Slobodan Marković

Slobodan Marković, savetnik državnog sekretara za telekomunikacije i informaciono društvo u Ministarstvu trgovine i telekomunikacija. Bavi se ukidanjem prepreka za brži razvoj telekomunikacija, elektronske trgovine i e-uprave u Srbiji.

Novi zakonski okvir za e-plaćanja do kraja godine, protivnici PayPala spremaju otpor

I nije samo PayPal u pitanju. Ovaj servis je možda najbolja manifestacija problema sa kojim se već godinama suočava svako ko želi nešto da kupi ili proda (i naplati) putem interneta. Uzrok problema leži u prevaziđenim propisima iz oblasti platnih usluga, koji suštinski nisu menjani proteklih deset godina, tokom kojih je elektronska trgovina zauvek promenila

Pridruži se → prvo predstavljanje rada Tesla Nationa