Šta znači samoinicijativno prijavljivanje prihoda koje Poreska uprava traži od frilensera?

Ko, koje prihode, kako i kada mora da prijavi?

Petar Paunović
14/10/2020

Poreska uprava je evidentirala fizička koja su primala prihode iz inostranstva, a na njih nisu platili poreze i poziva ih da sami prijave svoje prihode, kako ne bi dobili prekršajne prijave. Kako da izračunate koliko treba da platite za iznos koji ste primili i kada to treba da učinite? 

Nakon svake uplate prihoda iz inostranstva vi imate rok od 30 dana da podnesete poresku prijavu za te prihode, kaže za Startit Dnevnik Milan Trbojević iz knjigovodstvene agencije Knjiški Moljac. Međutim, porez se ne plaća na celokupan iznos, već se od njega odbijaju tvz. normirani troškovi, koje država priznaje kao trošak koji je nastao u radu, a ne kao prihod. Oni mogu iznositi 34, 43 ili 50 procenata u zavisnosti od delatnosti. Kada te normirane troškove odbijete od ukupne uplate, ostaje poreska osnovica, na koju se obračunavaju dažbine.  

„Zatim se na tu osnovicu obračunava 20 odsto poreza na dohodak i 25,5 procenta za PIO. Ukoliko nemate zdravstveno osiguranje po nekom drugom osnovu, onda se odvaja i 10,3 odsto za te svrhe”, objašnjava Trbojević. 

Petina ode na poreze

Primera radi, ukoliko dobijete uplatu od 100 evra za posao koji ste uradili kao programer, od nje odbijate 34 evra kao normirane troškove. Dakle, ostaje vam 66 evra koji se oporezuju, s ukupno 55,8 odsto, tako da na kraju za porez treba da odvojite 36 evra, odnosno više od trećine zarađenog. 

Ukoliko ste nezaposleni, postoji još jedan način obračuna, koji će vam možda više odgovarati kod nekih iznosa. Tada se osnovica za plaćanje poreza dobija umanjivanjem za neoporezivi iznos, koji u Srbiji do kraja januara naredne godine iznosi 16.300 dinara. Na tako dobijenu poresku osnovicu, plaćate 10, a ne 20 odsto kao u gornjem slučaju. Takođe plaćate penziono i zdravstveno, a dodaje se i osiguranje za slučaj nezaposlenosti po stopi od 0,75 procenata. 

Plaća se za svaki iznos

Kako Trbojević ukazuje, jedna od osnovnih zabluda je da postoji neki iznos na koji se porez ne plaća. On kaže da se za svaku uplatu, ma koliika ona bila, mora podneti poreska prijava. Dakle, ukoliko vi tokom meseca imate 30 uplata, podnostite 30 poreskih prijava i za svaku radite poseban obračun. 

Da li vam se uopšte isplati da uplate primate kao fizičko lice?

„Ukoliko ste pravno lice i novac leže na taj račun, vi ne morate da podsnosite prijavu za svaku uplatu, već se to radi kroz vašu redovnu poresku proceduru. Međutim, ako su vam inostrani prihodi na mesečnom nivou manji od 500 evra, ne isplati vam se da postajete preduzetnik ili osnujete neki drugi vid poslovanja.”

Što se samog podnošenja prijave tiče, u pitanju je PP OPO obrazac, koji možete popuniti i predati elektronskim putem, preko portala ePorezi, za šta vam je potreban elektronski sertifikat ili u filijalama Poreske uprave. 

Petar Paunović

Objavio/la članak.

sreda, 14. Oktobar, 2020.

IT Industrija

🔥 Najčitanije

ČITAJ JOŠ