku FTN-a prošle godine pokrenula je inicijativu i akreditovala studijski program Informacioni inženjering, koji pokriva oblast nama poznatiju kao Data Science sa planom da krene da se izučava i na osnovnim i na master studijama.

Međutim, iz nepoznatih razloga i nepoštujući procedure, uprava Fakulteta u poslednjem trenutku promenila je odluku, “ukinula” ovaj smer i skoro 100 studenata koji bi trebalo da ga upišu preusmerila na druge, među kojima je i građevina, čiji diplomci, prema navodima Nacionalne službe zapošljavanja su među onima koji najduže čekaju na posao.

Data Science je trenutno jedna od najpopularnijih oblasti na svetu, a poslednjih nekoliko godina nalazi se u samom vrhu najplaćenijih poslova u svim razvijenim ekonomijama. Ovo je trebalo da bude prvi zvanični studijski program za ovu oblast u zemlji, a o zainteresovanosti za nju među našim ljudima, možemo i mi posvedočiti kroz 260 inženjera koji su se prijavili za kurs koji smo organizovali zajedno sa Data Science Serbia.

Na naša 3 pitanja upućena Fakultetu o njihovoj verziji priče, kao i da li postoje odluke ili procedure kojima su promenili prethodne, dobili smo samo jedan odgovor koji prenosimo u celosti:

ftn-logoFakultet tehničkih nauka svake godine sprovodi upisnu politiku sagledavši potrebe privrede u dugoročnom periodu, a shodno svojim kadrovskim i prostornim kapacitetima u skladu sa akreditacijom i odobrenim kvotama od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Uprava Fakulteta tehničkih nauka

Šta se tačno desilo?

U novembru je Naučno-nastavno veće FTN-a donelo odluku da će u ovoj školskoj godini uvrstiti predložene programe i to za 32 studenta na osnovnim i 64 na master studijama.

Informacioni inženjering, OAS, 20 + 12 mesta,
Informacioni i analitički inženjering, MAS, 16 + 16 mesta i
Informacioni inženjering, MAS, 16 + 16 mesta

Nakon toga, ovu odluku je odobrio i Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj AP Vojvodine, pa zatim i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Kako su pojedini Fakulteti, pa i FTN prekoračio budžetske kvote, Ministarstvo upućuje zahteve da se to vrati na prošlogodišnji nivo i Uprava fakulteta samostalno smanjuje broj budžetskih studenata za 4%, koliko su ih prekoračili.

Studijski programi Informacionog inženjeringa ostaju i dalje obuhvaćeni i nalaze se u predlogu konkursne dokumentacije Univerzitetu u Novom Sadu koji je upućen 16. maja i trebalo bi da se još samo čeka zvanična objava kvota za upis.

Međutim, 4 dana kasnije, na sajtu Fakulteta objavljuje se Odluka u kojoj nema niti jednog od 3 programa. Kako nezvanično saznajemo, konkursna dokumentacija izmenjena je telefonski i usmeno su se, u istom razgovoru, samo prebacile kvote u korist drugih smerova.

Broj upisanih studenata uvećan je u korist Građevinarstva (10) i Mehatronike (25), za koje nije bilo dovoljno interesovanja u prvom krugu.

Na ovaj način, smanjen je i ukupan broj studenata ovog departmana, a kako nam Prof. dr Ivan Luković, koji je pokretač ove inicijative, kaže da je šteta mnogostruka:

prof-dr-ivan-lukovic-ftnNavedenim ponašanjem, učinjena je ozbiljna i nematerijalna i materijalna šteta.

Nematerijalna šteta ogleda se u izrazitom narušavanju ugleda FTN i Departmana za računarstvo i automatiku u javnosti, a materijalna smanjenjem ukupnog broja i budžetskih i samofinansirajućih mesta na studijskim programima Departmana, čime se bitno umanjuju i prihodi FTN u narednoj školskoj godini.

Takođe, materijalna šteta ogleda se i u činjenici da su uloženi značajan rad i finansijska sredstva u akreditaciju studijskog programa, te je i „potrošen“ deo resursa FTN-a u akreditaciji studijskog programa, a čija realizacija, zatim, nije ni pokrenuta.

Takođe, učinjena je i ozbiljna društvena šteta, uklanjanjem iz Konkursa tri vrlo moderna studijska programa iz veoma aktuelne oblasti u svetu koja pripada informacionim tehnologijama, a koje su istovremeno i strateški pravac daljeg razvoja našeg društva.

Zanimljivo je da su revidirane upisne kvote umanjene i za još pojedine smerove — Arhitekturu (13), Geodeziju i geomatiku (10), Proizvodno mašinstvo (5), Tehničku mehaniku i dizajn u mehanici (5) i Elektorniku i komunikacije (5).

Nakon junskog upisnog roka, na FTN-u ostalo je ukupno 377 mesta — 65 budžetskih i 312 samofinansirajućih. Od toga je najmanje interesovanje bilo na Građevini (26 + 53), zatim Elektroenergetika (16 + 28), na sva 3 smera mašinstva (23 budžetska) i Saobraćaj i transport (40 samofinansirajućih).

S druge strane, Departman koji je pokrenuo Data-Science program, matičan je na 2 programa — Računarstvo i automatika na kome je bilo prijavljeno 446 kandidata na 190 budžetskih i 50 samofinansirajućih mesta, i Softversko inženjerstvo i informacione tehnologije na kojem je za 36 budžetskih i 44 samofinansirajuća mesta aplicirao 321 kandidat. To je ukupno 3,4 kandidata na 1 budžetsko mesto.

Ovo nije prvi put da pišemo o FTN-u, pogotovo u kontekstu pomenutog departmana, čiji programi su među najpoželjnijim. Pre više od godinu dana istražili smo “javnu tajnu” o saradnji FTN-a i pojedinih velikih novosadskih kompanija u okviru našeg teksta Javni fakulteti za privatnu dobit — koliko saradnja FTN-a i profesorskih kompanija gradi, a koliko podriva srspki IT, a par meseci kasnije, naša sagovornica iz tog teksta, Prof. dr Zora Konjević, nezakonito je smenjena sa Fakulteta (pogledajte zbog čega i intervju sa njom).

Šta možemo da uradimo?

Ovakve vesti izazovu obično dosta negativnih komentara u lokalnoj tehnološkoj zajednici, ali bismo ovaj put da predložimo nešto konkretno — umesto da samo šerujemo i branimo, hajde da napravimo još jedan dodatni korak.

Pozivam sve predstavnike kompanija i drugih institucija, koji smatraju da postoji potreba za zapošljavanjem Data Science kadra da pošalju zvaničan dopis Pokrajinskom sekretaru za nauku sa apelom da se vrati na snagu (i dalje važeća) odluka o konkursu na Fakultetu tehničkih nauka i da se ove godine upišu prve generacije smera Informatičkog inženjeringa.

Dopis pošaljite na [email protected], a u cc možete staviti sve relevantne aktere — [email protected] i
[email protected]

Evo i fizičke adrese:

Prof. dr Zoran Milošević

Pokrajinski sekretar

Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost

Bulevar Mihajla Pupina 16

21108 Novi Sad

Javite i meni na [email protected] ako ste se uključili, kako bismo imali uvid i napisali dodatan članak o epilogu (nadamo se pozitivnom :)) #znamdamozemo

***

Za kraj, prilažemo i Odluku Službenog glasnika koja nije sprovedena u ovom ispitnom roku.