Mesec dana pre početka primene „zakona o paušalu” — da li se zna kako će frilenseri biti oporezovani?

Plan, za sada, postoji, ali za konačnu verziju treba sačekati 1. mart kada izmene odredbi Zakona o porezu na dohodak građana stupaju na snagu.

Kao što smo nedavno pisali, frilenseri u Srbiji su od 15. decembra 2019. godine po prvi put dobili mogućnost da se definišu u skladu sa načinom na koji posluju. To znači da su dobili mogućnost da budu zdravstveno osigurani i da im teče radni staž tako što će uplaćivati doprinose PIO fondu, ali te mogućnosti dolaze uz određenu cenu.

Navedene izmene u zakonu nisu prošle bez kontroverzi. Dok je jedan deo stručnjaka i frilensera oduvek tražio da budu zakonski regulisani, drugi su videli veliki broj prednosti i za sebe i za državu u načinu na koji je do sada sve funkcionisalo. Nezanemarljiv broj njih smatra da će novi porezi biti previsoki, a da im država nije pružila ništa za uzvrat kako bi to opravdala.

Iz Poreske uprave smo dobili zvaničan odgovor na pitanje na koji način će se obračunavati visina poreza i doprinosa za „lica koja rade na teritoriji Republike Srbije za stranog poslodavca, koji nema registrovano predstavništvo u Republici Srbiji”:

Poreska uprava logoU skladu sa odredbama Zakona o porezu na dohodak građana osiguranik samostalnih delatnosti porez na prihode od samostalne delatnosti plaća na stvarno ostvaren prihod (oporezivu dobit) – preduzetnik ili na paušalno utvrđeni prihod – preduzetnik paušalac.

Da li određeno lice ostvaruje prihod koji po svojoj prirodi čini dohodak fizičkog lica, ili ostvaruje prihod od obavljanja samostalne delatnosti preduzetnika odnosno preduzetnika paušalca, zavisi od ispunjenosti propisanih kriterijuma koji važe od 01.03.2020. godine i određuju samostalnost preduzetnika u poslovanju. Pomenuti kriterijumi, propisani su članom 85. stav 17. Zakona o porezu na dohodak građana.

Ovo, u prevodu, znači da su frilenseri izjednačeni sa ostalim preduzetnicima i da će se na njih primenjivati takozvani Test samostalnosti.

Prema našim saznanjima, još uvek može da dođe do određenih promena u pravilnicima koji regušilu podnošenje prijave, tako da treba sačekati 1. mart kada izmene odredbi Zakona o porezu na dohodak građana stupaju na snagu. Do tada ima vremena da se država jasnije odredi prema licima kakav će biti poreski tretman prihoda u ovim slučajevima, tako da gore navedene informacije ne treba uzeti kao definitivne i konačne.

Predstavljamo poslodavca
MDCS-logo-1-1.png

Microsoft Development Center Serbia (MDCS)

We believe in people

Microsoft’s mission is to empower every person and organization on the planet to achieve more. This is what inspires us to learn and grow every day. MDCS is created with a mission to take an active part in conception of novel Microsoft technologies by hiring unique local talent from Serbia and to contribute components to some of Microsoft’s premiere and most innovative products. MDCS is becoming widely recognized across Microsoft as a center of excellence for the Big Data and Machine Learning based solutions.

Marko Marković

  • Šta ti je na umu?
    Dodaj komentar · Pravila diskusije

  • Unesite termine za pretragu