Nemačka je Zakonom o useljavanju stručne radne snage izmenila način priznavanja kvalifikacija, tako da sada oni bez fakultetske diplome mogu radno iskustvo priložiti kao dokaz stručnosti. Uz to je ukinuta i prednost koju su pri zapošljavanju imali građani EU.  

Prema podacima mreže LinkedIn najveći broj srpskih inženjera se iseljava u Nemačku. To ne čudi, jer ova država kao jedna od najrazvijenijih ekonomija u svetu, prepoznaje da je stručni kadar ključan za privredni rast i životni standard građana, te sprovodi takve politike više decenija.

Države gledaju svoje interese

Kako Deutche Welle navodi, takve politike jesu dobre za Nemačku, ali mogu biti loše za Srbiju. Realnost je da politike iseljavanja stručnjaka iz zemalja iz Srbije i regiona mogu biti dobre za Nemačku a loše za Srbiju. Realnost je da svaka država gleda svoje interese i interese svojih građana. 

Naravno, bolje zarade i uslovi rada mogu uticati na odlazak, ali to nije jedina stvar na koju donosioci odluka treba da obrate pažnju. Razlike u ekonomskim uslovima za profesije poput onih iz IT sveta su relativno male, tako da je motivacija za odlazak, kako DW piše, korupcija, loša perspektiva i često manjkava vladavina prava u zemaljama iz kojih dolaze imigranti. Rezultati našeg poslednjeg istraživanja programerske scene  potvrđuju da je dominantan razlog traženje bolje perspektive.