Za samo osam dana, koliko je poziv bio otvoren, mala i srednja preduzeća su poslala više od 300 predloga inovativnih projekata, navode u Fondu. 

Imajući u vidu urgentnost reagovanja, nezavisna ekspertska komisija Fonda je dala prioritet onim rešenjima za koja je procenjeno da mogu stvoriti najuticajniji, najbrži i strateški važan odgovor na konkretne probleme. Razvoj lekova i vakcina nije bio predmet ovog javnog poziva. Javni poziv je bio namenjen malim i srednjim preduzećima, sa već razvijenim prototipovima, proizvodima, uslugama i tehnologijama koji mogu biti skalirani u kratkom vremenskom periodu i postati dostupni za primenu u suzbijanju posledica nastalih pandemijom. Iznos podrške po pojedinačnom projektu je do 6 miliona dinara.

Očekuje se da će u kratkom periodu odabranih 12 rešenja biti proizvedeno i dostupno za upotrebu, i to: 

Rapid Supply Chain – brzo 3D štampanje

Kompanija Voxellab nudi rešenje u vidu sistema za brzo 3D štampanje hitno potrebnih delova za mašine i medicinske uređaje.

LifeMask – nova vrsta zaštitne maske

CCS Solutions će razvijati novu vrstu zaštitne maske sa izmenjivim HEPA filterom za višestruku i dugoročnu upotrebu.

UV-C dezinfekcija – denzifekcija UV zračenjem

Metaling nudi proizvode za dezinfekciju prostorija i predmeta korišćenjem ultraljubičastog zračenja.

Proizvodnja dezinfekcionog sredstva na bazi natrijum hipohlorita

SIGMA KULA će raditi na udvostručavanju proizvodnje natrijum hipohlorita kao jednog od najvažnijih dezinficijenasa.

Automatski uređaj za respiraciju pozitivnim pritiskom

Kompanija SmartResearch, koja se inače bavi proizvodnja mernih, istraživačkih i navigacionih instrumenata i aparata u biotehnologiji, razvijaće prvi srpski respirator.

Aditus gate – kabina za denzifekciju

Kompanija 365ADS nudi rešenje u vidu kabine za dezinfekciju koja je namenjena upotrebi na javnim mestima i lokacijama od interesa.

Dezinfekcioni tunel i dezinfekciona kabina

Kompanija Corten Art ravijaće sistem aerosolne dezinfekcije za upotrebu u industriji i hazardnim sredinama.

OZON-CARE – ozonizatori za denzifekciju

Kompanija SKV Garant radiće na razvoju prenosivih ozonizatora za brzu i bezbednu dezinfekciju objekata od kritičnog značaja.

Airtech med – višekratna zaštitna odela

Kompanija Advertout će se baviti proizvodnjom višekratnih zaštitnih odela koja se mogu u potpunosti dezinfikovati.

Izrada kontrolnog pulta za prevenciju širenja virusa i zaraznih bolesti

Kompanija Hola Systems nudi rešenje u vidu mobilnog pulta za beskontaktno merenje temperature i ručnu dezinfekciju.

HERMES COVID – Platforma za brzu razmenu poruka u uslovima COVID 19 pandemije

Kompanija Heliant nudi rešenje u vidu platforme za brzu razmenu poruka kroz medicinske sisteme u kriznim situacijama.

SURFIX – novi dezificijens sa antiviralnim delovanjem

Kompanija Agrounik baviće se razvojem biološkog dezinficijensa sa antiviralnim i antibakterijskim dejstvom.