Nakon nedavnih dešavanja oko novih rešenja za paušalno oporezivanje ovim tekstom želim da vam predstavim alternative ovom načinu oporezivanja. Paušalni porez koji je nekada bio najidealnije rešenje za oporezivanje, više to nije.

Ovakav oblik oporezivanja u nekim slučajevima može da se desi da bude i najskuplje moguće rešenje (zavisi od obima i vrste posla). Kao što smo u prethodnom tekstu opisali, često zavisi od samog poreskog službenika.  Postoji nekoliko alternativa koje ću ukratko pokušati da opišem.

Počnimo od prvog, vođenje poslovnih knjiga je jedan od načina da izbegnete previsoki paušalni porez. U ovom slučaju oporezovani ste porezom na dohodak građana i porez na vašu dobit (razlika između prihoda i rashoda) iznosi 10% Doprinose sami birate koliko ćete plaćati. Može plaćati oko nešto malo više 8.200,00 (trenutno najniže moguće) ili plaćati nešto više od 147.000,00 dinara (trenutno najviše) ili nešto između. Prednost u odnosu na paušal je što Vam to niko ne nameće kao kod paušalnog oporezivanje nego je to stvar Vašeg izbora, ali je mana to što morate da vodite knjige, što je trošak za sebe.

Važno je naći osobu koja razume vaš biznis i potrebe, a te cene ne moraju biti visoke. Primera radi, kod mene, u Knjigovodstvu Knjiški moljac za početak i ne obimna knjiženja cena iznosi od 20 do 30 evra mesečno.

I-have-some-paperwork-to-do

Preregistracija u doo je druga opcija koja može biti iz razloga smanjenja poreskih obaveza i za nju trebate uraditi promenu pravne forme. U situaciji prelaska u društvo sa ograničenom odgovornošću, sve poslovne obaveze „firme“ sa sebe prenosite na Vašu “firmu”. Način oporezivanja je takav da porez na dobit plaćate 15%, ali se plaća i porez na podizanje te dobiti koji je još 15%, što vam je nepovoljniji oblik oporezivanja od prvog. Doprinose možete plaćati na iste iznosa kao kod prve alternative i izbor je takođe Vaš.

Postoji i mogućnost da u periodima gde nemate posla privremeno odjavite delatnost tzv „zamrzavanje“. Tokom perioda zamrzavanje Vaše poreske obaveze miruju i u tom periodu nećete imati dodatnih poreskih obaveza .

Kada je trenutak za promenu?

Za sve ove alternative naravno postoje i određeni rokovi. Treba da znate i da ne možete naknadno birati oblik oporezivanja, već to morate uraditi unapred.

Što se tiče prve alternative postoje 2 roka. Prvi rok je do 15.decembar tekuće godine da se prijavite na isplatu lične zarade preduzetnika i do 31.januara 2015 godine da se odličite za vođenje poslovnih knjiga. Lična zarade nije obavezna možete i biti na samooporezivanju koje ćete predvideti u poreskoj prijavi, a na kraju godine platiti razliku zavisno od poslovnog rezultata.

Samooporezivanje je placanje poreza gde Vasa dobit odredjuje osnovica na koju ce se platiti doprinosi i porez. Primera radi ako je dobit 300.000 dinara 10% je ukupan porez koji ce se platiti u toj godini i on je 30.000 dinara i to je ujedno i osnovica na koju ce racunati mesecni iznos doprinosa(PIO 26%, zdravstveno 10,3% i nezaposlenost 1,5%).

Prebacivanje u DOO se može uraditi u bilo koje doba godine, kao i treća i to sve možete obaviti u Agenciji za privredne registre koja je za to nadležna. Po dobijanju rešenja u drugom slučaju morate napraviti novi pečat, promeniti podatke u banci i podneti poresku prijavu u roku od 15 dana Poreskoj upravi. Treća alternativa podrazumeva da nakon donošenja rešenja izjavu o mirovanju poreski obaveza u periodu „zamrzavanja“ i rešenje podnesete Poreskoj upravi.

Izbor je na Vama naravno pored ovih postoje još neke mogućnosti kao što je na primer promena šifre delatnosti biranjem one koja ne može biti paušalno oporezovana, ali ih ne spominjem jer ne deluju kao dugoročno rešenje.

Naravno, kao i do sada, ako imate pitanja i sugestije, slobodno pišite u komentarima, veoma ću rado odgovoriti.