Ponovo uzburkano na FTN-u: od pitanja organizovanja sednice do razrešenja šefa katedre

Šef Katedre za primenjene računarske nauke je smenjen nakon što je zatražio pravno tumačenje postupaka dekana od Pokrajinskog sekretarijata. Radi se o istoj katedri na kojoj su vladali nemiri i krajem prošle godine.

Sanja Vatić - 1. Novembar, 2019.

Na novosadskom Fakultetu tehničkih nauka izgleda nema mira. I to naročito na Katedri za primenjene računarske nauke.

Sukobi različitih interesnih strana i interne prepirke prošle godine su doveli do smene šefa Katedre za primenjene računarske nauke, a zatim i do izbora novog — prof. dr Žarka Živanova, kog je katedra jedinstveno izabrala (sudeći prema dokumentima u koje je redakcija tada dobila uvid). Nakon toga, uprava fakulteta je studente sa iste katedre izvela pred disciplinsku komisiju zbog pisanja peticije protiv jednog od profesora, a sam Živanov je ušao u nekoliko sukoba sa dekanom ovog fakulteta prof. dr Radetom Doroslovačkim, pre nego što je nedavno smenjen sa funkcije šefa katedre.

Poslednja dešavanja govore da nije kraj sukobima. Kako saznajemo, Živanov je Pokrajinskom sekretarijatu za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost zatražio pravno tumačenje postupaka dekana u prethodnom periodu, inspekcijski nadzor dokumentacije o izboru Doroslovačkog u zvanje redovnog profesora, kao i proveru ispravnosti procedure njegovog izbora na funkciju dekana i produženja radnog odnosa nakon napunjenih 65 godina starosti. Takođe, prof. dr Živanov se trenutno i preko advokata sukobi sa upravom povodom dešavanja na sednici održanoj krajem septembra ove godine.

2019-09-24: Pokrajinskom Se… by Startit on Scribd

Pitanje organizovanja sednice

Kako Živanov svedoči, neslaganja između njega i dekana počela su onog trenutka kada je stupio na mesto šefa katedre. Razlog za to je, navodi, taj što je u vreme kada je izabran za šefa katedre dekan za tu poziciju protežirao drugog profesora. Ova situacija je za Živanova kulminirala letos. Prema njegovim rečima, tada je na jednoj od sednica Nastavno-naučnog veća bio izvređan od strane dekana toliko da mu je „prekipelo” te je uputio Etičkoj komisiji FTN-a prijavu protiv prof. dr Doroslovačkog za vređanje i zloupotrebu položaja nadređenog rukovodioca.

Konkretno, dekan je tražio da napravim sednicu katedre na koju bih pozvao njega i pravnu službu, što je slučaj koji mi nije poznat iz prakse. I to je tražio da organizujem u roku od dva dana, a s obzirom na to da je moja katedra prilično velika (u njoj ima više od 50 ljudi) nisam mogao to da uradim u traženom roku, što sam i rekao dekanu. Pretpostavljam da je njega iziritiralo što nisam uradio tačno kako je on tražio te da je zato na sednici postupio tako kako je postupio.

Na toj sednici dekan je izneo više raznih optužbi i činjenica koje je sam izmislio, i za koje me je onda ismevao pred svim članovima NN veća. To nije bilo prvi put da je radio tako nešto i iz tog razloga sam podneo prijavu Etičkoj komisiji. Takvom ponašanju stvarno nije mesto na fakultetu i to je i uređeno Kodeksom koji važi za ceo Univerzitet i mislim da se naš dekan ne ponaša u skladu sa načinom na koji bi trebalo da se ponaša dekan jednog od najvećih fakulteta u zemlji.

Razrešenje sa mesta šefa katedre

Zahtev za pokretanje postupka za utvrđivanje povrede Kodeksa o akademskom integritetu koji je podnao Živanov je odbijen od strane Etičke komisije fakulteta. Naravno, sve optužbe na račun dekana bi to mogle da budu na nivou rekla-kazala, da Doroslovački već nije pokušavao da nametne svoju volju po pitanju upravljanja navedenom katedrom i da nije nekoliko sati nakon donošenja odluke o odbijanju Zahteva prof. Živanova, zahtevao sastanak sa katedrom gde bi neke od tačaka dnevnog reda bile predlog za razrešenje postojećeg i predlog za imenovanje novog šefa katerde.

U odgovoru dekanu Živanov je naveo da je namera prof. dr Doroslovačkog protivna Statutu fakulteta koji u Članu 84 kaže da „Veće katedre predlaže izbor i razrešenje šefa i sekretara katedre’’, te napominje da ovo nije u nadležnosti dekana i da rasprava na tu temu „može doći samo od strane članova Veća Katedre i isključivo na sednici Katedre”, koje u ovom slučaju nije bilo. Pošto se Živanov u istom pismenom obraćanju oglušio o poziv dekana da sazove sednicu, dekan je to učino sam nekoliko dana kasnije, pri tome se pozivajući na Zakon o visokom obrazovanju po kome kao organ poslovođenja ima pravo da „odlučuje o pojedinačnim pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih i imenuje i razrešava direktore centara, direktore departmana, rukovodioce odseka, šefove katedri i šefove laboratorija.’’ 

Poziv Na Sednicu Veca Katedre 25.09.2019. u 9h by Startit on Scribd

Ko je kako glasao?

Na sastanku koji je organizovan pod ovim uslovima (a na osnovu više verzija zapisnika i prigovora koji se nalaze u nastavku ovog teksta) akcenat je bio na već pomenutom dopisu koji je prof. dr Živanov u međuvremenu uputio Pokrajinskom sekretarijatu za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost. U njemu je pozvao Sekretarijat da ispita da li dekan može pod pretnjom kazne zbog povrede radne obaveze da naloži sazivanje vanredne sednice Katedre sa dnevnim redom koji nije iniciralo samo Veće Katedre. U istom dopisu koji je priložen ranije u tekstu traži se i inspekcijski nadzor dokumentacije o izboru prof. dr Radeta Doroslovačkog u zvanje redovnog profesora, provera ispravnosti procedure njegovog izbora na funkciju dekana i produženja radnog odnosa nakon napunjenih 65 godina starosti.

Kao odgovor na optužbe, organi poslovođenja FTN-a su poslali svoje izjašnjenje i prateću dokumentaciju (nalaze se u nastavku teksta) pokrajinskom sekretaru. Osim toga, dekan je od članova katedre eksplicitno tražio da se izjasne da li su prisustvovali sednici na kojoj je odlučeno da se pošalje dopis Pokrajinskom sekretarijatu, kao i da se izjasne kako su tim povodom glasali. Ovome se Živanov pismeno usprotivio u ime svoje Katedre navodeći: „Glasanje i zvanično traženje tumačenja i informacija od javnog značaja je ustavom zagarantovano pravo’’. Nakon svega je usledilo razrešenje Živanova sa mesta šefa katedre, a o tačnom toku dešavanja na spornoj sednici se obe strane i dalje sukobe.

Na kraju, podsećamo da se reizbor profesora dr Doroslovačkog za dekana i ranije pominjao u medijima kao sporan, kao i da je ista uprava pre četiri godine bila optuživana kako osporava zvanje profesorki sa Katedre za informatiku Departmana za računarstvo i automatiku i da se služi prevarama kako bi je oterala sa fakulteta (slučaj profesorke Konjović). 

Uprkos tome što smo u više navrata od fakulteta tražili komentare povodom aktuelnih dešavanja, do objavljivanja ovog teksta ih nismo dobili.

Dokumenta poređana po datumima pristizanja možete naći na sledećim linkovima i fotografijama:

Zahtev Za Utvrdjivanje Povr… by Startit on Scribd

Mail koji je Živanov poslao… by Startit on Scribd

Prilog 1 – Tok Razgovora by Startit on Scribd

Prilog 2 – Mejl by Startit on Scribd

Odluka Etičke komisije by Startit on Scribd


Poziv Na Sednicu Veca Kated… by Startit on Scribd

2019-09-24: Pokrajinskom Se… by Startit on Scribd

2019-09-24: Poziv by Startit on Scribd

2019-09-24: Zapisnik Sa Sed… by Startit on Scribd

2019-09-25: Zapisnik by Startit on Scribd

2019-09-26: Izjašnjenje by Startit on Scribd

Mejl by Startit on Scribd


Izjašnjenje Organa Poslovođenja Na Predstavku Dr Ž Živanova by Startit on Scribd

Podaci o Redovnom Profesoru RD i Odluka o Produženju Radnog Odnosa by Startit on Scribd

Prilozi o Izboru u Zvanje Redovnog Profesora RD by Startit on Scribd

Rešenje Saveta FTN o Imenovanju Dekana Od 16.05.2018. by Startit on Scribd

Zapisnik Sa Sastanka 25. 09. by Startit on Scribd

Zapisnik Sa Sastanka 25 09 – Prigovori by Startit on Scribd

Odgovor na prigovore by Startit on Scribd

Pridruži se → prvo predstavljanje rada Tesla Nationa