Mehanički respirator Milano (MVM) je naziv uređaja koji su kreirali na Univerzitetu Kornel. Dizajniran je tako da njegova proizvodnja može biti masovna, te da brzo nadomesti nedostatke respiratora širom sveta. On može da se napravi jako brzo, za malo novca i pritom nisu potrebni nikakvi posebno pravljeni delovi, već je napravljen od onih koje već imamo na tražištu. 

Za rad njihovog repiratora potrebni su samo izvor komprimovanog kiseonika i električna energija. Deo koji vrši kontrolu i nadzor se može bežično povezati, tako da nisu potrebni nikakvi kablovi, osim onog za struju.

U ovoj fazi MVM nije sertifikovano medicinsko sredstvo, a prve prototipe pravi tim inženjera, naučnika i IT stručnjaka. Njihov dizajn sada proveravaju naučnici i medicinski radnici, kako bi se dobile povratne informacije o tome šta treba izmeniti i poboljšati, kako bi se takav uređaj što pre našao pored kreveta pacijenata.

Istovremeno, istraživači s Masačusetskog tehnološkog instituta rade na jeftinijoj verziji respiratora. Oni pokušavaju da automatizuju manuelni respirator, koji koriste hitne medicinske službe na terenu. Njihov napor bi mogao da nadmaši već gomile pokušaja inženjera, studenata medicine i običnih ljudi da naprave improvizovane respiratore, čija su bezbednost i kvalitet vrlo upitni.

MIT je Upravi za hranu i lekove predao uređaj na pregled i zatražio odobrenje za hitnu upotrebu. Još nisu poznati ni rezultati testa na svinjama, koji je najavljen, kao ni to da li je bezbedno korišćenje ovog uređaja na pacijentima s COVID-19?

Ukoliko odgovor bude potvrdan, tim će objaviti svoj dizajn, kako bi ga drugi preuzeli i napravili isti uređaj. Svakako naglašavaju da on ne može biti zamena za postojeće respiratore u smislu funkcionalnosti, fleksibilnosti i kliničke efikasnosti. Cilj je da on posluži u situacijama nestašice, kada respirator postaje pitanje života i smrti. 

Sam projekat je star oko deceniju, ali do sada nijedan nije napravljen. Bio je dizajniran za ruralna područja zemalja u razvoju, koje su imale problem s nestašicom respiratora. Tada je napomenuto da bi u slučaju široke pandemije mogao da bude upotrebljen u Sjedinenim državama. Grupa je procenila da će jedan respirator koštati oko 100 dolara, dok standardni respiratori koštaju više desetina hiljada evra.

Podsetimo da ovakve akcije entuzijasta nisu izuzeci. Italijani su spasavali živote 3D štampom ventila, za respiratore, jer su bili u nedostatku, a zaposleni Nordeusa su kupili 15 respiratora za bolnice u Srbiji u kojoj 3D štampari prave vizire za naše medicinare