Država nudi 50.000 evra za inovacije protiv posledica epidemije

Fond za inovacionu delatnost objavio je poziv za finansiranje inovativnih rešenja koja bi pomogla u suzbijanju efekata pandemije.

Fond je pozvao mala i srednja preduzeća da predlože projekte koji bi rešiili problem u vezi sa zdravljem i dobrobiti stanovništva, a koji su izazvani pandemijom virusa COVID–19. 

Iznos podrške po pojedinačnom projektu iznosi do šest miliona dinara i namenjen je mikro, malim i srednjim preduzećima koji su registrovani u Srbiji. Na ovaj poziv se mogu javiti kompanije koje već imaju razvijen proizvod, uslugu ili tehnologiju, a koji u kratkom vremenskom roku mogu biti napravljeni i potom dostupni za primenu. 

Poziv se odnosi na kompanije koje bi se bavile rešenjima problema iz oblasti javnog zdravlja, komunikacije, detekcije i zaštite, socijalnih medija, lanaca sanbdevanja, finansija i slično. Razvoj lekova i vakcina nisu uključeni u ovaj poziv. 

Prijave se podnose popunjavanjem formulara koji se šalje na mejl adresu covid19-stop@inovacionifond.rs i kontinuirano su otvorene, dok će poslate prijave biti ocenjene po prijemu. 

Poziv kompanijama da ustupe besplatno svoje digitalne platforme

Vlada Republike Srbije pozvala je organizacije i kompanije da, ukoliko su spremne, stave na raspolaganje građanima, privredi i državi besplatnu upotrebu njihovih digitalnih platformi dok traje kriza nastala širenjem korona virusa.

Iz Vlade u pozivu navode da je ovo prilika da sve kompanije i organizacije koje razvijaju digitalna rešenja u svim oblastima, a naročito u obrazovanju, pokažu solidarnost. Vlada će zauzvrat javno promovisati sve organizacije i kompanije koje su se odazvale pozivu i na taj način ih učiniti vidljivim što većem broju građana. 

Sve aktivnosti u vezi ovog poziva će koordinirati Kancelarija za inofrmacione tehnologije i elektronsku upravu Vlade Republike Srbije, a kontakt na koji možete da pišete je digitalnasolidarnost@gov.rs 

Vlada apeluje da se što više iskoristi impuls koji je korona virus dao digitalizaciji i naglašava da će ova situacija biti još jača osnova i podsticaj bržem digitalnom razvoju Srbije u godinama koje slede. 

Predstavljamo poslodavca
Zuehlke-mini-1.jpg

Zuhlke

Join our house of engineering

We inspire our customers and turn their visions and ideas into real-life results, applying cross-industry experience and our extensive expertise in business and technology. We combine our knowledge of engineering and IT, opening up new paths for our clients and implementing our projects quickly and reliably. We take responsibility for the products, services, and business models of the digital future.

Tamara Milovanović

Unesite termine za pretragu