Perspektive razvoja proučavanja i razumevanja genetike nas vode u ne tako daleku budućnost kada će biti moguće sintetizovati organe prema genetskim informacijama onih kojima su potrebni, kada pacijentima neće biti izdavani lekovi koji bi kod njih mogli da imaju nuspojave, kada će rak prestati da bude štetan i smrtonosan.

Naučnici koji se bave istraživanjima koja vode u ovim i drugim pravcima, imaju na raspolaganju niz alata od kojih su mnogi, usled relativne mladosti ove grane istraživanja, veoma komplikovani za korišćenje ili veoma skupi, često oba.

Startap Seven Bridges Genomics iz Bostona i Beograda nudi istraživačima i lekarima mogućnost da jednostavnije obrade uzorke koji su im potrebni, pružajući niz alata na svojoj onlajn platformi, koja se od februara nalazi u privatnoj beti i koja je privukla značajno interesovanje ne samo ciljne grupe već i investitora.

Ovaj startap vidim kao jedan od najinteresantnijih i najvažnijih tehnoloških kompanija u Srbiji.

Činjenica da se bave spajanjem tehnologije i zdravstva, da je u pitanju kompanija sa snažnom podrškom investitora i velikim i talentovanim timom, brzim rastom te obećavajućim perspektivama za uspeh na globalnom nivou čine Seven Bridges Genomics u najmanju ruku vrednim pažnje.

Uz sve ovo SBG je ipak više američka nego srpska kompanija. Osnovana je početkom 2010. u Bostonu od strane Deniza Kurala, Daglasa Koltona, Džona Šefilda i Igora Bogićevića. Firma je otvorena i operiše iz SAD-a, dok se u Srbiji nalazi jegro inžinjerskog tima.

U isto vreme nije u pitanju potpuno ni američka firma, svakako ne neka koja je autsorsovala razvoj u zemlju jeftinog talenta.

Igor Bogićević koji vodi beogradski ogranak nije country manager već CTO i ko-osnivač firme, dok 17 inžinjera u Beogradu osmišljavaju, dizajniraju i kreiraju proizvod na kom se bazira poslovanje firme.

Problemi & rešenja

Na početku posta sam naveo nekoliko idealnih scenarija do kojih može doći daljim razvojem i primenom genetike. Osnova ovih napredaka u nauci su istraživanja, tvrd posao koji podrazumeva stotine testova, analiziranje rezultata i sintetizovanje novih saznanja.

Privlačnost SBG platforme je u tome što pruža istraživačima veoma kvalitetne i jedinstvene alate za analizu podataka pri čemu je za korisnika cena osetno niža od konurencije, čuvajući pritom solidnu maržu.

To je ujedno i poslovni model kompanije. SBG disruptuje tržište na najklasičniji način – nudeći bolju i povoljniju uslugu.

Platforma se trenutno nalazi u privatnoj beta fazi i već ima inicijalnu trakciju odnosno mušterije koje plaćaju. U pitanju je vrlo rana faza kada je od suštinske važnosti usavršiti proizvod i kvalitet rezultata koje stvara. Potpuno, komercijalno lansiranje proizvoda je u planu za šest do 12 meseci.

Dostizanje i stepen profitabilnosti je u ovom slučaju nezahvalno procenjivati, budući da je u pitanju dugoročan rad na gradjenju proizvoda i usluge, koji se ne može bootstrap-ovati i koji zahteva značajne investicije.

Potencijal Seven Bridges Genomicsa je takav da, za sada barem, ne manjka interesovanja sa strane investitora. Do sada je u ovu firmu uloženo izmedju 1 i 2 miliona dolara od strane većeg broja američkih andjela investitora.

Perspektiva

Oblast kojom se bave se potpuno poklapa sa onim što se smatra za sledeću veliku stvar kada je u pitanju masovna primena novih tehnologija a to je zdravstvo, i sa te strane se SBG nameće kao neprecenjivi deo lokalne startap scene. Ništa manje bitna je i činjenica da je u pitanju jedna od ne toliko brojnih “deep tech” kompanija u ovom regionu.

Perspektive tržišta na kom SBG namerava da nastupa su previzdjene jedino njihovom ambicijom (kompanija dovoljno velika da jednog dana izadje na berzu), što je još jedna od stvari gde se ova ekipa pojavljuje kao dašak svežeg vazduha na lokalnoj sceni.