Da je postigla dogovor s Udruženjem radnika na internetu i Udruženjem frilensera i preduzetnika o plaćanju poreskih obaveza frilensera saopštila je Vlada Srbije. Kako iz Udruženja radnika na internetu kažu za Startit Dnevnik, frilenserima će se do prvog januara naredne godine na sve prihode računati normirani troškovi od 50 odsto.  

Na sastanku je dogovoreno da će se radnicima na internetu, odnosno frilenserima, omogućiti upisivanje radnog staža srazmerno uplaćenom delu obaveza. Rok za usvajanje svih zakonskih propisa koji će definisati budući status radnika na internetu pomeren je na 1. januar 2022. godine, do kada će važiti do sada dogovoreni uslovi. 

Na sastanku je dogovoreno da će i Udruženje radnika na internetu i Udruženje frilensera odrediti svoje predstavnike, koji će učestvovati u radnoj grupi koja ima zadatak da izradi predloge novih zakonskih rešenja.

Udruženja radnika na internetu smatra da će „usvajanje ovog rešenja doneti olakšanje i rasterećenje velikom broju frilensera, iako je daleko od idealnog”. 

Predlog podrazumeva da se od ukupnog prihoda oduzme 32.000 dinara mesečno, kao neoporezivi deo.  Od toga se oduzmu i normirani troškovi od 50 odsto, te se dobija poreska osnovica na koju se plaćaju porezi i doprinosi, koji kada se saberu iznose 55,8 procenta.

Koliko je ova promena, može se videti na već korišćenom primeru za prosečnu zaradu frilensera od 80.000 dinara. Prema prethodnom predlogu Vlade, na tu zaradu biste državi za petogodišnju dug i trenutne obaveze plaćali 40.400 dinara, a prema novoj računici 20.088 dinara.