94% frilensera želi da plati porez, 91% frilensera ozbiljno razmišlja o iseljavanju

Prosečan navodni dug frilensera Poreskoj upravi veći od 4.000.000 dinara.

Petar Paunović
17/03/2021

Da plaća poreze, ali ne i doprinose pristaje 94 odsto frilensera, a devet od 10 njih je počelo ozbiljnije da razmišlja o odlasku iz Srbije nakon poziva Poreske uprave u oktobru prošle godine, pokazuje anketa koju je sprovelo Udruženje frilensera i preduzetnika Srbije

Zarada četvrtine frilensera predstavlja jedini prihod u njihovim domaćinstvima, a najveći broj njih živi s još jednom ili dve osobe. Za troje od petoro frilensera ono što zarade na internetu predstavlja više od polovine kućnog budžeta.  

Najčešća zarada frilensera je 60.000 dinara, dok je prosečna blizu 80.000. Za 83,16 odsto ispitanika je zarada od frilensinga jedina koju ostvaruju, a četvoro od petoro ima samo strane klijente. Što se izmirivanja poreskih obaveza tiče, najveći broj frilensera (60,42%) bi da to čini jednom mesečno, ali polovina kaže kako im za to ne odgovara nijedan postojeći model oporezivanja. Preostali, kao najpovoljniju od postojećih opcija vide paušalno oporezivanje, ali bez primene Testa samostalnosti. 

Trećina ispitanika je, na osnovu sopstvene računice ili rešenja Poreske uprave, navela svoj poreski dug za pet godina unazad i on je u proseku 4.275.920 dinara, a za najveći broj njih oko milion i po dinara. 

Kada se govori o doprinosima, koji su i najveća stavka na cehu koju frilenseri treba da plate državi, 45 odsto njih bi pristalo da uplaćuje doprinose u penzijski i zdravstveni fond, u manjem iznosu od ostalih građana i da ne budu osigurani, uz mogućnost da sami, ukoliko žele, doplate do punog iznosa i tako ostvare pravo na penziju i zdravstveno. Da im je poziv Poreske uprave umanjio sposobnost za rad navodi 78 odsto radnika na internetu, a gotovo isti procenat je onih koji su usled takvog postupka osetili zdravstvene tegobe. 

Anketu je popunilo 988 odsto ispitanika na sajtu ovog Udruženja, a razmatrani su odgovori 849 frilensera, koji su prošli kontrolna pitanja i nisu na druga pitanja davali nemoguće odgovore. Kako su slične ankete radili NALED i Centar za istraživanje javnih politika, te da nema velikih ostupanja u rezultatima, može se smatrati da je anketa relevantna, iako iza nje stoji Udruženje koje ima svoje jasne interese. 

Udruženje preduzetnika i frilensera je pre svega poznato po peticiji Ne uništavajte frilensere, koja je bila i prva akcija frilensera nakon objave Poreske uprave. Oni sarađuju s Udruženjem radnika na internetu na rešavanju statusa frilensera. 

Pročitaj i: 

Poreska uprava: Imamo podatke o 41.138 ljudi koji su prihodovali iz inostranstva

Da li država menja stav prema frilenserima? Najave odustajanja od naplate prethodnih poreza

Petar Paunović

Objavio/la članak.

sreda, 17. Mart, 2021.

IT Industrija

🔥 Najčitanije

ČITAJ JOŠ