Fond je pozvao mala i srednja preduzeća da predlože projekte koji bi rešiili problem u vezi sa zdravljem i dobrobiti stanovništva, a koji su izazvani pandemijom virusa COVID–19. 

Iznos podrške po pojedinačnom projektu iznosi do šest miliona dinara i namenjen je mikro, malim i srednjim preduzećima koji su registrovani u Srbiji. Na ovaj poziv se mogu javiti kompanije koje već imaju razvijen proizvod, uslugu ili tehnologiju, a koji u kratkom vremenskom roku mogu biti napravljeni i potom dostupni za primenu. 

Poziv se odnosi na kompanije koje bi se bavile rešenjima problema iz oblasti javnog zdravlja, komunikacije, detekcije i zaštite, socijalnih medija, lanaca sanbdevanja, finansija i slično. Razvoj lekova i vakcina nisu uključeni u ovaj poziv. 

Prijave se podnose popunjavanjem formulara koji se šalje na mejl adresu [email protected] i kontinuirano su otvorene, dok će poslate prijave biti ocenjene po prijemu. 

Poziv kompanijama da ustupe besplatno svoje digitalne platforme

Vlada Republike Srbije pozvala je organizacije i kompanije da, ukoliko su spremne, stave na raspolaganje građanima, privredi i državi besplatnu upotrebu njihovih digitalnih platformi dok traje kriza nastala širenjem korona virusa.

Iz Vlade u pozivu navode da je ovo prilika da sve kompanije i organizacije koje razvijaju digitalna rešenja u svim oblastima, a naročito u obrazovanju, pokažu solidarnost. Vlada će zauzvrat javno promovisati sve organizacije i kompanije koje su se odazvale pozivu i na taj način ih učiniti vidljivim što većem broju građana. 

Sve aktivnosti u vezi ovog poziva će koordinirati Kancelarija za inofrmacione tehnologije i elektronsku upravu Vlade Republike Srbije, a kontakt na koji možete da pišete je [email protected] 

Vlada apeluje da se što više iskoristi impuls koji je korona virus dao digitalizaciji i naglašava da će ova situacija biti još jača osnova i podsticaj bržem digitalnom razvoju Srbije u godinama koje slede.