I nije samo PayPal u pitanju. Ovaj servis je možda najbolja manifestacija problema sa kojim se već godinama suočava svako ko želi nešto da kupi ili proda (i naplati) putem interneta. Uzrok problema leži u prevaziđenim propisima iz oblasti platnih usluga, koji suštinski nisu menjani proteklih deset godina, tokom kojih je elektronska trgovina zauvek promenila svet u kome živimo.

Iako se priča da zakonskih prepreka za kupovinu preko interneta nema i da je lopta sada u dvorištu pružalaca platnih usluga, istina je da najvažnija stvar – pristupačan sistem za onlajn naplatu – ostaje nepremostiv problem za sve koji bi da iz Srbije prodaju robu ili usluge preko interneta.

Nedavnom najavom donošenja novog Zakona o platnim uslugama i izmena u Zakonu o deviznom poslovanju, otvorena je šansa da se situacija popravi u narednih nekoliko meseci. Međutim, u domaćim bankarskim krugovima i delu birokratije raste otpor najavljenim izmenama

Apdej1: O ovoj temi su pisali i na drugim blogovima ali i u tradicionalnim medijima, pogledajte linkove na kraju članka.

Apdejt2: Ministarstvo finansija i privrede je najavilo javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju:

U okviru javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju, koja će trajati od 17 do 23. oktobra 2012. godine, zainteresovani mogu dostaviti Ministarstvu finansija i privrede svoje primedbe, predloge i sugestije na adresu: Ministarstvo finansija i privrede, Sektor za finansijski sistem, ul. Kneza Miloša 20, Beograd, kao i elektronskim putem na adresu: [email protected]

Kako smo se našli u problemu?

U skoro svakoj diskusiji na temu elektronske trgovine u Srbiji do sada sam imao prilike da čujem sledeća pitanja:

  • Kada će preduzetnici i mala i srednja preduzeća imati na raspolaganju pristupačne servise za online naplatu?
  • Kada će devizni promet sa inostranstvom biti oslobođen preterane birokratije?
  • Kada će platne usluge u Srbiji moći da pružaju institucije koje nisu banke?
  • Kada će moći da se slobodno otvaraju računi u inostranstvu?
  • Kada će telekomunikacioni operatori moći da pružaju usluge mobilnog plaćanja?
  • Kada će biti legalizovano pružanje usluga elektronskog novca?

Glavni “krivci” za pomenute (i još mnoge druge) probleme bez sumnje su važeći Zakon o platnom prometu i Zakon o deviznom poslovanju.

Ova dva zakona, poslednji put suštinski menjani pre desetak godina, baziraju se na sistemu u kome glavnu (i praktično jedinu) ulogu u pružanju finansijskih usluga igraju banke.

Zahvaljujući eksplozivnom razvoju informacionih i komunikacionih tehnologija (računara, Interneta, mobilnih uređaja itd) tokom proteklih deset godina, u naš svakodnevni život ušao je veliki broj novih platnih instrumenata i modela za pružanje finansijskih usluga, a poslovanje je značajno ubrzano i globalizovano.

Ova promena diktira potrebu da se, osim banaka, i drugim poslovnim subjektima omogući pružanje platnih usluga na domaćem i globalnom tržištu (kao npr. mobilnim operatorima, vlasnicima prodavnica mobilnih aplikacija, posredicima u online plaćanju i naplati, kompanijama koje izdaju različite vrste vaučera i kartica sa uskladištenom novčanom vrednošću itd).

Novi zakonski okvir do kraja godine?

Prema najavama iz Narodne banke Srbije i Ministarstva finansija i privrede, novi zakonski okvir, koji bi to trebalo da omogući, biće usvojen do kraja ove godine, u formi novog Zakona o platnim uslugama, te izmena i dopuna Zakona o deviznom poslovanju.

Novi Zakon o platnim uslugama zameniće važeći Zakon o platnom prometu i uvešće u domaći zakonski okvir pravila po kojima funkcionišu finansijske institucije u Evropskoj uniji i drugim razvijenim tržištima (pravila iz direktiva EU o platnim uslugama i elektronskom novcu). Pored uvođenja novih vrsta finansijskih institucija i odredbi o pružanju usluga elektronskog novca, novim zakonom biće obezbeđen nadzor centralne banke nad pružaocima usluga i obezbeđen visok nivo zaštite krajnjih korisnika.

Zakon o deviznom poslovanju takođe će pretrpeti značajne izmene, među kojima se izdvajaju ukidanje Deviznog inspektorata, manje birokratije u poslovanju sa inostranstvom, jednostavnije i lakše otvaranje računa kod inostranih finansijskih institucija, komotno korišćenje inostranih servisa za e-novac itd.

Nacrt Zakona o platnim uslugama možete pogledati ovde.

Što se tiče izmena i dopuna Zakona o deviznom poslovanju, očekuje se da Ministarstvo finansija i privrede pripremi nacrt tokom narednih mesec dana, nakon čega će uslediti javna rasprava.

Protivnici ne sede skrštenih ruku

Bitno je znati i da se u domaćim bankarskim krugovima i delu birokratije po državnim institucijama ne gleda blagonaklono na najavljene izmene.

Na nedavno održanoj prezentaciji nacrta Zakona o platnim uslugama, predstavnici više banaka izneli su bojazan da se novim zakonskim rešenjima navodno uvode mnogobrojne izmene u način poslovanja banaka, što će zahtevati dosta vremena i velike troškove za prilagođavanje, pa su predložili da se usvajanje ovog zakona odloži za “neka bolja vremena”.

Međutim, novim zakonskim rešenjima suštinski se ne menja način na koji su banke do sada funkcionosale, a uvođenje novih usluga koje zakon uređuje (npr. usluga elektronskog novca) ne predstavlja obavezu za postojeće igrače na tržištu finansijskih usluga, pa ostaje utisak da se iza bojazni banaka zapravo krije strah od konkurencije.

To, naravno, nije stvar koja bi trebalo da bude odlučujući faktor za donosioce odluka u Vladi, ali ne treba ni potcenjivati uticaj koji banke mogu da izvrše na donosioce odluka, posebno u sadejstvu sa delom birokratije koji u najavljenim promenama vidi pretnju sopstvenom postojanju.

Startapi, internet preduzetnici – vreme je da se vaš glas čuje!

Promene u načinu poslovanja, koje sam pomenuo na početku teksta, domaće zakonodavstvo propustilo je da isprati. Time je tokom poslednjih nekoliko godina u značajnoj meri smanjena konkurentnost domaćih firmi i inovativnih preduzetnika, koji žele da posluju na globalnom tržištu (naročito onih koji svoje proizvode nude celom svetu putem Interneta).

Zato je važno da se tokom narednih nekoliko meseci ponovo čuje glas onih koji su nezadovoljni sadašnjim stanjem stvari, kako bi se stvorio što širi front javne podrške usvajanju ovih zakona do kraja godine i omogućilo uključivanje domaće privrede u globalnu ekonomiju znanja.

Postoji mnogo načina da se oglasite i pokažete da vam je stalo do dugo očekivanih promena. Evo nekoliko najjednostavnijih:

  1. Ako imate blog, napišite članak o tome koliko bi vam posao i život bio lakši sa pristupačnim mogućnostima za onlajn naplatu. Podelite svoj članak sa prijateljima na društvenim mrežama, pozovite ih da članak dele dalje i ohrabrite ih da se uključe u diskusiju.
  2. Ako koristite Twitter ili Facebook, postavite status kojim podržavate što skorije donošenje propisa koji će omogućiti normalno online poslovanje. U status možete uključiti link na ovaj tekst ili neki drugi sadržaj na ovu temu.
  3. Ako poznajete ljude iz medija, objasnite im zašto je ovo pitanje od ogromnog značaja za normalno poslovanje, (samo)zapošljavanje i uključivanje naše zemlje u globalnu ekonomiju znanja. Predložite im da istraže ovu temu.
  4. Ako poznajete nekog političara, kažite mu/joj da je reforma propisa iz oblasti plaćanja nešto što bi vama i drugim građanima olakšalo život i svakodnevno poslovanje. Ako komunicirate sa političarima putem društvenih mreža, obavestite ih o vašem stavu, uputite ih da pročita ovaj tekst ili neki drugi sadržaj na ovu temu.

Na ovoj stranici ćemo sakupljati sve relevantne linkove na ovu temu, a ispod ovog teksta videćete dugmiće kojima lako i brzo možete  možete podeliti status sa ovom temom na društvenim mrežama.^Podržite akciju omogućavanje normalne e-trgovine u Srbiji, oglasite se tvitnite članak ovim gornjim dugmetom.

Članci i blogovi o ovoj temi

Pravda – (prenesen tekst)
PrevediČekajući PayPal
Zverko –  Zašto zakon o deviznom poslovanju mora da se menja hitno – juče!
Vreme – Ko je zaustavio internet (samo u štampi)
O3ONEJаvna rаsprаva o predlogu izmenа i dopunа Zаkonа o deviznom poslovаnju