Tesla Nation: prvi rezultati i novosti o projektu za brendiranje domaćeg IT-a

Nakon dugog perioda tihog rada i dva događaja na kojima smo premijerno otkrili prve rezultate, objavljujemo i prvi izveštaj javnosti o statusu i perspektivi Tesla Nation-a.

Vukašin Stojkov
27/11/2019

Početkom ove godine smo najavili projekat* Tesla Nation koji ima za cilj da brendira Srbiju kao mesto odakle dolaze izuzetni tehnološki inovatori i profesionalci, i tako pruži našim IT preduzetnicima i profesionalcima bolje prilike u takmičenju na globalnom tržištu.

Od nemogućeg do obećavajućeg

Od mnogih kolega smo čuli da nam je zamisao lepa ali nemoguće ambiciozna. Uprkos tome smo uspeli da obezbedimo podršku niza partnera u ovom poduhvatu i dobijemo priliku da pokažemo da realizacija ideje nije nemoguća.

Verujemo da smo za jako malo vremena uspeli da dokažemo upravo to, i uprkos činjenici da je u izuzetno ranoj fazi, Tesla Nation se uspostavio kao glavni i najperspektivniji projekat u oblasti (re)brendiranja domaće IT industrije. Na osnovu prvih rezultata smo sigurni da će uspeti u misiji usmerenoj na podizanje profila naše IT industrije, a nadamo se da će kao propratna korist doći i (re)brendiranje cele zemlje.

Odgovornost i transparentnost

Budući da je Tesla Nation projekat koji za cilj ima prezentovanje cele IT industrije i cele zemlje, smatramo da je jedino ispravno da sa javnošću delimo sve relevantne informacije o njemu. U ovom i narednim člancima ćemo sa vama deliti informacije o tome kako upravljamo projektom, koje aktivnosti sprovodimo, koje rezultate postižemo i šta planiramo u budućnosti.

Ovaj članak se direktno nastavlja na prethodni, prvi u nizu o projektu — pročitajte ga ako niste ranije.

Sadržaj članka

Ako ste iz prethodnog paragrafa pomislili da će ovaj članak biti više izveštajnog, dugačkog i dosadnog tipa, umesto pripovedačkog tipa, verovatno ćete biti u pravu.

Radi lakšeg sagledavanja materijala koji ćemo pokriti pripremili smo vam i ovaj sadržaj:

Priprema za realizaciju — od januara do juna

Računamo da smo zvanično krenuli sa radom na projektu od 1. jula ove godine. Do tada smo radili na tri ključne aktivnosti:

1) prikupljanje partnera i pokrovitelja, odnosno sponzorstava i finansija za rad,
2) izgradnju baze podrške u SAD i
3) reorganizovanje Startita tako da može da se prihvati rada na Tesla Nation-u.

PRIVLAČENJE PARTNERA

Projekat Tesla Nation je osmišljen tako da bude potpuno nezavistan od bilo koje državne institucije i bilo koje firme — smatramo da se tako maksimizuje dugoročni uspeh misije projekta. Kako bismo obezbedili sredstva za rad na toj misiji, od zime do leta ove godine smo kontaktirali niz IT i drugih firmi sa pozivom da postanu pokrovitelji. Uprkos tome što smo imali nula rezultata, uspeli smo da kreiramo široku koaliciju finansijske i druge podrške. Spisak ovih firmi možete videti u dnu bilo koje stranice Tesla Nation sajta, ili na jednom mestu ovde.

BAZA PODRŠKE U SAD

Još od početka 2018. godine, a posebno tokom prve polovine ove godine, radili smo na razvoju mreže podrške u SAD-u. Ovo je prvo tržište koje smo izabrali za promociju Tesla Nation-a, zbog svoje veličine i bogatstva, tolerantnosti i otvorenosti i centralnog položaja u globalnom sistemu poslovanja. U ovom postavljanju osnova za podršku projektu kod američke dijaspore smo uživali izvanrednu podršku organizacije Serbian Entrepreneurs i raznih pojedinaca.

INTERNA ORGANIZACIJA

U istom periodu smo mnogo posla obavili na polju interne reogranizacije Startita — da iz nacionalne organizacije razvijemo osnovne internacionalne kapacitete. U okviru internih kapaciteta smo uvukli i nekoliko pojedinaca koji nam svojim učešćem u Savetodavnom odboru i iskustvom, pameću i nezavisnošću, izvanredno pomažu da tim Tesla Nation-a donosi kvalitetne i efektivne odluke.

Upravljanje Tesla Nationom

Tesla Nation je projekat Startita, slično tome kao što su medij na kome čitate ovaj članak, Centri koje možda ponekad posećujete ili akceleratorski program poput Startap akademije. Nakon 12 godina uspešnog rada, želimo da sledećih 12 budu još uspešnije i planiramo da u naš rad integrišemo savete i perspektive drugih stejkholdera u zajednici.

U planiranju postavke Tesla Nation-a smo još pre prvog zvaničnog dana rada procenili da je u svačijem interesu to da na ovom projektu organizujemo dva tela koja će 1) nadgledati naš rad na ovom projektu i 2) pružati nam vredne savete i usmerenja.

Prvo telo koje smo formirali je bilo Savet partnera. Ovo je skup sponzorskih firmi i organizacija iz IT zajednice kojima na svaka tri meseca polažemo račune o tome šta smo radili i postigli u prethodnom periodu, i šta planiramo da radimo u narednom. Pored gore navedenih pokrovitelja, zahvalni smo kolegama koje su prihvatile naš poziv za učešće u ovom telu, konkretno Grow IT, ICT Hub, Impact Hub i Digitalna Srbija. (Planiramo da u narednom periodu proširimo ovaj krug organizacija.)

Do sada smo održali dva sastanka Saveta partnera i dobili izuzetno vredne savete i kritike. Planiramo da nastavimo sa kvartalnim tempom održavanja ovih sastanaka. Pitali smo jednog od partnera koji je bio na oba dosadašnja okupljanja da podeli svoje utiske:

Dopada mi se transparentnost i uključivanje svih partnera, što je atmosfera takva da je diskusija otvorena i svako može da kaže šta misli i ljudi učestvuju. Istovremeno, to može postati i mana, diskusija može da ode preširoko, nisam siguran da je to uvek vredno za projekat.

Sviđa mi se OKR pristup postavljanju i merenju rezultata i što se krajnje iskreno deli proces dolaska do njih i ocenjivanja.

Stvar koja bi mogla da bude bolja bi bio veći kontinuitet prisustnosti istih učesnika, bar ako je suditi po ova dva dešavanja, a bilo bi sjajno ako bi se informacije o organizovanju okupljanja najavljivale više unapred radi lakšeg planiranja.

— Aleksandar Marjanović, Zühlke

Cenim transparentnost u prezentovanju i uspeha i “neuspeha” do sada. Odziv partnera je isto na dobrom nivou kao i podsticanje partnera na diskusiju o rezultatima i daljem pravcu.

Stvari koje bismo mogli da unapredimo su možda kanali za diskusiju iz dana u dan od koje bismo mogli da imamo dosta vrednosti i unapređenija priprema partnera za same sastanke.

— Ivan Kovačević, Codetribe

U paraleli smo kreirali i Savetodavni odbor. Imali smo sreću i zahvalni smo što je Nebojša Đurđević prihvatio naš poziv da bude predsednik ovog tela i što su Branislav Šešlija i Ivan Aksentijević prihvatili pozive da budu među prvim članovima ovog odbora. Sa Savetodavnim odborom imamo redovnu komunikaciju i češća viđanja radi neprestanih konsultacija o operativnim i strateškim pitanjima.

Članovi odbora pružaju odgovore na pitanja i probleme koje im postavlja izvršni tim Tesla Nation-a i daje mišljenja o tome šta su prava pitanja i pravi problemi. Da bi mogao da obavlja i osnovnu nadzornu funkciju, Savetodavni odbor ima uvid u/može dobiti uvid u sve operativne detalje rada na implementaciji Tesla Nation-a.

Prihvatio sam poziv za učešće u ovom odboru zato što je u pitanju jedna velika ideja. Za domaću IT industriju je neophodno da dosadašnji uspeh iskoristi kao zamajac da se što brže i bolje razvija u pravcu razvoja sopstvenih proizvoda i pružanju IT usluga sa velikom dodatom vrednošću.

Brendiranje IT sektora na ključnim globalnim tržištima je jedan od načina da se dođe do ovog cilja i tu smo da savetima pomognemo timu Tesla Nationa i da zahtevamo da se svi aspekti poduhvata realizuju sa visokim nivoom kvaliteta i integriteta.

Iako smo samo u savetodavnoj ulozi, za sada smo zadovoljni razumevanjem koje imamo sa izvršnim timom i njihovim prihvatanjem naših saveta. U periodu pred nama ima mnogo posla i mislim da smo za sada na dobrom putu.

— Nebojša Đurđević, predsedavajući Savetodavnog odbora

Važno je naglasiti da ova tela nemaju upravne već samo savetodavne funkcije. Smatramo da je u ranim fazama kompleksnih projekata jasnoća vizije i pravca nužna za kreiranje velikih uspeha. Istovremeno smatramo da nismo popili svu pamet sveta, pa se izvanredno trudimo da ispratimo i ozbiljno razmotrimo sve savete i kritike članova ovih tela.

Ključne teme koje prihvatamo kao prioritete u narednom periodu od strane Savetodavnog odbora su nužnost transparentnosti oko procesa povezivanja partnera i isključivanje Tesla Nation tima iz procesa donošenja odluka o tome koji domaći i strani partneri se odlučuju na uspostavljanje saradnje. Ključna tema koju razmatramo prateći preporuke Saveta partnera je izgradnja sistema rada, odnosno organizacije koja ne zavisi ni od jednog pojedinca.

Nezavisnost i poslovni model

Naveli smo zašto je važno da Tesla Nation bude nezavisan od države ili bilo koje pojedinačne kompanije. Da bi to postigao i da bi bio održiv, smatramo da je optimalno da bude ustrojen kao preduzetnički poduhvat, kao social enterprise — firma čiji je glavni razlog postojanja kreiranje pozitivne društvene promene.

U ovom trenutku je glavni poslovni model Tesla Nation-a oslanjanje na sponzorstva partnera i pokrovitelja. U budućnosti ćemo biti otvoreni i za grantove javnih institucija koje žele da podrže našu misiju. Istovremeno, planiramo da uzimamo nadoknadu (3-15 odsto u zavisnosti od vrste i vrednosti projekta) za uspešno uspostavljena partnerstva vezana za usluge. (Ne planiramo da ikada uzimamo nadoknadu u situacijama kada povezujemo suosnivače novih kompanija.)

Koncept rada

Često dobijamo pitanje kako zapravo, u praksi, planiramo da (re)brendiramo domaći IT. Osnove koncepta smo izneli u navedenom prvom članku — povezivanjem partnera sa razvijenih tržišta sa domaćim partnerima, osiguravanjem uspešnosti tih partnerstava i njihovim promovisanjem pred relevantnim inostranim publikama. U skladu sa ovim konceptom smo definisali i KPI-jeve za prvih 12 meseci rada na projektu:

Dodatno smo razradili konceptualnu osnovu ovog rada koristeći sve popularniju metaforu zamajca u svetu poslovanja.

Veliku preporuku dajemo da više o tom konceptu pročitate i vidite na ovom linku, gde imate i primere za neke poznate kompanije poput Amazona. Naš dijagram zamišljenog Tesla Nation zamajca je ispod:

U skladu sa tim, u prva dva tromesečja našeg rada smo se fokusirali na sledeće ciljeve:

1) kreiranje osnove za međunarodnu promociju domaćeg IT-a i
2) kreiranje mehanizma za generisanje prilika za stvaranje partnerstava između stranih i domaćih partnera.

Prvi rezultati rada

Osnova za međunarodnu promociju

Da li vam se nekad desilo da na Google-u tražite informaciju o nekoj konkretnoj temi o kojoj ste nešto načuli, a da na prvoj stranici nema kvalitetnih informacija o njoj? U takvoj situaciji problem nije u Google-u već ili u vama i izboru termina za pretragu, ili u tome da je ta tema efektivno nezanimljiva i nebitna pa se niko nije njome bavio.

REZULTATI IZ JANUARA 2019.

To je bio jedan od prvih izazova koje smo identifikovali kada je u pitanju pozicioniranje srpskog IT-a u svetu. Činjenica da se do pre samo nekoliko meseci na glavnom svetskom izvoru informacija nije mogao naći nijedan kvalitetan i potpun izvor informacija o srpskoj IT industriji je bila solidan problem. Spoljnim posmatračima ne bismo mogli da zamerimo ako zaključe da, ukoliko mogu da nađu samo niz raštrkanih parčića ponekad dubioznih informacija, možda to samo znači da srpski IT nije nešto o čemu je vredno pisati na internetu. Sledeći zaključak je da su male šanse da se tu mogu naći dobri partneri, a ukoliko i mogu mora da su jeftini čim se za njih ne zna…

Obrni okreni, ovaj izazov je bio najlakši za rešavanje jer je bio najviše pod našom kontrolom — kreirali smo onlajn lokaciju koja sadrži mnoge relevantne statične informacije o srpskom IT-u i Srbiji generalno, kao i redovne novosti na blogu. teslanation.org se već sada probio među prve rezultate za razne relevantne ključne reči, uprkos tome što tek planiramo da se ozbiljno pozabavimo SEO-om.

Neke od ključnih reči za koje smo trenutno među prva tri rezultata, surfujući iz SAD:

  • serbian tech
  • serbian tech industry
  • tech in serbia
  • serbian tech talent

Sem pomenutog plasmana na Google-u, još uvek je rano za konkretnije rezultate onlajn platforme. Dobili smo (i odbacili) jedan upit za suosnivanje startapa, a tokom tekućeg meseca je sajt posetilo 500-nak korisnika izvan Srbije. Ovde imamo još dosta posla, već prema gore navedenim projekcijama rezultata za prvih 12 meseci rada.

Mehanizam za dotok potencijalnih stranih partnera

Ključni sastojak naše strategije za brendiranje srpskog IT-a su uspešna partnerstva domaćih i stranih subjekata.

Tokom našeg 12-godišnjeg rada na razvoju domaćeg IT-a verujemo da relativno lako i brzo možemo doći do optimalnih partnera sa naše strane granice. Problem je u tome što u odsustvu bilo kakvog dosadašnjeg inostranog rada nemamo način da generišemo zainteresovane strane partnere.

Vrste partnerstava

U prvom članku smo se dotakli vrste partnerstava koje pravimo ali je ovde vredno da dodatno pojasnimo naš pristup.

Idealna partnerstva su suosnivanje proizvodnih tehnoloških kompanija između inostranih preduzetnika orijentisanih na biznis i domaćih preduzetnika fokusiranih na tehnologiju. Stranci u ovom scenariju donose domensko znanje iz biznisa, operativno poznavanje marketinga i prodaje, kontakte iz poslovnih mreža.

Naši suosnivači doprinose znanjem tehnologije, regrutovanja, menadžmenta i razvoja proizvoda, i u praksi uče o biznisu od partnera. Problem sa ovom vrstom partnerstva za Tesla Nation zamajac je to što je tržište potrage za tehnološkim suosnivačima relativno malo, a ciklus uspeha startapa dugačak i upitan, i ne daje nam mnogo prostora za pokretanje zamajca.

Druga vrsta partnerstava su usluge za „teške tehnološke probleme”. To tržište je dosta veće i ciklus projekata dosta kraći, što su odlične osnove za pokretanje našeg zamajca.

Istovremeno, pozicioniranjem našeg tržišta kao tržišta na kome se rešavaju kompleksni tehnološki problemi, diferenciramo se u odnosu na ostatak sveta gde su usluge dominantan segment IT industrije, kreiramo sebi veće prilike za kolektivno dizanje kapaciteta učenjem iz rada na zahtevnim projektima, kreiramo više prilika za pokretanje suosnivačkih odnosa jer mnogi od njih kreću kao uslužna saradnja.

Probali smo da kreiramo mehanizam za kreiranje dotoka inostranih kandidata za partnerstva na dva načina:

1) organizovanjem događaja i
2) kreiranjem ambasadorske mreže.

Organizovanje događaja

Organizovali smo četiri događaja u SAD na kojima smo predstavili srpski IT, sa primarnim ciljem da na tim događajima stupimo u kontakt sa što većim brojem američkih biznismena preko kojih bismo mogli da kreiramo partnerstva.

Sekundarni cilj nam je bio da doprinesemo kreiranju ambasadorske mreže Tesla Nation-a, o kojoj više uskoro. Bili smo gosti na dva redovna događaja organizacije Serbian Entrepreneurs, a u Njujorku smo zajedno sa njima organizovali dva događaja:

Za sada su događaji podbacili naša nadanja da ćemo preko njih, odnosno američkih posetilaca na njima, doći do kandidata za strane partnere. S druge strane, sigurni smo da su nam nastupi na ovim događajima značajno olakšali kreiranje ambasadorske mreže koja se pokazala veoma uspešnom. U narednom periodu ćemo nastaviti sa eksperimentisanjem sa događajima ali u drugačijim formatima.

Ambasadorska mreža

Drugi pokušaj za kreiranje mehanizma za generisanje dotoka stranih kandidata za partnerstva nam je bilo uspostavljanje ambasadorske mreže.

Ambasadori su ljudi koji prihvataju misiju Tesla Nation-a, prihvataju da prikladno promovišu Tesla Nation kad god je prikladno, i da svoj status ambasadora komuniciraju javno. Zauzvrat dobijaju priliku da budu deo izvanredno ambicioznog i lepog projekta, da u slučaju sopstvene potrebe za uslužnim partnerima dobiju uslugu spajanja bez nadoknade, kao i da u slučaju da referišu kandidate za strane partnere kojima je potrebna usluga dobiju ponudu da prime 50 odsto naše nadoknade za uspešno realizovana partnerstva.

Imali smo izvanrednu sreću da identifikujemo veliki broj izuzetnih kandidata za ambasadore — ljude koji veruju u našu misiju, koji su profesionalno izuzetno ostvareni i koji imaju izuzetan integritet i etičke vrednosti. Najveći broj njih je prihvatio da se uključi u našu mrežu ambasadora.

Spisak ambasadora možete videti ovde, uz napomenu da nam je cilj da u prvih 12 meseci rada na projektu dođemo do toga da je 50 odsto ambasadora ne-srpskog porekla, kao i da ova mreža bude izuzetno ravnopravna u pogledu rodne zastupljenosti.

Ambasadorska mreža je premašila naša očekivanja tako što je generisala 77 odsto svih stranih kandidata za partnerstva.

Pored ambasadorske mreže pojedinaca, krenuli smo i sa uspostavljanjem mreže ambasadorskih organizacija. Za sada su naš poziv prihvatile ove tri organizacije:

U narednom periodu planiramo dosta veći fokus na izgradnju i aktivaciju globalne mreže ambasadorskih organizacija.

Rezultati

Ako uključujemo i takozvani stealth period rada Tesla Nation-a, od januara 2018. godine do danas, dobili smo ukupno 28 upita od stranih kandidata za partnerstva, od čega 19 od 1. jula do danas.

Od njih 28, osam su odbačeni od strane Tesla Nation tima ili prospektivnih kandidata, 18 su aktuelni i u različitim fazama zrelosti ili pregovora, a dva su realizovana u uspešna partnerstva. U ova dva videa možete videti nešto više o realizovanim partnerstvima.

Mehanizam za stvaranje partnerstava

Jedno od glavnih pitanja koje dobijamo jeste o prirodi uloge Tesla Nation tima kada je u pitanju uparivanje inostranih i domaćih partnera.

Naš posao se može svesti na dve glavne uloge:

1) pametno uparivanje optimalnih partnera,
2) izuzetnu posvećenost osiguravanju zadovoljstva partnera sa obe strane tokom realizacije partnerstva.

Obe ove uloge su ključne kako bismo mogli da zavrtimo zamajac promocije. Pozitivno iskustvo kreira pozitivnu promociju od-usta-do-usta, negativno kreira isto to samo sto puta jače.

Pored navoda da će Tesla Nation tim ovim ulogama pristupati pametno i sa izuzetnom posvećenošću, paralelno radimo na kreiranju detaljnih procesa i procedura za ove funkcije. Nakon završetka rada na njima i usklađivanja sa našim savetodavnim telima, sve ćemo ih javno objaviti.

Uz navedeno, smatramo da je važno da iskomuniciramo i to kako nalazimo domaće partnere i da li u slučaju uslužnih partnerstava sponzori Tesla Nation-a imaju prednost u izboru nad ne-sponzorima.

Odgovor je da nemaju. Na prvu loptu ovo može delovati kontraintuitivno, ali je zapravo perfektno logično. Svima nam je u interesu da kreiramo izuzetan brend, i to znači da stranim partnerima uvek nalazimo optimalne partnere.

Prednosti na koje sponzori koji se bave uslugama mogu da računaju su to da ćemo u našem predstojećem poduhvatu rada na due dilligence-u svih voljnih domaćih uslužnih IT firmi prvo krenuti od njih. Uz to, za sponzorske firme će naša nadoknada za posredovanje i osiguravanje kvaliteta biti umanjena za 50 odsto. Takođe, kroz rad Saveta partnera sponzorske firme imaju priliku da argumentima utiču na način rada Tesla Nation tima i da budu potpunije upoznati sa prilikama i pravilima stranih tržišta.

Dok ne završimo i ne objavimo definisane procedure uklapanja stranih i domaćih partnera, vredno je da napomenemo da strani partner donosi konačnu odluku o izboru domaćeg partnera bez upliva Tesla Nation tima. Sledeći dijagram je površan, ali adekvatno ilustruje naš pristup:

Naredni koraci

Glavni cilj do kraja kalendarske godine nam je da učvrstimo tim, koji se u ovom trenutku sastoji od dve osobe na punom radnom vremenu, sa ciljem da se tim duplira. Glavne stavke koje imamo u OKR-ovima za Q4 2019. godine uključuju:

Postizanjem ovih ciljeva ćemo dodatno pogurati zamajac i pripremiti teren za ambicioznije rezultate počev od 2020. godine. Njih, naravno, definišemo savetujući se sa Savetom partnera i Savetodavnim odborom, a redovno izveštavanje ovim telima i javnosti nam ostaje ključan prioritet.

Na kraju, planiramo realizovanje kampanja kojima pružamo vrednost postojećim sponzorima kao i kampanju za privlačenje novih pokrovitelja i obezbeđivanje sredstava za izvanredne rezultate do 30. juna 2020.

Zahvalnost prvima

Ulazeći u rad na projektu toliko ambicioznom da se graniči sa nemogućim, kao što je Tesla Nation, je neka vrsta zone komfora u kulturi Startita. Imali smo sreće da su skoro svi ambiciozni projekti koje smo pokretali uspevali, iako smo puno puta čuli da su nemogući što nas je, naravno, samo motivisalo na to da ih realizujemo.

Ipak, Tesla Nation je potpuno novi nivo za nas, ali baš zato smo sigurni da ćemo ga realizovati, samo je pitanje vremena i napora koje treba uložiti.

No, ne mora se do svih zvezda stići preko trnja, i stoga želimo da se posebno zahvalimo pokroviteljima koji su i pre bilo kojih rezultata prihvatili naš poziv da podrže naš rad na ovom projektu. Bez vas bi bilo mnogo teže i sporije doći do ove tačke, a uprkos tome što su nam dolari bili neophodan preduslov za rad, u praksi nam se čini da je sam čin podrške i vere bukvalno neprecenjivo vredan.

U ovom trenutku pokrovitelji projekta su sledeće organizacije: Microsoft Development Center Serbia, Quantox Technology, Catena Media, StuntCoders, TradeCore, Clockify (Coing), Codetribe, Elbet, Flock, Infostud, IGT, Mad Head Games, Presta, Thingsolver, Zuhkle, Sprawsm, HTEC, Share IT, MVP Workshop, Byteout, TNation, Embroker, OTP Banka, Kroon Studio, 3lateral.

Pozivamo vas da nam se pridružite u ovom izražavanju zahvalnosti tako što ćete odvojiti malo vremena za ovaj zapravo super-kul snimak:

Priključite se

Svrha Tesla Nation-a je da pruži veće šanse za učenje, povezivanje, lični razvoj i bogaćenje tehnološkim preduzetnicima, profesionalcima i inovatorima. Pošto je poduhvat dugoročan, ovo se pre svega odnosi na mlade ljude i nove generacije kojima želimo da kreiramo opciju da mogu lepo da žive i rade iz svoje zemlje ako to žele.

Istovremeno, verujemo da će uz dovoljno pameti i brzine rezultati rada na Tesla Nation-u zahvatiti pozitivno i neke od nas starijih pre nego što se penzionišemo.

Da bismo što pre došli do željenih pozitivnih efekata, pozivamo vas da nam pomognete da ostvarimo ovu zamisao. Podršku možete da nam pružite na neki od ovih načina:

1. Povežite nas sa kontaktima u globalnim medijima preko kojih možemo da ispričamo našu priču.
2. Javite nam ukoliko znate za neke dobre kandidate za ambasadore, posebno ljude koji nisu našeg porekla.
3. Znate izuzetne domaće kandidate za tehničke suosnivače? Povežite nas sa njima.
4. Znate izuzetne domaće pojedince i ekipe koje uslužno rešavaju teške tehnološke probleme? Povežite nas sa njima.
5. Pokrenite razgovor u svojoj organizaciji o tome da se pridružite grupi pokrovitelja Tesla Nationa.

Komunikaciju možete usmeriti mejlom na [email protected], a ako smo u spisku iznad propustili neki dobar vid podrške budite slobodni da nas direktno kontaktirate sa predlogom.

Veće od bilo koga od nas

Rad na misiji Tesla Nationa je veći od bilo koga od nas sa ove strane ekrana, bilo koga od vas koji čita ovaj članak, i svih naših kolega i prijatelja. Posebno za mlade koji dolaze, šanse su nam ogromne, put je otvoren, i sve što treba da radimo jeste da budemo pametni i uporni.

Javljamo vam se u narednom kvartalu sa novim izveštajem, a do tada posebna zahvalnost ide opet prvim pokroviteljima projekta, zatim organizaciji Serbian Entrepreneurs koja nam od starta projekta pruža neprecenjivu i nezamenjivu podršku, timu Google Launchpad-a na izvanrednom poverenju, svim ambasadorima Tesla Nation-a, dragim savetnicima koji ne štede svoje vreme ne bi li nam pomogli, i Tesla Nation i Startit timu koji je uložio dosta napora da dođemo dovde.
————

* reč projekat implicira početak i kraj uz prstohvat efemernosti — iako Tesla Nation nema jasno definisan ili realno dostižan kraj, trenutno nam je još uvek najprirodnije da ga zovemo projektom

Vukašin Stojkov

Objavio/la članak.

sreda, 27. Novembar, 2019.

IT Industrija

🔥 Najčitanije