Startapi su 2020. godinu završili na mnogo boljem mestu od onog sa koga su je započeli, sa globalnim finansiranjem iz rizičnih fondova (VC) koje je porasla za četiri odsto na 300 milijardi dolara, piše Crunchbase.

Taj rast je nastupio kada su brojne industrije pogođene globalnom pandemijom masovno prešle na korišćenje onlajn servisa. Ovo je dovelo do eksplozije tech infrastrukture i cloud kompanija koje su pomogle prelazak, što je na kraju dovelo do snažnijih izlazaka na berzu, spajanja i akvizicija.

Tehnološki bum su predvodile najveće kompanije, poput Apple-a koji je dostigao procenu vrednosti od dva biliona dolara u avgustu, kao i Amazon i Google.

Na privatnim tržištima, manje kompanije su išle u istom smeru, najviše u finansiranju kasnijih faza. Rizični kapital za kasne faze, koji uključuje seriju C i kasnije runde, porastao je za osam odsto u odnosu na prethodnu godinu.

Finansiranje u četvrtom kvartalu je umanjeno za 11 odsto u odnosu na jak treći kvartal — najuspešniji kvartal u poslednje dve godine — ali i nekoliko procenata u odnosu na četvrti kvartal 2019.

Kada se pogleda unazad, vidi se da je prvi kvartal najviše pretrpeo negativni uticaj pandemije, ali da se do kraja marta količina ulaganja oporavila.

Početne investicije

Sa 3,3 milijarde dolara, početne investicije (seed funding) su u četvrtom kvartalu pale za 27 odsto u odnosu na prethodnu godinu i za sedam procenata u odnosu na treći kvartal. 

Finansiranje u ranim fazama

Finansiranje u ranim fazama je ukupno iznosilo 22,7 milijardi dolara u četvrtom kvartalu, za 11 odsto manje od prošle godine i za pet odsto manje od prošlog kvartala. Ukupno, rizični kapital u ranim fazama je u 2020. pao za 11 odsto u odnosu na 2019.

Kasne faze i rast tehnologije

Finansiranje kasnih faza i rasta tehnologije iznosilo je nešto manje od 50 milijardi dolara u četvrtom kvartalu — za četiri odsto više od poslednje kvartala 2019, ali za 16 odsto manje u odnosu na prethodni kvartal.

Spajanja i akvizicije

Prošle godine, 41 kompanija podržana iz rizičnih fondova otkupljene su za više od milijardu dolara, sa ukupnom vrednošću prodaje od 104 milijarde. Ovo je bio najveći broj i najveća ukupna vrednost prodaja kompanija koje su pojedinačno otkupljene za više od milijardu dolara. Na drugom mestu je 2018. godina kada je prodata 31 kompanija za ukupno 95 milijardi.

Ukupno, više od 1.500 kompanija je otkupljeno za 149 milijardi, a najaktivniji su bili Apple, Microsoft, i Cisco. Najveća akvizicija je bila ona provajdera cloud softvera za biznise Infor, koji je Koch Industries platio 13 milijardi.

Sve više kompanija procenjenih na više od 10 milijardi dolara

Airbnb i DoorDash su bile dve najviše procenjene kompanije finansirane iz rizičnih fondova koje su izašle na berzu 2020. godine. Airbnb je tada procenjen na 47 milijardi dolara, a u trenutku pisanja članka vredi više nego duplo— 108,5 milijardi. DoorDash je od IPO-a povećao vrednost za 50 odsto.

Sve u svemu, 13 kompanija je debitovalo sa procenom iznad 10 milijardi dolara u 2020. godini, što je najveći broj u poslednjoj deceniji. U prethodnih devet godina bilo je „samo” 16 izlazaka na tržište sa procenama vrednosti većim od 10 milijardi.

Iz ugla prodaje firmi, Sequoia Capital je najuspešniji investitor. Oni su ulagali u ranim fazama Airbnb-a, DoorDash-a i Unity Technologies-a. Sequoia je investirala u pet drugih kompanija u seriji C i kasnijim, koje su postale javne sa više od milijardu dolara vrednosti u 2020. godini. Firma je takođe ulagala u tri kompanije koje su otkupljene za više od milijardu dolara ove godine.

Najaktivniji investitor u čitavoj 2020. bio je Accel sa 114 ulaganja, a za njim sledi pomenuta Sequoia Capital sa 101 investicijom.