Skupština Srbije usvojila je izmene Zakona o porezu na dohodak građana, kao i dopunu Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje koje se odnose na oporezivanje frilensera.

Podsetimo, Vlada je prethodno prihvatila predlog frilensera da se normirani troškovi povećaju sa postojećih 43 odsto na 50 odsto, a omogućeno im je i upisivanje radnog staža srazmerno uplaćenom delu obaveza. Rok za usvajanje svih zakonskih propisa koji će definisati budući status radnika na internetu pomeren je na 1. januar 2022. godine, do kada će važiti do sada dogovoreni uslovi.

Donošenjem zakona postalo je sigurno da frilenseri koji zarađuju manje od 64.000 dinara neće biti u obavezi da plaćaju poreze i doprinose iz prethodnog perioda.

Ministar finansija naveo je da je dogovoreno da od 1. januara 2022. godine frilenseri treba da plaćaju poreze i doprinose kvartalno, uz priznavanje normiranih troškova u visini trostrukog neoporezivog iznosa zarade, što je sada 54.900 dinara.

Predstavnici Udruženja radnika na internetu i Udruženja frilensera učestvovaće u radnoj grupi koja će do 2022. godine izraditi predloge zakonskih rešenja.