Srpski Agremo omogućava daljinsko osmatranje i analizu poljoprivrednih dobara — ima više od 1.700 korisnika

Agremo je startap koji je za kratko vreme mapirao više od 100.000 hektara obradivog zemljišta za svoje korisnike u više od 100 zemalja širom sveta, sa najvećim brojem u SAD.

Marija Milutinović
21/08/2019

Agremo je srpski startap koji več nekoliko godina razvija softversku platformu za poljoprivredne proizvođače, uzgajivače i svakoga ko se bavi zdravljem zemlje i useva. Pored toga, Agremo koristi i dronove kako bi generisao slike iz vazduha koje se analiziraju, a korišćenjem veštačke inteligencije, mašinskog učenja i kompjuterske vizije stvara se „mozak” koji pomaže u boljem rukovođenju usevima.

Poljoprivreda je prema rečima CEO Milana Dobrote, najmanje digitalizovana industrija, a jedan od razloga je to što se teško dolazi do preciznih i detaljnih podataka o stanju useva, što je važno ne samo za efikasno upravljanje tekućom sezonom, već i za planiranje narednih.

Poljoprivredna proizvodnja se suočava sa sve većim izazovma jer svetska populacija raste, a resursi su ograničeni. Naša ideja je da pomognemo unapređenju poljoprivrede, i to ne samo u uzgoju useva već i šire kroz lanac snabdevanja, na način da obezbedimo učesnicima dovoljno informacija o tome šta se dešava s biljkama i poljima od kojih sve ostalo zavisi.

Na ovu ideju su došli krajem 2014. godine prateći trendove globalnih inovacija u oblasti IT-a u kojoj je ležao osnov njihove ekspertize (tj. data science i softversko inženjerstvo), bespilotnih letelica i poljoprivrede kao industrije koja je od velikog značaja za naš region i daje pogodno tle za razvoj tehnologije. Razvoj platforme započeli su 2015. godine pomoću FRACTALS granta, iz okvira finansiranja Evropske Komisije.

Pored mene, tu su od početka i Nebojša Pavičić (CTO) i Rastko Čarapić Product Manager, ali od samog početka na projektu se našao veći broj izuzetno talentovanih mladih inženjera i stručnjaka, s obzirom na to da je čitav poduhvat započet kao projekat u okviru kompanije LOGIT. Sada je Agremo potpuno nezavisna kompanija i broji 25 veoma talentovanih i posvećenih stručnjaka iz oblasti softverskog inženjerstva, vestačke inteligencije, mašinskog učenja, agronomije, marketinga i prodaje, integracije rešenja, itd.

Sa inicijalnim razvojem tehnologije započeli su 2015. godine. Već godinu dana kasnije povezali su se sa kompanijom DroneDeploy kao pioniri njihovog App Marketa, čime su otvorili i prvi kanal prodaje i to u Americi. Konačno, samostalnu web-based platformu lansirali su 2017. godine i od tada broj korisnika konstantno raste.

Imamo više od 1.700 korisnika iz više od 100 zemalja sveta. Do sada smo analizirali više od 100 vrsta useva u 10.000 analiza. Najveći broj korisnika je iz Amerike, potom iz Latinske Amerike, zatim Evrope i u manjoj meri ostatka sveta. Ključne metrike godišnje porastu oko tri puta, što nije preveliki broj za tehnološki startap, ali je veoma značajan u agri-tech-u gde usvajanje tehnologije ide mnogo sporijim tempom.

Agremo pomoću svoje platforme omogućava korisnicima detaljan uvid u precizne informacije o usevima i poljima. Kako kažu, na taj način se suočavaju sa izazovima koje nameću tradicionalne metode izviđanja terena (eng. field scouting) — najčešće su vremenski veoma zahtevne, neprecizne i nepotpune, a za mnoge poljoprivrednike i veoma skupe i neprimenjive. Čak i kada su podaci dostupni problem je nedostatak alata za interpretaciju i delanje na osnovu takvih podataka. To sve dovodi do suboptimalne proizvodnje useva i nepotrebnog rasipanja resursa. Iz ovoga proizilaze i ciljne grupe Agrem0a:

Primarne ciljne grupe su nam profesionalci u poljoprivredi koji se, ili za sebe ili pružajući tu uslugu drugim proizvođačima, sistematski bave optimizacijom i unapređenjem poljoprivredne proizvodnje i lanca snabdevanja u poljoprivredi. Time se primena proširuje i na agri-biznise koji snabdevaju inpute i na kasnije procesore (prerađivače) uzgojenih sirovina.

Kako Agremo analizira podatke

Agremo je softverska platforma zasnovana na cloud servisu koja analizira podatke izvučene iz slika prikupljenih dronovima kako bi poboljšala poljoprivredne procese. Uz pomoć analiza koje uključuju brojanje biljaka i zdravstvene zaštite biljaka, uzgajivači, poljoprivredni konsultanti, operateri dronova i osiguravajuće kompanije su u mogućnosti da planiraju, prate i analiziraju poljoprivredne aktivnosti i otkriju šta se dešava na njihovoj njivi tokom vegetacione sezone. Agremo analize se aktiviraju dodavanjem mape sakupljene od bespilotnih letelica u veb aplikaciju Agremo ili aplikaciju Agremo na DroneDeploy-u, a ono što korisnik dobije su lako razumljivi podaci.

Algoritmi za kompjutersku viziju i mašinsko učenje razvijeni su u bliskoj saradnji sa akademskim institucijama i stručnjacima za daljinsko istraživanje. Da bi se osigurao visok nivo tačnosti, Agremovi algoritmi uzimaju u obzir više faktora i nadilaze NDVI uvide (normalizovana razlika indeksa vegetacije). Svaki izveštaj pre nego što dostave korisniku analiziraju interni stručnjaci kako bi se otklonila mogućnost greške.

Kompanija se odlučila za biznis model koji je u osnovi nalik na SaaS. Međutim, iako SaaS model omogućava lako korišćenje i brzo uvođenje, Agremo se oslanja i na mrežu partnera za prikupljanje podataka s terena.

Trenutno se fokusiramo najviše na velike klijente (B2B model). Ako klijent nema interni Precision Agriculture tim, naješće se oslanjamo na „posrednika”, a to je neko ko je na terenu sa farmerima i ko im pruža konsultantske usluge i/ili uvodi i unapređuje tehnologiju.

Kanali prodaje uključuju co-marketing sa globalnim agribiznisima (KWS, ADAMA), integraciju u workflow-e koji pružaju globalne 3rd party softverke platforme (DroneDeploy, John Deere Operations Center…), lokalne partnere i integratore u raznim geografijama (dron profesionalci, agronomi…), ali takođe i direktnu prodaju (digitalni marketing, inside sales, itd.). Takođe, pružanje end-to-end podrške za integraciju i uspešno korišćenje rešenja/tehnologije je usluga koju obezbeđujemo.

South Central Ventures u saradnji sa StartLabsom investirao je 600.000 dolara u ovu kompaniju u decembru prošle godine, a plan Agrema je da uloženim novcem nastavi da širi broj korisnika.

Marija Milutinović

Objavio/la članak.

sreda, 21. Avgust, 2019.

IT Industrija

🔥 Najčitanije

Petar

četvrtak, 22. Avgust, 2019.

Samo napred momci!