Zahvaljujući Fondaciji Petlja osmaci dobijaju osnovu za upoznavanje sa Data Science-om

Iz Petljine kuhinje nedavno je izašao novi priručnik za osnovce — Analiza i prezentacija podataka u Jupyteru.

Sanja Vatić - 19. Decembar, 2018.

Petlja je ambiciozna organizacija. Osim što je prošle godine objavila materijale za učenje programiranja u osnovnim školama, ove godine ih je unapredila i dodala nove priručnike za gimnazijalce.

U tom stilu završava i godinu. Nedavno je iz Petljine kuhinje izašao novi priručnik za osnovce — Analiza i prezentacija podataka u Jupyteru. Ovog puta radi se o priručniku za upoznavanje osnova analize i prezentacije podataka uz korišćenje okruženja za interaktivna izračuvavanja, Jupyter i programskog jezika Python. Priručnik je namenjen osmacima i pruža im novi alat za rešavanje zadataka problemskog tipa:

Priručnik se oslanja na okruženje za interaktivna izračunavanja Jupyter i programski jezik Python što je i na liniji sa dosadašnjim Petljinim materijalima u kojima se za učenje prvih koraka u programiranju koristi Python programski jezik. Širi pogled na ovu priču je da je misija Fondacije Petlje rani prelazak na tekstualno programiranje, a tu se autorski tim opredelio i doneo odluku da ponudi programski jezik Python.

Na izradi ovog priručnika, autorski tim Petlje predvodio je prof. dr Dragan Mašulović sa Prirodno matematičkog fakulteta u Novom Sadu koji je nekada vodio i seminar Matematike u Petnici. Zajedničkim naporima oni su novi priručnik povezali sa materijalima koje su spremili za osnovce u prethodnim razredima:

Materijali koji su objavljeni na portalu Petlja.org a koji se odnose na Python počinju od Priručnika za VI razred u kome se učenici po prvi put sreću sa ovim programskim jezikom. Potom tu je Priručnik i prateći materijali za VII razred gde se učenici uvode u svet 2D grafike i animacija uz pomoć Pygame-a koji je jedna od Pythonovih biblioteka da bi konačno došli do VIII razreda u kome je otvoren ulazak u domen obrade, analize i vizuelizacije podataka u Jupyter okruženju oslanjajući se na Python.

Priređeni materijali pružaju dobru osnovu za upoznavanje sa Data Science-om, tako da su, osim osmacima, namenjeni i svima onima koje zanima analiza podataka i njihova vizuelizacija:

Kada kažemo da je pored osmaka ovaj Priručnik namenjen i najširoj populaciji to je zato što mi danas živimo u takozvanom društvu koje pokreću podaci (engl. data driven). To znači da je svako od nas izložen velikoj količini podataka i sve češće odluke donosimo upravo na osnovu podataka sa kojima raspolažemo. Priručnik “Analiza i prezentacija podataka u Jupyteru” koji je Petlja objavila upravo omogućava da svako nauči kako da koristi dostupne podatke i da na osnovu njih donese neki zaključak.