Nakon informacije da je Ministarstvo privrede nemačkoj kompaniji Continental dodelilo subvenciju u iznosu od 9.500.000 evra za otvaranje razvojnog centra u Novom Sadu, Vlada Srbije izdala je dopis u kom objašnjava zašto smatra da ovaj potez neće biti štetan za domaću IT industriju. Ovde ga prenosimo u celosti.

Kompanija Continental jedna je od najpoznatijih automobilskih kompanija i jedna od najpoznatijih kompanija na svetu. Svakoj zemlji je čast da ima razvojni centar jedne takve kompanije što će svakako uticati na reputaciju Srbije u svetu i odlučivanje drugih kompanija da investiraju u našu zemlju.

Mi želimo da se naša privreda bazira na inovacijama i ova investicija je važan korak u tom pravcu, istovremeno se šalje signal drugim kompanijama koje razmišljaju gde da investiraju.

Treba imati u vidu da se razvojni centri u jednoj zemlji ne otvaraju zbog “jeftine” radne snage, i upravo ih je zato tako teško privući u jednu zemlju. Dolazak Continentala će imati i pozitivan efekat na promenu percepcije da smo zemlja jeftine radne snage. Što veći broj kompanija, kao što je Continental rezultiraće povećanjem zarada i većom prosečnom platom u zemlji.

Investicija države će se u budžet vratiti za manje od 2 godine, kroz plaćene poreze i doprinose.

Važno je napomenuti da će Razvojni centar Continentala značajno doprinositi budžetu Srbije u decenijama koje dolaze.

Samo na primeru susedne Rumunije, može se videti da je Continental najpre zaposlio par stotina inženjera, a danas zapošljava 19.700 ljudi.

IT industrija nema razloga za zabrinutost, jer Continental naglašava da zapošljava inženjere, i to one sa jedinstvenim spojem znanja vezanih za softver i hardver, a ne one koji rade na gaming ili web rešenjima i koji čine najveći broj trenutno zaposlenih u IT industriji.

Veliki broj inženjera su iz elektro i mašinske struke i tipično nisu konkurencija programerima koji već rade u IT industriji.

Continental takođe pretežno zapošljava mlade ljude i inženjere koji završavaju fakultet, i u njihovo obrazovanje intenzivno ulaže oko godinu dana, čime značajno doprinosi ukupnom fondu sofisticiranih znanja u Srbiji, kako inženjerskih tako i onih vezanih za poslovanje.

Sa takvim obrazovanjem, ovi inženjeri će kasnije moći da otvaraju svoje inovacione kompanije, čime će se stvarati poseban ekosistem obrazovanja, inovacija i domaćih kompanija.

Važno je reći da će se ovaj razvojni centar svakako mnogo oslanjati na domaće kompanije ukoliko bude potreban specifičan razvoj softvera ili nečeg sličnog.

Ova investicija je i od ključnog značaja za razvoj automobilske industrije u Srbiji, koja je i najveća izvozna grana Srbije. Otvaranjem ovakvih centara i dolaskom kompanija kao što je Continental će se mnogo više automobilskih komponenti proizvoditi u Srbiji, čime će se trgovinski bilans ove industrije značajno poboljšati.

Rad Continentalovog razvojnog centra će nam omogućiti da unapredimo i druge oblasti, kao na primer rad carinske službe koja će omogućiti brži prolaz prototipova i komponenti, što je dobro za celu industriju.

Oko velikih multinacionalnih kompanija kao što je Continental, a naročito u auto industriji, uvek se formira čitav ekosistem dobavljača sa ogromnim multiplikativnim efektom na celu ekonomiju zemlje.