Rešavamo misteriju kako da izračunate paušalni porez (onoliko koliko je moguće)?

Imate paušalnu firmu u Srbiji (ili želite da pokrenete jednu), а nailazite na prepreku jer ne možete tačno odrediti koliko će vam biti poresko opterećenje? Ovo pitanje muči mnoge preduzetnike, pa ćemo ovim tekstom pokušati da pojasnimo princip izračunavanja paušalnog poreza i koliko je to moguće prikazati formulu za njegovo računanje.

Iako dosta zavisi od nekih ne baš tačno definisanih kriterijuma, ipak se može izračunati bar okvirna vrednost.

Na paušalni porez utiče nekoliko različitih kriterijuma: delatnost, visina prosečne mesečne zarade po zaspolenom u celoj Srbiji, i ona u mestu sedišta preduzetnika (gradu ili opštini), broj zaposlenih, tržišni uslovi, starost preduzetnika, vreme postojanja preduzetnika na tržištu i zdravstveno stanje preduzetnika.

Na  osnovu delatnosti preduzetnici se razvrstavaju u 7 paušalnih grupaPočetna osnovica za računanje paušalnog poreza drugačija je za svaku od ovih sedam grupa i definisana je kao sledeći procenat od prosečne zarade:

1)  25%

2) 50%

3) 75%

4) 140%

5) 120%

6) Ova grupa je obrisana naknadno, pa ćemo je zanemariti

7) 35%-165%

Detaljne opise zanimanja kako su razvrstana po grupama možete naći u Uredbi o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika na prihode od samostalne delatnosti.

Bez posebne grupe za programere

Ono što nećete naći u njoj je delatnost 6201 – Računarsko programiranje i po pravilu Poreska uprava ih svrstava u grupu 5 što znači na prosečnu zaradu osnovica je 120%.

ar129630920584327

Pošto znamo polaznu osnovu sada možemo da posmatramo druge kriterijume i da izračunamo svoje poresko opterećenje:

1) Prosečna zarada na opštini sedišta paušalca

Iznos prosečne zarade u mestu gde ste registrovani uvećava se za procenat koji je definisan za paušalnu grupu kojoj pripadate.

Pošto pretpostavljam da većina onih koji čitaju ovaj tekst upravo obavlja delatnost 6201 – Računarsko programiranje, dakle za petu grupu se kao poreska osnovica koristi 120% od prosečne zarade.

– za opštine u užem delu Beograda (Voždovac, Vračar, Zvezdara, Palilula, Rakovica, Savski venac, Stari Grad, Čukarica, Zemun, Novi Beograd) polazna osnovica je 72.505 dinara

– za opštine  u širem delu Beograda (Obranovac, Sopot, Lazarevac, Mladenovac, Barajevo, Grocka) polazna osnovica je 59.792 dinara

– za ostale gradove i opštine možete pronaći podatke na sajtu zavoda za statistiku i uzeti ih kao početnu osnovicu, a evo podataka za januar ove godine.

2) Mesto sedišta

U zavisnosti od zone u kojoj se sediše nalazi dodaje se ili umanjuje iznos poreza. Sve ove zone određuje lokalna samouprava tj. opštinski organi, a ako oni to ne učine onda je to na poreskoj upravi.

– gradsko, odnosno opštinsko područje:

ekstra i prva zona:  do +50%

blizina određenih ustanova (pijaca, tržnih centara, škola, bolnica…): do +50%

druga zona: do +30%

treća zona: do +10%

– seosko područje

centar seoskog područja: ni umanjenje ni uvećanje

uža zona: do -10%

šira zona: do -20%

3) Broj zaposlenih radnika

Za svakog radnika zaposlenog se propisuje uvećanje od 10%.

funny-equation2

4) Tržišni uslovi

U zavisnosti od procene da li ima tražnje za tom delatnošću, konkurencije, visine cena repromaterijala i slično možete da dobijete umanjenje za 50% ili uvećanje od 100%.

Ovo je ujedno i najapstraktniji kriterijum u obračunu, koji je u najvećem delu u rukama službenika.

5) Površina poslovnog prostora

Ovaj kriterijum takođe varira i može da iznosi umanjenje od 10% ili uvećanje do 50%.

6) Starost obeviznika i njegova radna sposobnost

Na osnovu ovog kriterijuma možete da dobijete umanjenje do 20%.

– Za žene starije od 50 godina, odnosno muškarce od 55, umanjenje je 5%.

– Za žene starije od 60 godina, odnosno muškarce od 65, umanjenje je 10%.

– Za invalide III kategorije -15%

– Za invalide II kategorije 20%

7) Ostale okolnosti

Ovde ima nekoliko različitih kriterijuma: reputacija preduzetnika koja može da donese uvećanje i do 300%, vanredne okolnosti (elementarne nepogode i sl.) nose sa sobom umanjenje do 50%, a u slučaju bolesti preduzetnika koje duže traju takođe može da se dobije umanjenje do 10%.

Ovo su osnovni  kriterijumi na osnovu kojih Poreska uprava određuje visinu paušalnog poreza.

What-Hapens-When-You-Smoke-Too-Much-Funny-Caption-Picture

Dakle, počinje se od prosečne zarade u svom sedištu, pa kada se dodaju i odbiju sva umanjenja i povećanja dobija se osnovica na osnovu koje možete da izračunate koliko će vam biti opterećenje:

 • 10% osnovice je mesečni porez
 • 24% osnovice su PIO doprinosi (od 1.08.2014 biće 26%)
 • 12,3% osnovice ide na zdravstveno osiguranje (od 1.08.2014 biće 10.3%)
 • 1,5% osnovice na osiguranje za slučaj nezaposlenosti

Preciznije ne može

Ovo je najpreciznije moguće pojašnjenje koje za sada imamo što se tiče određivanja paušalnog poreza koje je i pored toga veoma široko, pošto su mnogi kriterijumi prepušteni na slobodnu procenu.

Donošenjem u budućnosti nove, preciznije uredbe olakšalo bi se planiranje poreskih obaveza budućim i sadašnjim preduzetnicima i dovelo do poboljšanja privrednog ambijenta, a do tada nadam se da će vam ovo biti od pomoći.

Za slučaj da nisam bio previše jasan, nadam se da će vam ovaj apstraktni primer pomoći:

Pera Perić PR, računarsko programiranje StartIT, sedište Beograd, Zvezdara, godina osnivanja 2014., nema zaposlenih.

Prosečna zarada na opštini je 72.505 dinara, a kako spada u petu paušalnu grupu, računa se 120% od ove zarade, što je 87.006 dinara.

Zona sedišta firme propisuje dodatno uvećanje od 10%, pa dolazimo do iznosa od 95.706,60 dinara.

Pretpostavimo da su tržišni uslovi nepovoljni i da dobijamo umanjenje od 30%, iznos će se svesti na 66.994,62 dinara.

Ostali kriterijumi se nisu uzimali u obzir prilikom ovog primera, tj. nije bilo ni umanjenja ni uvećanja, a naravno Poreska uprava ih može uzeti u obzir prilikom donošenja rešenja.

Iznos od 66.994,62  je osnovica koju smo tražili. Za paušalni porez izdvajate 10% od nje, što znači da treba da izdvojite  6.699,46 dinara mesečno, za PIO izdvajate 24% (a do avgusta 26%) 16.078,71 dinara, zdravstveno osiguranje (12,3%, a ubuduće 10,3%) 8.240,34 dinara i doprinos za slučaj nezaposlenosti (1,5%) 1.004,92 dinara.

Mesečni iznos koji će preduzetnik paušalac plaćati u ovom primeru je porez 6.699,46 + PIO 16.078,71 + zdravstveno osiguranje 8.240,34 + doprinos za slučaj nezaposlenosti 1.004,92 din. = 32.023,43 dinara.

***

Za najpraciznije informacije obratite se kancelarijskom referentu u opštini svog sedišta.

Predstavljamo poslodavca
Telesign_logo-1-1.jpg

TeleSign

Connect & Protect Online Experiences

TeleSign povezuje i štiti svoje korisnike uz pomoć sofisticiranih rešenja za utvrđivanje i proveru identiteta internet korisnika. Uz pomoć API, koji omogućuje samu komunikaciju, registraciju korisnika i data insight, mi smo u mogućnosti da rešimo svakodnevne izazove koje naši korisnici imaju povezujući tako njihovu poslovnu stranu sa složenom stranom globalnih telekomunikacija.

Milan Trbojević

 • Thursday, 26. June 2014.

  – Na osnovu ovoga primera sa kraja teksta jasno je da će paušalac za godinu dana rada platiti za porez i doprinose 384 276 dinara. Pored ovoga treba obratiti pažnju na neke dodatne trškove, o kojima treba voditi računa, a neki od njih su, muzički dinar, odvoženje smeća, nabavka legalni (licenciranih) programa.
  – Takođe bih preporučio da se obrati pažnja pri odabiru šifre delatnosti. Trenutno je takav sistem da se odabere pretežna delatnost, a firma može da se bavi i drugim delatnostima izuzev onih za koje treba posebna dozvola. Znači ako imate prijavljenu firmu za računarsko programiranje, možete i raditi servisiranje kompjutera bez nekih ograničenja. Ili ako imate servis kompjutera možete da radite uz to i rračunarsko programiranje. Jedina razlika je to što se servisi za popravku bilo čega nalaze u trećoj grupi i porez im se računa na nivou od 75% od prosečne plate i servisi su izuzeti od plaćanja muzičkog dinara.
  – A sad da kažem i kakva je razlika između toga da radite na crno, bez registrovane firme i rada kad imaš registovanu firmu. Ukratko bi ja to opisao kao kada se voze kola, pa da li imaš vozačku dozvolu ili je nemaš. Ako je imaš možeš ići velikom brzinom gde god hoćeš pa i na daleke relacije, ali bez dozvole uvek nekim sporednim putevima i polako da te neko ne iznenadi.
  – Ovaj tekst je super, ali obavezno treba otići kod dobrog knjgovođe pa sa njim popričati, pre odlaska sastavite spisak pitanja jer ćete ih pola zaboraviti kad počne priča.

 • Thursday, 26. June 2014.

  Opština Novi Beograd, šifra 6201, osnovica je ~60,000 dinara, mesečni iznos je ~29,000 dinara.

  Otvorio sam agenciju u martu, pre jedno dve nedelje mi stiglo rešenje.

  Ako sam dobro čuo, recimo na Rakovici bi trebalo da je ~20,000 dinara za tu šifru, tako da ću najverovatnije da prebacujem sedište u neku drugu opštinu ili drugi grad.

 • Thursday, 26. June 2014.

  Ako je paušal skoro 300 eura mesečno mislim da je bolja varijanta registrovati DOO, Teže je izvlačiti novac ali bitna razlika je u tome što preduzetnik odgovara svom svojom imovinom za obaveze koje nastanu u poslovanju, dok je DOO društvo kapitala. Da ne skrećem sa teme, ova država kao da hoće samu sebe da ubije sa ovakvim poreskim sistemom.

  Sistem bi morao da uradi nešto kako bi zaštitio nas koji plaćamo porez (neki manje neki više) od onih koji rade na crno i u startu su “konkurentniji” za tih ~3000 eura godišnje. Nekom +3000 eura, nekom zdravstveno osiguranje i kreditna sposobnost.

 • Friday, 27. June 2014.

  Otvorio sam u septembru 6201 agenciju na Novom Beogradu, sa porezom i doprinosima od 23.000

  Sad u junu sam dobio rešenje da mi je namet skočio na 33.000 što je skok od oko ~45%

  Prvi problem je bio platiti retroaktivno toliki porez. Drugi problem je šta očekivati sledeće godine? Namet od 45.000?

 • Friday, 27. June 2014.

  Imate rok od 15 dana od dana prijema resenja da napisete zalbu, uradite to tako mozete smanjiniti poreske obaveze po resenju ili razmislite o prelasku na neki drugi oblik oporezivanja ili drugi oblik “firme”.

 • Friday, 27. June 2014.

  Radila sam papirologiju i u radnji i d.o.o firmi. D.o.o. ima puno prednosti s tim da je knjigovodstvo komplikovanije tako da je knjigovođa neophodan. Za onoga ko ima nameru da zapošljava više ljudi i širi delatnost, d.o.o. je pravi izbor. Za jednog zaposlenog, promena opštine, kao neko privremeno rešenje je u redu. Dugoročnije gledano, veštačkim privlačenjem firmi, manjim opštinama će se podići prihodi i prosečne plate, samim tim i poreske osnovice.

  Bilo kako bilo, ovo je katastrofalna odluka države.

 • Sunday, 29. June 2014.

  Tekst je zaista odlican, sve pohvale autoru. Citjuci tekst na pamet mi je pala jedna nedoumica koja nije predmet teksta ali bih bio zahvalan ukoliko bi neko mogao da posavetuje.

  Naime, ukoliko neko radi kao freelancer mesecni prihodi mogu veoma da variraju, pa u neki mesecima mogu da budu manji od nameta koje je potrebno platiti drzavi, a u nekom najnepovoljnijem scenariju mogu biti jednaki nuli. Da li se u tim slucajevima vise isplati vodjenje posla kao preduzetnik ili DOO? Kako u oba slucaja izmiriti obaveze prema drzavi (ukljucujuci zdravtveno i PIO osiguranje) ukoliko prihoda nije bilo.

  Bilo bi lepo ukoliko bi negde moglo da se nadje poredjenje ove dve opcije, ali izrazeno kroz neki primer kao sto je autor ovog teksta ucnio.

  Unapred hvala na odgovorima.

 • Sunday, 29. June 2014.

  Sto se tice vodjenja knjiga i doo ukratko cu pokusati da dsm odgovor kod vodjenja knjiga moze se ici na najnizu osnovicu gde su obaveze u ovom trenutnu na najnizu osnovicu oko 10.000 din + 10% od dobiti tj prihodi -rashodi jednako dobit. Kod doo je slicno samo je porez na dobit 15%. Ovih 10.000 dinara se mora platiti koliko god da vam je prihod tog meseca to drzavu ne zanima. Losa strana doo i vodjenja knjiga je oko podizanja gotovine i to sto imate vise biroktratije. Prednost preduzetnika u odnosu na doo je ta sto se preduzetnik moze da se “zamrzne” i u tom periodu da nema obaveza prema drzavi i tada ne sme ds bude nikakve oktivnosti u smislu obavljanja delatnosti. Nije ograniceno koliko se to puta moze uraditi godisnje i na kojo period se moze tako biti zamrznut.

 • Friday, 18. July 2014.

  Da li je tacno da je limit za pausalno oporezivanje podignut na 6.000.000 dinara u 2014. godini?

  Da li preduzetnik pausalac moze novac koji podize sa racuna da trosi za licne potrebe (nevezane za poslovanje firme)?

 • Sunday, 27. July 2014.

  Тачно је да је паушал подигнут на 6.000.000 динара и предузетник који је паушално опорезован може да новац подигне са свог рачуна и троши за своје личне потребе. Само плаћа порезе и доприносе по решењу Пореске управе и остале је све његово шта ће са тим новцем.

 • Tuesday, 19. August 2014.

  Začudilo me je pojavljivanje ovog teksta. Pošto niko nije vidovit i ne zna kako ce poreski službenik proceniti tržišne i ostale uslove poslovanja proizilazi da je pausal nemoguće unapred izračunati. Na desetine tekstova u medijima tokom prethodne četiri godine govore baš o ovom problemu. Uredba o paušalnom oporezivanju je prosto pogubna za preduzetnike i jedan je od glavnih zamajaca sive ekonomije.

 • Monday, 15. September 2014.

  Da li se placa pausalno porez za web portale (sifra:6312)?
  Koliko procenata je osnovica za oporezivanje ove grupe?

 • Monday, 15. September 2014.

  Може се плаћати паушални порез ако се за то одлучите што можете урадити у року од 15 дана од дана оснивања или до краја новембра текуће за наредну годину. Што се тиче основице то је мистериозно питање и зависи од свих горе наведених параметара, а највише од особе која је за то задужена и то је референт у пореској управи на општини где је седиште фирме и по мени ће га она сврстати у исту групу као рачунарско програмирање. Препорука да одете до свог референта и будете упорни да добијете ту информацију од ње. Ако донесу превисоко решење као из примера који је горе наведен остаје Вам могућност жалбе у року од 15 дана од пријема решења и то учините искључиво писменим путем да би сте имали доказ да сте то и урадили.

 • Tuesday, 16. September 2014.

  Hvala lepo. I imam još jedno pitanje. Radi se o zaradi od AdSense od oko 1000 evra mesečno. Očekujem da će vremnom ovaj iznos i rasti tempom od 5-8% mesečno. Koji način firme je najbolje prijaviti? Da li je to paušalno, vodjenje knjiga ili DOO? Vidim da je ovako slično pitanje već neko gore spominjao. Verujem da ovo zanima još mnogo ljudi, pa možda ne bi bilo loše da uradite neki tekst na ovu temu.

 • Tuesday, 16. September 2014.

  Шта је најбоље је баш питање за текст, паушал је најједноставнији нема књига само се плати држави њено и остало је ваше. Код доо и вођења књига је нешто друго баш бих се расписао када бих писао о вођењу књига суштински доо је лошија варијанта од предузетника који води књиге и определи се за исплаћивање личне зараде и чак може бити и јефтинији од паушалца. Е сада пошто приход од Ад сенса је оно што је у оквиру рекламне делатности и инспекција може дати примедбу и казнити Вас ако то радите,а нпр немату регистровану шифру делатности која је нпр делатност рекламних агенција са том шифром не можете бити паушално опорезовани.

 • Thursday, 18. September 2014.

  Da li se delatnost sa sifrom 8130 (Usluga uredjenja i odrzavanja okoline) moze pausalno oporezivati i u koju od grupa ( I-VII) bi se svrstala ta delatnost?

 • Friday, 19. September 2014.

  Може бити паушално опорезовано и по мени је то у 5 групи пошто није експлицитно дефинисана таква делатност.

 • Friday, 26. September 2014.

  Da li se konsalting aktivnosti mogu i dalje aušalno oporeyovati? Kakva su Vaša iskustva? Mislim da bi šifra za konsalting agenciju trebala biti 7022. Unapred zahvalna!

 • Saturday, 27. September 2014.

  Pod sifrom 7022 mozete registeovati konsalting usluge, a zavisno od poreske uprave do
  Poreske uprave negde dozvoljavaju negde ne, moje iskustvo je npr u BG-u na opstini Cukarica ne dozvoljavaju.

 • Saturday, 4. October 2014.

  Procitao sam koja zanimanja ,delatnosti ,spadaju u razne grupe ,ali na zalost nisam pronasao sifre za tu prvu grupu pausalaca.gde se to moze videti ?npr,popravka ortopedskih pomagala spada u 1.grupu ali nigde nisam nasao sifru delatnosti za to. U Apr te ogmah pitaju ,a koja je to sifra delatnosti..

 • Saturday, 4. October 2014.

  Можете пронаћи овде у уредби о класификацији делатности ту је шифарник свих делатности file:///C:/Users/Knjiski%20Moljac/Downloads/Uredba%20o%20klasifikaciji%20delatnosti.pdf

 • Wednesday, 22. October 2014.

  Ukoliko je neko pausalacn i npr neka firma ga zatvori i on nastavi sa radom kolika je kazna ako ga tuze.

 • Wednesday, 22. October 2014.

  Ако није јасан линк горе можете на страници АПР у делу закони или прописи наћи уредбу о класификацији делатности и пронаћи најбољу делатност пошто ту има и опис шта која делатност подразумева.

 • Wednesday, 22. October 2014.

  Мислите ако се предузетнил који је паушално опорезована затвори и после тога настави са радом? Ако га неко пријави да и после тога обавља делатност може бити кажњен зависно чиме се бави углавном у износу од 50.000,00 и више. Поред тога може му бити нпр ако има трговину заплењена роба и проценити му се основица на коју ће платити порез исто тако могу проценити и колико је зарадио од услуга па га могу опорезовати. Поред прекршајне одговорности може бити и кривична одговорност где се може због обављања нерегистроване делатности одговорати за утају пореза, прање новца.

 • Saturday, 8. November 2014.

  Водите рачуна и о трошку књиговође. Паушалцу не треба, док је за ДОО почетна цена 100евра, обрачун плате, завршни рачун, итд…! Књиговођа је трошак, док је уплата у ПИО фонд иако ризична, ипак инвестиција.

 • Thursday, 13. November 2014.

  Da li visina prometa na racuny utice na visinu poreza?
  Pausalac sam. Sifra 2370. Paracin. Kada sam otvarao firmu u poreskom su mi rekli 100e mesecne obaveze koje sam redovno placao a sada mi potrazuju jos nekih 120.000 dinara. Planiram sutra da odem do poreske ali sam totalno neupucen pa vas molim za savet ili pojasnjenje. Unapred puno hvala.

 • Thursday, 13. November 2014.

  Што се тиче висине приходи они једино не смеју да пређу 6.000.000,00 динара за годину дана. Моја претпоставка је да Вам је тај дуг од 120.000 динара настао тако што када Вам донесу ново решење нпр у овом периоду и оно буде повећано пошто се узима критерујум старости фирме тј то Вам значи побољшање тржишних услова као познати сте тржишту они Вам ту целу годину задуже разлику. Сада Вам донесу то решење, а оно се примени од почетка године и тако настане разлика. Проверите да ли нису нешто погрешили пошто је већи износ него што би могла бити та разлика осим ако Вам нису драстично повећали порезе и доприносе.

 • Tuesday, 18. November 2014.

  Svaka čast za ubedljivo najpreciznije objašnjenje računanja paušalnog poreza.

  Imam samo još neke sitne nedoumice konkretno za ono što bih registrovao narednih dana. Da li bi 47.91 Trgovina na malo posredstvom pošte ili interneta mogla da se oporezuje paušalno? Koliko sam zaključio to bi moglo da se zavede pod 3.grupu oporezovanja. Da li imate neki sugestiju vezano za to konkretno?

  Takodje, zanima me, ako bih prijavio radnju u jednom selu, gde bi tačno sedište bilo jedno 2km od centra grada da li bih mogao da isposlujem 10 ili 20% umanjenje na osnovu takve lokacije? I kakve tržišne uslove mogu da očekujem otprilike za tako nešto?

  Uskoro planiram ići do PU pa me zanima da li ja mogu da svojom pričom i smernicama utičem na njih ili oni sami donose odluke bez da me pitaju?

  Hvala unapred na odgovoru i svaka čast na dosadašnjim savetima!

 • Wednesday, 26. November 2014.

  Dobar dan! Mi smo mladi prevodioci i želimo da otvorimo agenciju u formatu PR – preduzetnik paušalac.
  Naša delatnost bi bilo prevođenje i držanje časova, tj. pretežna delatnost su prevodilački poslovi. Kolika je stopa poreza za to? Sedište bi bilo u Čačku. Kolika je stopa poreza za dodatnu delatnost?
  Za početak ne bismo imali poslovni prostor, nego bismo imali web sajt – da li u slučaju web sajta (online poslovanja) imamo neke dažbine prema državi?

  Hvala Vam puno, mnogo biste nam pomogli!

 • Saturday, 10. January 2015.

  Dobar dan!

  Da li postoje zakonska ogranicenja za zatvaranje pausalne agencije tri,cetiri meseca nakon otvaranja, ukoliko ne postoji vise razloga za njeno postojanje( a zakonski novcani limit nije probijen).

  Hvala unapred!

 • Sunday, 11. January 2015.

  Не постоји ограничења за затварање паушално опорезоване агенције (предузетника) можете било када угастити.

 • Monday, 19. January 2015.

  Izvinjavam se,ali ne razumem zasto je toliki iznos za zdravstveno osiguranje,od cak 8.240,34?Ako je to vazilo za preduzetnika…i na minimalnu platu.
  Ako preduzetnik ima obracun na minimanu bruto plati od 21.718,kako je sada,doprinosi za zdravstvenu zastitu trebaju biti 10,3% na taj iznos,a to je 2.237 dinara.(ranije je bilo 12.3%,kako ste vi racunali).
  Molim vas pojasnite mi,jer hocu da prijavim preduzetnicku radnju na minimalni sadasnji bruto iznos plate od 21.718 dinara i mislio sam da cu imati troskove:9.258 ukupne poreze i doprinose,plus pausalni porez,recimo 6.000,plus komunalna taksa na firmu,ne znam koliko…svakako da sve dazbine ne predju 20.000 dinara,naravno bez neto plate,koja se u ovom slucaju racuna u iznosu od 12.460?
  Jer ima jos troskova,tel,WEB stranica,racunovodsto,makar povremeno…
  Mozete li dati minimalnu kalkulaciju za preduzetnika,za poreze i dorinose na platu.
  Zahvajujem i sve najbolje.

 • Monday, 19. January 2015.

  Ово је био произвољан пример, свакако са паушалним опорезивањем укупни порези и доприноси буду у просеку како где од 15.000,00 до 20.000,00 динара – зависи од општине до општине највише плус остали горе наведени фактори.
  Сигурно као предузетник паушалац нећете бити опорезовани најнижом основицом (осим ако сте таксиста или се бавите неким од старих заната, али ИТ сектор то сигурно неће добити).
  Свакако 21.718,00 дин множиш са процентима и добијаш доприносе колико се плаћају али на најнижу основицу.

 • Monday, 19. January 2015.

  Hvala vam na odgovoru,ako moze jos jedno pitanje “na moj racun”…da li ste vi culi za primer da jedan covek koji hoce da prijavi preduzetnicku firmu ,kao radnju ili agenciju…ode lepo u opstinu ,predoci sve podatke,I PITA KOLIKI CE MU POREZ BITI KAO PAUSALCU,ne orijentirno,vec tacno…unapred,da zna…Sticem utisak da je taj iznos “drzavna tajna”,sve nesto zavisi od dobre volje nekog referente i slicno?
  Mnogi se zgroze iznosa koje dobiju post festum…
  Dakle,mogu li ja znati UNAPRED koji su to iznosi,tim pre sto je metodologija dosta konkretna,pa odlucim ili hocu ili ídem na knjige i knjigovodjstvo?
  Najlepse hvala i puno pozdrav.

 • Monday, 19. January 2015.

  Мислим да би лепа бомбоњера и кафа могле да заврше посао. ;Д Наравно сада Вам могу рећи колико је ове године из сличне делатности тачно био порез, само оно што се десило ове године је да су људима дуплирали паушал и нико не зна да ли ће тако бити и следеће.
  Свакако то је најидеалније решење и по мени треба да одете до свог будућег референта и питате га директно.

 • Tuesday, 10. February 2015.

  Poštovanje,

  odličan članak ste napisali u vezi paušalnog poreza, a i pitanja u komentarima su bila vrlo dobra. Hteo bih da vas pitam na koji nacin se utvrdjuje porez u narednoj godini posle prve godine poslovanja u kojoj smo pausalni porez dobili odredjivanjem prosecnih zarada na toj opstini i ostalih parametara. Da li se gleda i promet u prethodnoj godini? Sta ako je taj promet za pausalca recimo na gornjoj granici od 6.000.000 din, da li to znaci da mozemo da ocekujemo dosta veci porez? Da li postoji mogucnost da se veliki promet u prethodnoj godini nekim realnim troskovima prikaze manji?

  Pozdrav Sasa

 • Wednesday, 11. February 2015.

  Код паушалног опорезивања нису битни трошкови тј они не утичу на висину пореза. Промет неке Пореске управе траже неке не, а гледају да ли сте прешли 6.000.000,00 динара. Повећање не би требало да уследи на осниву тога али ће свакако услудити зато што се сматра да сада имате боље услове на тржишту из разлога дужине постојања фирме. Углавно као што се десило ове године није немогуће да се догоди опет у 2015 и дође до великих повећања паушала то није предвидљиво.

 • Monday, 23. February 2015.

  Svaka čast na odličnom tekstu i još kvalitetnijim odgovorima na komentare čitalaca.
  Imam 2 pitanja:

  1) Da li preduzetnici koji vode dvojno knjigvodstvo moraju po zakonu da imaju knjigovođu?
  2) Da li je tačno da se prosto knjigovodstvo više ne vodi i da svi moraju po zakonu da vode dvojno knjigovodstvo?

  Najlepše hvala i puno pozdrava

 • Tuesday, 24. February 2015.

  Предузетници могу да бирају да ли хоће да воде просто или двојно, а предузетници не морају по закону да имају књиговођу то сами одлучују да ли хоће.

 • Sunday, 8. March 2015.

  Ukoliko se registrujem kao preduzetnik ili SZR, što mi predstavlja dopunsku delatnost pošto sam već u radnom odnosu u drugoj kompaniji, kakve su moje obaveze u pogledu doprinosa?
  Da li u tom slučaju imam mogućnost izbora preko kog ću da plaćam doprinose- svoje PR radnje ili kompanije u kojoj sam u radnom odnosu?

 • Monday, 9. March 2015.

  Допунска делатност је када си већ негде запослен и отвориш предузетничку радњу. У том случају у својој предузетничкој радњи си дужан да плаћаш само порез и ПИО, а можеш имати и даље осигурање у фирми где си запослен.

 • Wednesday, 11. March 2015.

  Hvala Vam za clanak odlican je, dosta mi je pomogao.
  Da li mozete da mi kazete samo u koju grupu spada sifra delatnosti 7022 za konsultantske usluge? I da li je to isplativija opcija od 6201?

  Hvala Vam

 • Wednesday, 11. March 2015.

  И за једну и за другу шифру ће Вас сврстати у 5 групу, бирајте коју год хоћете.

 • Thursday, 12. March 2015.

  Dragoslav
  Želeli bismo da otvorimo uramljivanje radionicu.
  Pokušao sam da nađem šifru delatnosti ali se nemogu nigde pronaći.
  Radionica bi bila 12 km od centra grada ( Novi Sad – naselje Kać ).
  Možete li nam pomoći oko odabira šifre i poreske grupe ?
  Unapred zahvalni na trudu !

 • Thursday, 12. March 2015.

  Sifra Vam određuje poresku grupu. Treba da pronađete uredbu o klasifikaciji delatnosti i nađite najpribližniju sifru ukoliko nema baš takva šifra delatnosti, a biće je ako je to slično starom zanatu i u prvoj grupi.

 • Saturday, 11. April 2015.

  s poštovanjem, vlasnik sam jedne trgovinske radnje koja je u pdv ali bih otvorila i radionicu za proizvodnju opančića i proizvoda od kože.interesuje me kako da je registrujem ,možda kao dopunsku delatnost.koliki bi mi otprilike bio porez samo za to.lokacija požarevac

 • Saturday, 11. April 2015.

  Pozdrav, ako otvorim programersku firmu kao pausalac da li je potrebno da imam pecat i natpis na lokaciji firme i slicno? Posto bi se sve radilo sa inostrantvom putem interneta ovo mi deluje kao nemoguce i nepotrebno. Takodje kako se resava dokumentacija s obzirom da nemam nista od dokumenata za poslove koje radim?

 • Monday, 13. April 2015.

  Што се тиче допунске делатност она није могуће омогућено је да региструјете издвојену јединицу на истој адреси и то буде као допунска делатност и око тога немате додатних трошкова осим ако не запослите некога имате једино измене у књиговодству и мораће додатне магацине да водите.

 • Monday, 13. April 2015.

  Потребан Вам је печат у пореском постпуку или ако желите да се баш боримо протим система па да радимо без. ;Д Није Вам потребно да имате назив на локацији можете регистровати на свој стан или на неку другу адресу. Што се тиче папире у раду са иностранство није потребно да имате нека документа не мора уговор можете електронски издавати фактуре само због прилива на девизни рачун.

 • Monday, 13. April 2015.

  Brate koje carstvo za manipulaciju poreske sluzbe, osamdesetih godina pokusao sam da registrujem dopunsku delatnost, poreznik me odveo u kafic preko puta opstine i rekao kako je tesko skolovati decu i da bi on mogao da utice na visinu poreza, kada sam ga otkacio, mlada i nadobudna budala, stiglo mi resenje za porez ko svetog petra kajgada, odmah sam odjavio firmu i platio danak svoje gluposti. Danas neznam sta cu, moram da prehranim svoju decu, opet poreznik moze slobodo voljno da obradjuje velicinu poreza, opet mogu da mi gule ledja, zasto ne napravite tablice klasifikacija i visinu poreskih obaveza po opstinama, malo opstina u Srbiji pricate nesto o zonama, sisaju isto ma gde si. Onda bi sve bilo jasno, znas sifru registra toliki porez plati bato i cao, a ovako nista mi nije jasno. Niko mi ne garantuje visinu poreza za zanatsku delatnost, svi kao otvori pa ces videti, zmija me je vec ujela…..

 • Monday, 20. April 2015.

  Imam registrovan str ,a htela bih da otvorim i doo za drugu delatnost .Interesuje me kako tada placan doprinose.Placam li za obe delatnosti pun iznos ?

 • Monday, 20. April 2015.

  Доприносе плаћате на једном месту пуне, а другом умањене можете у доо да плаћате само ПИО за оснивача.

 • Sunday, 26. April 2015.

  Ja bih nesto da pitam novi ausalac sam u martu sam otvorila firmu sifra 6201?Jos mi nije stiglo resenje za porez sta raditi referentu sam se obracala kaze jos nije gotovo,a iskreno plasim se koliki ce porez tresnuti?Hvala unapred..

 • Saturday, 2. May 2015.

  Zakon kaze da resenje mora da bude gotovo u roku od 30 dana na tome insistirajte ili joj trazite na koji racun i koliko da uplatite unapred.

 • Monday, 4. May 2015.

  Trenutno sam registrovan kao preduzetnik (šifra 6201) iz radnog odnosa (opština Zvezdara). Prošle godine mi je porez bio 3480,24 a PIO 9048,62. Zanima me koliko bi se ovi iznosi uvećali kada bih prekinuo radni odnos i plaćao porez i PIO isključivo kao preduzetnik? Pretpostavljam da je za tu vrstu promene potrebna preregistracija u APR-u?

 • Tuesday, 5. May 2015.

  У случају када би сте прекинули радни однос не би Вам се повећао ПИО и порез али би сте додатно плаћали здравствено осигурање и осигурање од незапослености што Вам плаћа садашњи посладавац то би на досадње плаћање било додатно 3.590 дин за здравствено и 530 дин за незапосленост. Немате промену у АПР него у социјалном и здравтвеном осигурању пошто би у том случају били осигурани преко своје фирме.

 • Sunday, 17. May 2015.

  Svaka čast na tekstu i komentarima. Otvorila bih neku vrstu kreativne radionice za decu. Dosta se razlikuju cifre od opštine do opštine u Beogradu. Razmišljam da otvorim u svojoj opštini, ali bih zapravo radila na Starom gradu. Čula sam da postoji mogućnost izdvojene poslovne jedinice. Kako se to plaća? Da li se dodaje na mesečnu cifru?

 • Monday, 18. May 2015.

  Поштовани, не знам на којој би сте општини отварали али пошто се додатно плаћа издвојена пословна јединица чини ми се да би дошло на исто да плаћате. Прецизно Вам не знам рећи пошто не знам која је општина моја препорука је да се распитате у тој Пореској управи где би сте отварали колико би то износило месечно.

 • Monday, 1. June 2015.

  Poštovani, hvala na korisnim tekstovima – i komenatrima takođe. Planiram da ostvarim pravo na samozapošljavanje preko NSZ. Biznis plan treba da se dostavi do 30. juna i naravno, da se precizira šifra delatnosti. Delatnost je grafički dizajn-pripreme za štampu, Da li šifra 74.10 odgovara mojoj nameri (trenutno radim preko neta za strane sajtove, pa bih to i nastavila) i da li bih u tom slučaju ušla u treću grupu sistema paušalaca? Ukoliko ne ulazim u grupu 3 paušalaca, da li je pametnije da idem na varijantu preduzetnik sa isplatom lične zarade? Hvala unapred

 • Monday, 1. June 2015.

  Постоји могућност да будете 3 паушална група, али као што је све процената вашег референта најбоље је да њега обиђете у свој пореској управи на Ваше слобо презимена. Ако не будете у 3 паушалној групи да ли личну зараду ту морамо да знамо реалне трошкове и да израчунамо конкретно да ли или не. Наравно уколико имате и можете да правите трошкове лична зарада је најисплативији начин опорезивања.

 • Sunday, 7. June 2015.

  Pozdrav. Molim Vas ako mozete da mi pomognete. Otvorila bi “firmu” za iznajmljivanje opreme za svadbe, eventualno kasnije i dekoracije svadbi. Koja je to grupa? kako je najbolje da se prijavim? Hvala

 • Tuesday, 9. June 2015.

  Мислим да би Вас сместили у 4 групу, али најбоље се распитајте код свог инспектрора пошто је нажалост све релативно. Ако желите да буде паушално опорезовани морате бити предузетник.

 • Wednesday, 10. June 2015.

  U slučaju da otvorim paušalnu firmu, da li je obavezno plaćanje za PIO fond i osiguranje od nezaposlenosti?

  Hvala unapred!

 • Thursday, 11. June 2015.

  Обавезно је што се тиче незапослености ако отварање предузетника из радног односа не морате плаћати тај допринос.

 • Friday, 12. June 2015.

  Hvala na odgovoru! Imam samo još jedno pitanje. Da li mogu da podnesem prijavu u Beogradu za otvaranje paušalne firme u nekom drugom gradu?

 • Sunday, 14. June 2015.

  Posedujem lokalni web portal (koji je doduše još u fazi izrade i testiranja) ali ima naznaka da bi postojalo interesovanje od nekolicine firmi da na portalu postave banere. Kako to legalnim putem naplatiti ali da ne ode baš sve državi, postavlja se pitanje. Pročitao sam nekoliko tekstova na tu temu i otišao u PU po dodatne informacije. Moja je ideja da šifra delatnosti bude 63.12 (web portali) a da usput mogu da ponudim i uslugu izrade sajta i vođenja naloga na društvenim mrežama. Da li sam uopšte na pravom putu ili se ustupanje mesta na portalu za baner klasifikuje kao reklamna delatnost?
  U poreskoj su mi izračunali da bi za pio i paušalni porez (pošto sam u radnom odnosu) mesečni izdatak bio oko 20,000 din. Tu nastaje prvi problem, pošto bi u nekom periodu od 6-8 meseci toliki bili i prihodi. S tim što mi noko ne garantuje tu cifru jer varijacija može ići od -50% do +300% kao što ste i sami opisali a ostavljeno je nekom na ličnu procenu! Otići kod lokalnih knjigovođa nije najbolji put pošto bih prvo morao satima da objašnjavam šta je web portal i još toliko šta znači voditi nalog na socijalnim mrežama :D Da li postoji neki drugi način da se naplata izvrši legalno a da imam status fizičkog lica? Ukoliko bih se registrovao kao preduzetnik da li bih mogao recimo da prijavim skraćeno radno vreme, recimo 2 sata dnevno i da na taj način praktično 4 puta smanjim svoje obaveze ili tu nije ta prosta matematika? Ili da “firmu” registrujem u selu pa da tražim olakšice jer je potražnja nikakva a protok interneta skoro pa nula :D ili je rešenje možda ne izabrati paušalno plaćanje poreza… Kada bi prihod recimo bio 60,000 zaista nije problem dati državi i pola ali u samom startu koji je po default-u težak, mislim da bi regulativa morala biti fleksibilnija, ovako država tera sve u sivu zonu! Ako neko ima prihvatljiv savet (i za državu i za mene) bio bih maksimalno zahvalan.
  P.S. Da li pod delatnošću prodaja preko pošte i interneta može da prođe i online pizza prodaja + fizička dostava na adresu? :D Unapred zahvaljujem na odgovoru!

 • Sunday, 14. June 2015.

  Можете поднети у било ком АПР.

 • Monday, 15. June 2015.

  Poštovani, pre dva dana postavio sam ovde u komentarima nekoliko konkretnih pitanja. Komentar je neko vreme bio vidljiv a od jutros vidim da je uklonjen? Mislim da nisam prekšio nijedno pravilo niti je komentar bio uvredljiv, pa bih voleo da znam u čemu je problem?

 • Monday, 15. June 2015.

  Покушаћу на све да одговорим прво од позади ;Д пица да али ако се искључивом нарачују путем интернета мада врло шкатљива тема има мишљење да тада не треба фискална каса мада мислим да би било непријатности са инспекцијом. Што се тиче паушала он може бити нижи у градовима и општинама ван Београд, наравно како где. Мислим да се не би спустио испод 15.000 динара. Нажалост као физичко лице није дозољено мада знам да пролази, али Вам то не бих саветовао и имаће проблем како ће Вам те фирме плаћати. Нажалост морате да поднесете тај трошак.

 • Friday, 19. June 2015.

  Ovo za picu je više bila šala mada i dokaz koliko su propisi neadekvatni. Znam da je ovde tema paušalno oporezivanje ali ako vam nije teško u par reči, koje su dažbine ako se izabere model sa primanjem zarade (znači suprotno od paušalno). I onaj drugi deo prethodnog pitanja na koji nisam još našao odgovor, Ukoliko bih se registrovao kao preduzetnik da li bih mogao recimo da prijavim skraćeno radno vreme, recimo 2 sata dnevno i da na taj način praktično 4 puta smanjim svoje obaveze ili tu nije ta prosta matematika? Hvala puno.

 • Friday, 19. June 2015.

  Не можете имати скраћено радно време тј можете али тиме нећете добити смањење пореза и доприноса него ће бити исти. Исте су дажбине само су смањене погледајте овај текст http://startit.rs/pausalni-porez-vise-nije-najbolja-opcija-ali-zato-su-tu-alternative/

 • Wednesday, 8. July 2015.

  Tekst je jako dobar i dosta nam svima pomaze. Ali je izgleda sustina da ti referent bude dobro raspolozen prilikom obracuna. Imao bih jedno pitanje…
  Zeleo bih da pokrenem veb sajt za prodaju polovnih projektora kao i njihov servis.
  Dakle online prodaja + servis. Koju sifru delatnosti izabrati kako bih imao ulaz. Sto nije lako obezbediti jer je roba polovna.

 • Wednesday, 8. July 2015.

  Паушално не можете бити опорезовани за овакву делатност, што се тиче шифре та шифра Вам неће обезбедити улаз да ли изаберете продају путем интернета или неку шифру која је за сервисирање рачунских уређаја то Вам неће ништа значити ако немате улаз. Можете ићи на комисиону продају што је скупо пошто морате и порез и доприносе да плаћате томе када му плаћате робу. Ако роба није у власништву фирме неће моћи да решити улаз осим да га неко “лажира”.

 • Thursday, 9. July 2015.

  Ako sam Vas dobro razumeo, morao bih dobavljacu da placam doprinose?! To mi je malo besmisleno. Al dobro sta je tu je. Komisionu prodaju bih otpisao jer je ocigledno skupo. Da li imam neku alternativu? Neka zlatna sredina gde bih mogao da drzavi placam njen deo kolaca a da i meni nesto ostane? Sa zaradnom od 20000 din nemoguce je da drzavi placam 30000-40000 din. Mislio sam da kao fizicko lice mogu svoje aparate da prodajem ili iznajmljujem drugima i da drzavi uredno platim porez i svi zadovoljni. Ovako smo primorani ili da radimo na crno ili da ne radimo.

 • Thursday, 9. July 2015.

  Танка је граница када ће то сматрати да обављате нерегистровану делатност нажалост нису нам то још разласнили, оно што постоји на текст везаном за Пеј Пала има обрачун и то како се плаћају порези и доприноси као физичко лице мада Вам је и то скупа опција.

 • Thursday, 9. July 2015.

  Dobio sam dve skupe opcije? Da li postoji neka opcija koja nije skupa? :)
  Hvala puno na izdvojenom vremenu.

 • Thursday, 9. July 2015.

  Нажалост добили сте једине опције, а обе су такве какве јесу скупе. Постоји опција која није за препоруку, а то је пословање ван законских оквира.

 • Monday, 13. July 2015.

  U koju grupu pausalaca bih bila sa siftom 3250-izrada vestackih zuba, proteza i protetickih pribora u zubarskim laboratorijama? Hvala

 • Monday, 13. July 2015.

  У 5 групи.

 • Tuesday, 28. July 2015.

  Postovani, hvala Vam na ovim informacijama, koje su jako korisne i razumljive, posebno za nas pocetnike. Posto se bavim kinomategrafijom, interesuje me da li bi sifra delatnosti 59.11 , uslucaju registracije kod apr-a, spadala u grupu pausalnog oporezivanja ili ne? I ukoliko da, da kojoj bi grupi pausala pripala? Hvala Vam unapred!!

 • Wednesday, 29. July 2015.

  Паушал је врста пореза и начине опорезивање бирате после оснивање у АПР али свакако може бити паушално опорезовано, а мислим да ћете бити у 5 групи пошто је све нажалост у паушалу “релативно” једини је сигурно да проверите са својим референтом у пореској где ће бити седиште фирме.

 • Thursday, 6. August 2015.

  Postovani, za koji period se racuna promet od 6mil za pausalce za 12 meseci u nazad( danas je 5.8.2015 pa nazad do 5.8 2014) ili recimo 1.1.2015 od 31.12.2015
  hvala

 • Thursday, 6. August 2015.

  Postovani, za koji period se racuna promet od 6mil za pausalce za 12 meseci u nazad( danas je 5.8.2015 pa nazad do 5.8 2014) i
  li recimo 1.1.2015 od 31.12.2015
  hvala

 • Thursday, 6. August 2015.

  Od 01.01-31.12.2015 gleda se kalendarska godina.

 • Thursday, 13. August 2015.

  Pozdrav za autora teksta i hvala na mnogim savetima. Imam ja jedno pitanje – koliko sam razumeo, potpuno je legalno da pausalac neko vreme ima mirovanje (u tom periodu nema obaveza?). Recimo, ako se ide na odmor, taj mesec se ne placaju obaveze. Ono sto meni pada na pamet, recimo programiranje kao freelance je u pitanju, mogu potpuno legalno da zamrzavam i odmrzavam status preduzetnicke radnje – kad imam uplata odmrznut sam, kad nemam zamrznut. Ukoliko jos mogu da se sa poslodavcem dogovorim da me isplacuje jednom u tri meseca… Mogucnosti su neogranicene. Ili negde gresim? Koliko je komplikovana procedura zamrzavanja/odmrzavanja delatnosti?

 • Friday, 14. August 2015.

  Постоји могућност таквог замрзавања и одмрзавање није нарочито компликовано. Завршава се све у АПРу и касније пореској управи може само решење да касни због честих промена, па да нема тачних износа за плаћање доприноса. Проблем је ту у коришћењу здравствене књижице једино.

 • Sunday, 16. August 2015.

  Pozdrav svima! Postoji mogucnost da cu da sklopim ugovor na duze sa firmom iz inostranstva (programer sam) i imao bih prihode izmedju 3000 i 4000 eura mesecno. Citao sam sve i svasta i mislim da je najbolja opcija preduzetnik pausalac kao sto je ovde opisano jer ce mi prihodi biti ispod 6 miliona godisnje a ja bi hteo sto manje obaveza – dakle, da ne vodim knjige, da mogu da dizem pare i trosim bez opravdanja, itd sto dolazi sa D.o.o i sl.)

  Izracunao sam na osnovu informacija iz teksta, i ako ne bi bilo nikakvih uvecanja/umanjenja trebali bi porezi i doprinosi da mi budu nesto ispod 50.000 na Novom Beogradu. Sad – zanima me da li imaju prostora (i da li ga koriste) da mi kazu posle recimo godinu dana “e ti zaradjujes puno para, plati jos 300.000 i mesecno ces placati npr. 120.000 umesto 50.000) ili da li postoji neka gornja granica? Mene najvise interesuje koliko bi trebao da imam neto para posle tih poreza.

  Inace trenutno radim u toj firmi u Nemackoj, i posto poslodavac ima poverenja u mene dozvolio bi mi da radim iz Srbije – po mojoj racunici vise mi se isplati (samo koliko dam za stan ovde, u Srbiji bi s tim parama mogao lepo da zivim a ostalo stedim).

  Dakle, zanima me da li su i koliko bezobrazni, jer ne bih hteo da se posle godinu dana pokajem sto sam se vratio u Srbiju i da se opet pakujem :)

  Hvala unapred! Btw. odlican tekst

 • Monday, 17. August 2015.

  Оно што Вам донесу као почетно решење то је за ту годину, следеће године могу да Вам пошаљу увећано решење наравно за сада се све без проблема решавало жалбом и онда су смањивали пуашал у разумне границе. НБГ је поприлично скупа општина за паушални порез предлажем Вам неке друге општине само не НБГ, Земун, Врачар. Ви као паушалац сте дужни да платите држави њенх око 200 евра остало је Ваше и можете га подигнути без проблема.

 • Monday, 17. August 2015.

  Milane, puno hvala na odgovoru! A jeste li sigurni da ne postoje i neki drugi porezi ili nemam apsolutno nikakve obaveze? Da li treba da se placa, mislim da se zove porez na prihod, ono ko zaradi vise od 2 miliona dinara godisnje pa od razlike mislim da ide 10%?

  Jer ako to ne treba i ako ja od recimo 3500e mesecno mogu da uzmem i 3000 neto bez ikakvih obaveza posle, mislim da je to predobro resenje..

 • Monday, 17. August 2015.

  То је годишњи порез на доходак грађана и Вам се за тај порез рачуна само онај износ који је прописан решењем Пореске управе и на који плаћате порезе и доприносе само неодређујете колико је нете него то ради Пореска. Остатак новца подижете без правдања и тај износ не улази у лимит за годишњи порез на доходак.

 • Monday, 17. August 2015.

  Ok, sve jasno sad. Hvala puno!

 • Monday, 17. August 2015.

  Нема на чему.

 • Saturday, 22. August 2015.

  Poštovani, ukoliko bih se opredelila za verziju samooporezivanja odnosno isplate lične minimalne zarade koliki bi onda bili doprinosi i porezi i da li je ova varijanta povoljnija za preduzetnike od paušalne verzije? Zaposlena sam a preduzetničku radnju bih otvorila iz oblasti obrazovanja.

 • Saturday, 22. August 2015.

  Ovako sam razumela: Moja prijavljena plata bi moga da bude najniža moguća što iznosi oko 13000 dinara. Na ovaj iznos bih plaćala 10% za porez što je 1300 dinara i 26% za pio što je 3380 dinara. Ona druga dva poreza ne plaćam jer sam već zaposlena u drugoj firmi. Ukupno plaćam državi 17680 dinara. Da li sam upravu?

 • Sunday, 23. August 2015.

  Gde nestade moje pitanje/razmisljanje?

 • Monday, 24. August 2015.

  Ваше обавезе према држави за порезе и доприносе би износиле око 7-8 хиљада динара за то можете да исплатите плату од око 13000 динара. Додатни порез је порез на добит које је 10% и зависи од висине добити коју остварите.

 • Monday, 24. August 2015.

  Hvala na odgovoru!

 • Monday, 24. August 2015.

  И други пут.

 • Wednesday, 26. August 2015.

  Otvaram firmu kako preduzetnik > yoga, masaza, igraonica za decu dok su majke ili ocevi na casazi, *mozda i ne bi trebala da dodajem u delatnos, homeopatija, podrska kvantnom podrskom, refleksologija za trudnice,m NLP, kursevfi masaze za bebe, … prvo pitanje koju bi sifru delatnosti dodelili.. gledala sam (((. Drugo pitanje kako bi se prijavila na pausalno placanje poreza da li je to jedina obaveza prema drzavi ili postoji jos neki porez na godisnjem nivou koji bi placala. Trece, kako bi radnja radila po potrebi a ne bi imala radno vreme nego po potrebi da li neko mora stalno da bude u rednji. Zaposljavala bi mesecno neke ljude po potrebi posla koji ugovor mi savetujete da zakljucim, Ugovor o delu, ili Ugovor o privremenim i povremenim poslovima, ili na 20-30% radnog vremeena ( od koje sume se uzima 20-30%). Ako je firma registrovana u Zemunu a delatnost se obavlja na Senjaku koje obaveze snosim prema drzavi. koja sam grupa za pausalno oporezivanje. I najlepse pitanje. U V. Britaniji sam freelance i placam porez dal imam neke olaksice na NESTO. HVLALALALAAL NA ODGOVORIMA

 • Friday, 28. August 2015.

  Milane, molila bih vas za pomoc. Imala bih klijente u inostrantvu kojima pruzam usluge SEO i internet marketinga. Zelim da se prijavim kao preduzetnik, ali ne znam uopste koja sifra delatnosti bi ovde bila najpovoljnija, tj. sta da odaberem i u koju poresku grupu to spada? Nadam se da mene nece svrstati u programere?

 • Saturday, 29. August 2015.

  Од опцијава Вам остају 2 шифре 7022 или 6201 једна је консултанске активности, а друга рачунаско програмирање и бићете 5 група. Хоће не знам бољу шифру за Вашу делатност.

 • Monday, 31. August 2015.

  Pozdrav! Ja sam promosio rok od 15 dana (za nedelju dana) ali sam i uprkos tome podneo zahtev za pausal. E sada, zanima me, po vasem iskustvu, koliko cesto se progleda kroz prste i da li je uopste realno da mi odobre pausal (znam da mogu da se prebacim do kraja novembra)? A druga pitanje je da li znate mozda koliko se okvirno krecu osnovice za porez i koji se procenat placa kada se vode knjige? Programer a PU je u Somboru. Hvala vam puno!

 • Tuesday, 1. September 2015.

  Вероватно ће прогледати, а не знам основицу у Сомбору најбоље на слобо свог презимена идите код референта за предузетнике у пореској.

 • Monday, 14. September 2015.

  Da li postoji sifra delatnosti za dizajnere i umetnike ?

 • Monday, 14. September 2015.

  Ako je osoba u stalnom radnom odnosu i tamo poslodavac placa PIO npr. 50,000 RSD i onda ista osoba otvori pausalnu radnju i tu placa PIO 50,000 RSD, onda se penzija za taj mesec obracunava na 100,000 RSD ili na 50,000 RSD ?

 • Monday, 14. September 2015.

  Zavisi koja vrsta umetnosti i koja vrsta dizajna mogu ici neki zanati ili mozda cak i racunarsko programiranje zavisi od tacne delatnosti koju zelite da obavaljate. Sustina je da registrujete jednu delatnost npr delatnost izvodjacke umetnosti i obavljate sve druge delatnosti koji ne iziskuju posebnu dozvolu npr ne moze prodaati lekove.

 • Tuesday, 15. September 2015.

  Обрачунава се за пензију 100.000,00 динара.

 • Tuesday, 15. September 2015.

  Hvala na brzom odgovoru

 • Wednesday, 16. September 2015.

  Postovani, registrovao bih se kao preduzetnik fiz lice na teritoriji opstine Rakovica, za posrednicke usluge recimo dentalnog turizma…Recimo… za strana lica bih placao stomatoloske usluge, prevoz, smestaj….nakon cega bih im ispostavljao racune za te usluge. Preduzece ili agencija bi bila u stanu.Da li biste mogli da mi kazete koja bi to bila sifra delatnosti, najpribliznije tome, da li bi morao da imam fiskalnu kasu, koliki bi pausalni porez bio? Hvala

 • Thursday, 17. September 2015.

  Морао бих све ово да проверим да ли можете паушално да будете опорезовани и која шифра делатности би била најприближније. Отвара ми се још једно питање да ли ће Вам се у том случају рачунати у промет до 6 милиона динара само провизија или све са износ услуге стоматолога, превоз, смештаја и провизија. Можете ли ме контактирати и написати лично на е-пошту поруку пошто ће ми требати времена да проверим све детаље. Хвала

 • Thursday, 17. September 2015.

  U redu :) Samo mi recite e-mail adresu? Hvala

 • Monday, 21. September 2015.

  Postovani, imam jedno pitanje ukoliko mozete da mi odgovorite. Imam preduzetnicku radnju (racunarsko programiranje) od oktobra 2013, 2013. i 2014 su vodjene knjige, ali ove godine sam presao na pausalno oporezivanje. Treba da apliciram za manji kredit, medjutim nikako ne mogu da dobijem resenje u Novom Sadu. Da li su zakonski obavezni da mi izdaju resenje? Razne razloge dobijam zasto ne moze, te nemaju program, pa onda da je neki drugi problem, i tako u krug. Ja placam unapred 25.000 din mesecno, ali mi je resenje neophodno zbog dokumentacije za kredi. Svaki savet je dobrodosao. U banci su voljni da mi odobre kredit, ali samo mi traze resenje za 2015. godinu. Hvala

 • Tuesday, 22. September 2015.

  Размишљам да отворим ПР фирму из области инжењерских услуга. То је очигледно шифра делатности 7112, но већина мојих колега која се бави сличним послом регистровала се на шифру 7022. И то због нижег паушалног пореза. По мени обе шифре спадају у пету групу па не видим како може бити разлике у основици за опорезивање? Можда грешим, или ту постоје и неки други – скривени проценти. Молим за помоћ.

 • Wednesday, 23. September 2015.

  Слободан Ташин, исто ће бити опорезовани што нам се показало и у пракси. Разлика у опорезавању можете бити само у зависности где је седиште од општине до општине.

 • Wednesday, 23. September 2015.

  Поштовани,
  Они тренутно немају програм да то ураде,а законски су обавезни да урадите то у року од 30 дана што никад није испоштовано. Тражите им потврду на којој ће писати због техничких проблема и намања програма не можемо издати решење али основица за плаћање доприноса и пореза по решењу би била толико и толико. Будите само упорни то може да буде једина замена. Будите упорни и успећете.

 • Saturday, 26. September 2015.

  Poštovani, sve čestitke i hvala za vaše vreme i trud. Prošle godine sam otvorio PR kao dodatnu delatnost (konsultantska agencija) i uredno uplaćujem porez na zaradu i PIO. Moje pitanje je da li uplaćeni doprinosi za PIO po ovom osnovu uvećavaju penzionu osnovicu (pošto preko firme gde radim imam socijalno i tamo se predaje M4 za nas zaposlene) ? Ako da, onda bi trebalo da popunim M4 ili neki odgovarajući obrazac za 2014 i za deo PIO doprinosa koji sam uplaćivao preko dopunske delatnosti ? Hvala

 • Saturday, 26. September 2015.

  Хвала на похвалама. Ви уписујете стаж преко М4 обрасце тек када затворите тог истог предузетника, не морате одмах годину за годину, али можете.

 • Monday, 28. September 2015.

  Hvala vam puno na korisnim savetima i detaljnim informacijama. Ideja mi je da osnujem firmu sa sifrom 7022 tako sto bi vlasnik i direktor bio penzioner. S obzirom da je osoba stekla pravo na penziju koliko bi bio ukupan mesecni pausal za firmu na Vozdovcu?

 • Monday, 28. September 2015.

  Odprilike to je oko 15, 16 hiljada dinara ako je penzioner tj tako je bilo prošle godine.

 • Monday, 28. September 2015.

  DA LI MOGU DA OTVORIM FIRMU, DA SE BAVIM NEKOM USLUGOM, A DA BUDEM U RADNOM ODNOSU U DRUGOJ FIRMI.?KAKVE OBAVEZE IMAM ODNOSNO NEMAM U TOM SLUCAJU? DAL NEKO ZNA?

 • Tuesday, 29. September 2015.

  Мислим да одговор на питање имате и овде у коментарима. Можете имати фирму ако радите код некога битно је да уговор о раду нисте ограничени то је једино ограничење. У том сличају у својој фирми плаћате додатни ПИО и порез.

 • Tuesday, 29. September 2015.

  Najpre, sve pohvale za tekstove kao i za odgovore! Pre mesec dana otvorio sam paušalnu preduzetničku radnju, upravo čekam rešenje poreske uprave i za sada je sve ok. U međuvremenu sam dobio devizni priliv od 250 evra bruto, od čega je 238,5 evra odobrena suma nakon umanjenja od 11,5 evra za ino troškove. Taj novac sam potom putem eBankinga preneo na dinarski račun preduzeća i on sada iznosi 28,215 dinara.

  Ovde imam sada par pitanja. Najpre, da li sam u obavezi da vodim bilo kakve knjige? Negde sam pročitao da moram da upisujem svaki priliv novca u KPO obrazac. Ako je tako, koji iznos upisujem u KPO, bruto u eurima, neto u eurima ili iyzos u dinarima nakon prebacivanja?

  Hvala unapred!

 • Thursday, 1. October 2015.

  Водите КПО књигу и у њој уписујете износ у динарској против врености на дан уплате или фактуре по средњем курсу НБС на тај дан. Сваки прилив тј приход уписујете у КПО.

 • Thursday, 8. October 2015.

  Postovanje,

  Miloš Gavrilović je pisao o izmestanju sedista firma sa Novog Beograda u Rakovicu ili neku drugu opstinu gde su manji porezi. Je l se zna da li neka inspekcija proverava gde je sediste preduzetnicke radnje?
  Ja imam isti problem sa velikim porezima na Novom Beogradu, a imam opciju za premestanje sedista u jedno selo koje pripada opstini Cukarica, ali opet ne bih da imam neke probleme zbog toga, a po prirodi posla mi je potpuno svejedno gde se sediste nalazi.

  Hvala Vam

 • Thursday, 8. October 2015.

  Lepo ste i rekli Vi tamo registrujete sedište i adresu za prijem pošte, a delatnost Vam nije zavisna od mesta tako da može biti registrovana na drugom mesto.

 • Thursday, 8. October 2015.

  Hvala Vam na brzom odgovoru.
  Znaci mislite da bi bilo bezbedno da se sediste registruje u opstini Cukarica, a da se sam posao obavlja na Novom Beogradu i da tu takodje stize i posta?

 • Friday, 9. October 2015.

  Nećete imati problema sa tim.

 • Saturday, 10. October 2015.

  na spisku sam za subvenciju od drzave ali sam morao navesti proizvodnju a ja to neradim vec se bavim zanatskim poslom sa sifrom 43.33 pitanje, dali sada kada prijavljujem radnju moram navesti neku drugu sifru delatnosti ili mogu ovu,inace bih zeleo otvoriti radnju kao pausalac.hvala

 • Sunday, 11. October 2015.

  Postovanje,
  Treba mi jedna informacija. Pre 30 dana, podneo sam zahtev u APR-u za osnivanje PR radnje. Dobio sam resenje, uzeo pecat, otvorio racun u banci, predao obrazac u PIO, i odneo sve dokumente u poresku. Dobio sam resenje, u kojem mi je odobreno pausalno placanje poreza, medjutim ne pise koliki iznos treba da platim. Pitanje je sta sada da radim? Da li treba opet da idem u poreski ili apr i nosim to resenje (na kojem ne pise nista konkretno, sem da mi je odobren pausal, ili sta?
  Unapred zahvalan,
  Ivan

 • Monday, 12. October 2015.

  Trenutno poreska nije u mogućnosti da ti izda rešenje za koliko ima poreza za plaćanje tako da im je ovo neko prelazno rešenje da ti daju rešenje da je samo odobren paušal. Kada bi otišao u poresku ništa ne bi postio pošto na nivou cele Srbije nisu dobili novi program i ne mogu da ga urade. Ostaje ti smao da čekaš.

 • Monday, 12. October 2015.

  S obzirom da su kod subvencija poprilično rigidni da bi je dobili morate da imate tu šifru delatnosti ili je nećete navesti i navesti onu kojom se bavite i moguće izgubiti pravo na subvenciju.

 • Wednesday, 14. October 2015.

  Otvorio bih preduzetničku firmu šifra 7112. Penzioner sam i interesuje me da li moram da plaćam doprinos za PIO i zdravstveno osiguranje?

 • Thursday, 15. October 2015.

  Samo PIO i porez placate, а zdravstveno i nezaposlenost ne.

 • Thursday, 15. October 2015.

  Postovani,Otvorila bih radnju pod sifrom 56.21,jel mogu kao pausalac i koliko bih placala porez?Hvala

 • Friday, 16. October 2015.

  Kao šifra 5621 možete bitno je samo da neobavljate delatnost restorana. Iznos zavisi od gore navedenih stvari mislim da u Beogradu ne može da Vam bude ispod 18 do 20 hiljada dinara mesečno, a može da ide i znatno više od toga.

 • Friday, 16. October 2015.

  Jel spada u 4 kategoriju a tu porez moze biti i di 36000?

 • Friday, 16. October 2015.

  Tako je u 4 grupu spada, a gornju granicu ne znam i koliko ja znam nema gornje granice koja je najvisa osnovica za doprinose tako da mozda moze ici i preko 36.000 din mada ne bi trebalo.

 • Saturday, 17. October 2015.

  Pošto sam čuo razne priče, interesuju me nekoliko stvari … Pošto sam u radnom odnosu, sa punim radnim vremenom, 40 sati nedeljno, da li ako prijavim radnju za servis računara sa radnim vremenom od 4 sata dnevno, ostvarujem 50% niži porez? I da li postoje neke poreske olakšice u iznosu od 11xxx dinara? I ako bih izabrao da budem samooporeziv, šta bih i koliko bih morao da plaćam? Hvala puno unapred na odgovoru.

 • Monday, 19. October 2015.

  Ако отвараш фирму из радног односа нећеш само плаћати допринос за здравствено и доприносе за незапосленост, остало плаћаш. Пореске олакшиће постоји за запошљавање нових радник. Самоопорезивање има два начина према добити и према решењу у оба случаја плаћаш исте порезе, али највише зависи од коначног резултата на крају години тј добити који начин ти је исплативији.

 • Tuesday, 20. October 2015.

  Postovani, trenutno sam registrovan kao “usluge javnog prevoza – taksi prevoz” , u slobodno vreme bavim se dizajnom, web dizajnom, i uredjenjem reklamnih panoa. Da bi mogao da vrsim naplatu od firmi morao bih da prosirim delatnost. Za koju bi se konkretno mogao odluciti,a da to ne poveca znatno mesecne namete? Takodje, da li bih mogao ostaviti taksi prevoz kao glavnu delatnost, a prijaviti ovo drugo kao sporednu delatnost na istoj adresi? S’ obzirom da ne radim u maloprodaji i da mi se radnja vodi na kucnu adresu (takodje i usluge dizajna obavljam iz kucne radinosti) da li bi mi trazili uvodjenje fiskalne kase? Pozdrav, i hvala unapred na odgovorima.

 • Wednesday, 21. October 2015.

  Фискална каса није потребна у овом случају осим ако не радите са физичким лицима. Проширење делатности може али на другој адреси и то Вам може повећати намете за најмање 10% па може ићи и до 40, 50%, а може и да Вам се ништа не повећа. Најбоље видите са својом филијалом пореске шта они на то кажу пошто би то била делатност рачунарског програмирања.

 • Wednesday, 21. October 2015.

  Postovani, koliki bi mi bio mesecni porez i svi doprinosi (znaci sve sve sto treba da platim) ako otvorim agenciju za konsalting na Novom Beogradu (sifra 7022). Tacnije, da li bi mi oko 200e bilo dovoljno za sve? I da li bih morala da placam usluge knjigovodje? Hvala unapred, i veliki pozdrav.

 • Thursday, 22. October 2015.

  Oko 200e-230e bi iznosile sve obaveze prema drzavi, a knjigovođu je Vaš izbor da li hoćete ili nećete da angažujete.

 • Sunday, 25. October 2015.

  Postovani, imam firmu otvorenu na sifru 4322. Dobio sam resenje o pausalnom oporezivanju. Mene zanima u koju grupu (koju stopu) oporezivanja mogu upasti sa tom sifrom.

 • Tuesday, 10. November 2015.

  Poštovani,
  Da li možda znate koliko bi okvirno iznosio paušalni porez za primarnu delatnost Usluge pripreme za štampu (šifra 1813), bez doprinosa, ako bi sedište firme bilo na opštini Barajevo. Hvala!

 • Tuesday, 10. November 2015.

  Nemke na rešenju kod dela poreza to treba da stoji i tamo možeš videti.

 • Tuesday, 10. November 2015.

  To mogu jedino da nagađam znam da bi trebalo otprilike sve u zbiru da bude oko 15000 din, što je poreza oko 3200 din.

 • Tuesday, 10. November 2015.

  Hvala! To onda i nije neka bitna razlika u odnosu na centralne gradske opstine. Na Zvezdari je oko 15ak hiljada bez a oko 25 sa doprinosima (bar su mi tako rekli). Po starom obracunu. Ne znam sta ce da smilse za novi. Hvala puno!

 • Tuesday, 10. November 2015.

  Na Zvezdari je koko 18.000 din za IT delatnosti bilo u 2014.

 • Tuesday, 10. November 2015.

  I jos jedno pitanje, izvini, Da li bih svakako morao da uplacujem PIO i ako sam u stalnom radnom odnosu u drugoj firmi i redovno mi se uplacuje penziono?

 • Tuesday, 10. November 2015.

  Da moras placati dodatni PIO kada si u radnom odnosu u drugoj firmi.

 • Tuesday, 10. November 2015.

  Saznao sam u medjuvremenu koliko ispadne u daljim gradskim opstinama. oko 3 hiljade je razlika u odnosu na centar. mozda nekom zatreba…

 • Saturday, 14. November 2015.

  Zanima me da li mogu da pisem molbu za smanjenje poreza, predala sam zahtev pre mesec dana, jos mi nije stiglo resenje? Opstina je Zvezdara, pripadam 3 grupi, kozmeticki salon je u pitanju. I da li je bolje da sam pausalac ili da imam kasu? Hvala unapred.

 • Sunday, 15. November 2015.

  Što se tiče molbe ona se piše u formi žalbe kada dobijete rešenje i to najkasnije u roku od 15 dana od dana dobijanja rešenje. U poslednjem periodu sve više frizera se odlučuje da vodi knjige i ima obavezu fiskalne kase, a ne paušalno da bude oporezovana pošto je jeftinije osim pri otpočinjanju gde je skuplje zbog kase, ali mesečne obaveze mogu biti i duplo niže.

 • Monday, 16. November 2015.

  A ako je frizerski salon vec registrovan kao pausal, kako da se promeni i da budem knjigas? Tj kada to moze ako je izvodljivo?

 • Wednesday, 18. November 2015.

  Postovani, vec sam video slicno pitanje, ali nisam razumeo odgovor. Ukoliko neko otvori pausal u delatnosti 6201 i procene mu mesecne troskove na 25000 (na primer). E sada ukoliko ja imam priliv 3000 evra mesecno i to je na godisnjem nivou 36.000 e (preko 2 miliona). Da li se na taj dodatni prihod uracunava porez na dohodak? I jos jedno pitanje, da li je ocekivano da se pausalni porez sa sledecu godinu poveca drasticno (zbog visokog prihoda). Pod drasticno mislim sa 25.000 dinara na 75.000 dinara ili je ocekivano da se poveca na 35.000. Hvala puno na odgovoru!

 • Tuesday, 24. November 2015.

  Da bi se promenilo da bude knjigaš podnosi se prijava zaključno sa 15.12 ove godine ako hoćete ličnu zaradu ili sa 31.01.2016 ako hoćete samooporezivanje koje zavisi od dobiti vaše obaveze prema državi.

 • Tuesday, 24. November 2015.

  Bole u tom slučaju kao paušalac ne upadate u godišnji porez na dohodak građana, a toliko drastično sumnjam mada može lako poreska da moje sumnje opovrgne. Do sada se dešavalo da bude duplo povećanje ne preko toga.

 • Wednesday, 25. November 2015.

  Postovani, da li mozete da kazete koliko bi otprilike iznosio pausalni porez za grupu 6201 – racunarsko programiranje (veb dizajn) na teritoriji opstine Stari Grad? Da li svi nameti prelaze 200 eur?

 • Wednesday, 25. November 2015.

  Poštovani Milane, podneo sam još u aprilu zahtev za paušalno oporezivanje u delatnosti 7022 ali (zbog nedostajućeg programa na nivou cele PU) i dalje nisam dobio rešenje. Međutim, osim pečata na svojim primercima predatih dokumenata, nisam dobio nikakav drugi dokaz ili potvrdu da mi je paušalno obavljanje delatnosti odobreno. Vidim da ste u jednom od odgovora naveli da bi trebalo da se dobije “prelazno” rešenje o odobravanju. Da li treba da zatražim nešto slično? Išao sam dosta puta u svoj ogranak PU i uvek mi kažu da čekam to krajnje rešenje. Unapred hvala na odgovoru!

 • Thursday, 26. November 2015.

  Dragi Danijel ne bi trebalo da ide preko 200e mada još uvek nema novih rešenje pa je sve neizvestno.

 • Thursday, 26. November 2015.

  To prelazno rešenje sam ja video tek ove godine i to u jednom slučaju, ali to je do sada išlo po tome da stigne sa rešenjem o porezima i doprinosima. Možete videti sa svojim referentom da li je to ok ili oni hoće da izdaju to “prelazno rešenje”.

 • Thursday, 26. November 2015.

  Mirjana šifra delatnosti 8509 ostalo obrazovanje, radnja ne mora uvek da radi to sami birate radnim vremenom, iznos paušalnog oporezivanja o kome ja pričam uključuje i porez i doprinose sve. Angažovanje radnika zavisi od Vaših potreba ugovor o delu je moguće ako nije iz Vaše osnovne delatnosti, a ako jeste morate ugovorom o radu na određeno ili neodređeno.

 • Thursday, 3. December 2015.

  Postovani,hteo bih da otvorim cvecaru i u njoj prodavati zivo i vestacko cvece,svece i lampione ali ne znam u koju kategoriju cu da upadnem i koliki ce mi biti pausal

 • Friday, 4. December 2015.

  Postovani ,jel KPO mora svaki pausalac da ima?

 • Tuesday, 8. December 2015.

  Prevoz putnika za inostranstvo je u pitanju, paušalac. Opština Požarevac. Nije dobio rešenje, a hoće da počne da plaća, da se obaveze ne gomilaju. Šta mislite koje iznose da plaća: PIO, ZDRAVSTVO, NEZAP i POREZ?
  Hvala, Jasna

 • Sunday, 13. December 2015.

  Neka plaća bilo koji iznos, ali neka npr bude do 15.000 mesečno kada se sve sabere PIO je 26%, porez 10%, zdravstveno 10,3%, nezaposlenost 1,5%.

 • Monday, 14. December 2015.

  Poštovani, paušalac sam sa šifrom 8559 (ostalo obrazovanje, bez p.prostora, rad na terenu, bez fiskalne,..)vec skoro dve godine i sada bi hteo da dodam jos jednu delatnost -sifra 4799. Da li to treba posebno da prijavim PU posto sam cuo da se u APRu nikakva promena ne prijavljuje? Takođe me interesuje, da li mogu očekivati značajnije povećanje poreza i obavezu uvođenja fiskalne kase?
  Hvala unapred!

 • Wednesday, 16. December 2015.

  Ne postoji mogućnost “dodavanja” delatnosti pošto se registruje samo jedna i obavljaju sve druge delatnosti tako da osim ako nije na različitom mestu pa se registruje izdvojeno mesto što će poreska dodatno naplatiti ništa se ne prijavljuje.

 • Thursday, 17. December 2015.

  Postovanje,
  Interesuje me ukoliko zelimo da zatvorimo agenciju odmah nakon dobijanja poreskog resenja (sluzbenik nam je sve % stavio na max), da li tada placamo sve obaveze kao da smo poslovali tokom cele godine ili samo za one mesece dok nismo ugasili agenciju?

 • Friday, 18. December 2015.

  Postovani,
  Buduci da se bavim grafickim dizajnom i pripremom za stampu, interesuje me da li je pogodnije, u cilju manjeg pausalnog poreza, registrovati agenciju pod sifrom 1813 – usluga pripreme za stampu ili pod 7410 – specijalizovane dizajnerske delatnosti. Takodje me interesuje da li je moguce biti pausalni obveznik pod sifrom 7022 – konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i upravljanjem.
  Hvala!

 • Friday, 18. December 2015.

  Samo onoliko koliko je agencija bila otvorena.

 • Friday, 18. December 2015.

  Mislim da koju god od te 2 sifre budete registrovali biće isti iznos poreza. Moguće je biti 7022 paušalno desilo se jedino na opštini Čukarica da tu delatnost nisu dali da bude paušalno po meni sa ok razlogom.

 • Friday, 18. December 2015.

  Milane, puno hvala na odgovoru. Da li znate pod kojom sifrom se moze registrovati konsultantska usluga ili neka vrsta usluge spajanja domacih i stranih firmi, zastupanje itd, a da sigurno bude u pausalu?

 • Friday, 18. December 2015.

  Само да најпре изразим дивљење и дубоку захвалност Милану на врхунском блогу који је најинформативније место на нету или ван за све паушалце и оне који би то желели да постану. Што рече један пријатељ који је пре толико година напустио ПУ, ваљало би да те унајме за PR, jeр сам овде добио више информација него било где другде.

  Ја сам средином новембра регистровао себе као предузетника, шифра 7430 (услуге превођења и тумачења), решења након 30 дана нема, инспекторка ми каже да му се не надам, исто што је овде споменуто, чека се на софтвер. И каже ми даде ми папир са бројевима рачуна, написа ми мој позив на број и рече да обрачунам као да ми је нето плата 45.000 динара (група 5) мада убаци ту “не знам колико ће бити са повећањем” и на то ја њу питам могу ли ја то писмено (знам из искуства рада у Влади да ништа без папира не прихватам, а слично ми је препоручио и бивши порезник) она каже ма не треба, нећете плаћати камате ако уплаћујете овако сами на време, на то ја добацим “а шта ако по решењу буде више од овог износа који сте ми дали, ни онда нећу плаћати камату” на шта она, која је већ прешла на другог обвезника добаци “е па онда хоћете”. Ништа, ја ћу све што ми је рекла да срочим на папир, да се позовем на законске прописе и да захтевам да потпишу да ме ослобађају свих могућих камата због њиховог пропуста, не знам хоће ли проћи али ћу свакако покушати.

  И још једно питање, да ли је апсолутно сигурно да износи у КПО или промет преко службеног рачуна (и ПИБ-а) ни у чему не утичу на процену ПУ око тога колико ти решењем додељују као зараду (и сходно томе порезе и доприносе, где је паушал, да се не лажем, мачији кашаљ, тек нешто више од петина харача, односно 10% нето плате, на ПИО, здравство и осигурање за незапосленост још 37,8%). Хајде још и здравство некако али ко још очекује да ПИО тзв. “фонд” (тачније проточни бојлер) постоји након 2045. с обзиром да ти “фондови” пуцају или се укидају земљама са далеко повољнијим демографским пирамидама и (струкуром) (и растом) БДП.

  Још једном једно велико хвала Милану и само нека настави даље. Пут до коренитих промена овог друштва искључиво иде овим путем. То је једини антибот андидот.

 • Sunday, 20. December 2015.

  Postovani, trebalo bi da uskoro pocnem sa radom u iznajmljenom caffe-u.Ime caffea ostaje isto, s obzirom da je delatnost vec registrovana.Promenio bi se vlasnik, pecat itd..Da li caffe moze da se vodi kao pausalac? U caffe-u bi radili nas dvojica, kako se to regulise, mozemo li obojica biti prijavljeni, koliki su mesecni troskovi za obojicu? Moze li se i na drugi nacin regulisati a da obojica budemo prijavljeni?

 • Monday, 21. December 2015.

  Možete to baš pod ovom šifrom 7022 koju smo pre spominjali.

 • Monday, 21. December 2015.

  Prvo svaka čast za sajt.Koju šifru delatnosti je najbolje da odaberem za servisiranje,održavanje računara a da ne upadnem u 5tu grupu.Prijavio bih se kao preduzetnik paušalac na opštini Zemun,radnju bih otvorio iz radnog odnosa.Koliko bi mi bile ukupne mesečne obaveze?Hvala unapred

 • Monday, 21. December 2015.

  Da izbegnete grupu, a to je teško reći Zemun je jedna od skupljih opština mislim da bi išlo po prošloj godini oko 17-18 hiljada dinara. Hvala na komentarima

 • Monday, 21. December 2015.

  Paušalno nije dozvoljeno i možete samo voditi knjige. Oboje jedino možete biti prijavljeni ako se oboje prijavite i za oboje plaćate doprinose za zaposlenog je oko 12-13 hiljada mesečno i to varira od meseca do meseca, slično i za Vas kao preduzetnika,a može ići niže za preduzetnika.

 • Monday, 21. December 2015.

  Ime poznato redakciji hvala na komplimentima :D, ovo što sam napisao stoji iz uredbe i nigde ne stoji uslov porez i ako je naziv poreza porez na prihode od samostalne delatnosti paušalni porez. Malo apsurdno, ali ništa nije nemoguće tako da ne utiče tj ne treba da utiče i uredba je šarenolika po meni 2 najključnija kriterijuma su delatnost i opština.

 • Friday, 25. December 2015.

  Ja sam isto otvorila firmu za konsultanske aktivnosti..u februaru..na Vracaru..isto nisam dobila jos uvek resenje..a imala sam poveci promet preko svog racuna..i vi hocete da mi kazete da sada postoji mogucnost da mi ne odobre pausalno oporezivanje..i sta u tom slucaju ako ne dozvole?placam porez na ceo promet preko koji je presao preko mog racuna :/

 • Friday, 25. December 2015.

  interesuje me koliki bi bio pausal za bilijar klub povrsine lokala do 72 kvadrata i dali bi smeo da prodajem pice alkoholno i bezalkoholno . a da prigradsko naselje u nisu .

 • Tuesday, 29. December 2015.

  Nažalost je moguće i to mada je to najgori mogući scenario Beco.

 • Tuesday, 29. December 2015.

  Bobane ne bih znao koliko će to biti najbolje je da se konsultuje sa poreskim referentom, a što se tiče prodaje piće nije dozvoljena da to bude paušalno oporezovano. Bilo kakva maloprodaja tj trgovina i ako je ovde reč o ugostiteljstvu i to nije dozvoljeno osim pokretnih kioska i trafika za prodaju brze hrane ili brza hrana ali samo šalterska prodaja.

 • Friday, 8. January 2016.

  Pozdrav,
  Interesuje me da li bi mogla da otvorim preduzetnicku radnju pod sifrom 9511(servis racunara i periferne opreme) koja bi pored opisane delatnosti radila i racunarsko programiranje? Hvala unapred :)

 • Monday, 11. January 2016.

  Moze posto se registruje jedna sifra delatnosti i mogu da se obavljaju ostale za koje nije potrebna posebna dozvola.

 • Wednesday, 13. January 2016.

  Pozdrav,mene zanima da li lokal koji se nalazi na buvljaku (maloprodaja,prodavnica garderobe) moze biti pausalno oporezovan kao sto su oporezovani svi ostali koji prodaju robu na tezgama?Nigde u lokalima na buvljaku nisam video da imaju fiskalnu kasu,pa me zanima da li se oni vode kao i prodavci na tezgama ili ima ipak neke razlike?Hvala unapred

 • Wednesday, 13. January 2016.

  Registrovao sam firmu za usluge pripreme za stampu na vozdovcu…nisam dobio resenje ali koliko bi trebao da placam porez dok ne dobijem resenje i da li da menjam mesto firme npr Barajevo… Da bi placao manje porez

 • Monday, 18. January 2016.

  Što se tiče lokala na pijaci (buvaljaku) ne može biti paušalno oporezovan pošto to nije prodaja preko tezge nego je malopradaja bez obzira što se nalazi na pijaci.

 • Monday, 18. January 2016.

  Koliko ćete tačno plaćati najbolje da vidite sa poreskoj na Voždovcu moja informacija je da će rešenja početi sada krajem januara ili početkom februara, ako prebacite sedište na Barajevo može vam biti manji porez.

 • Tuesday, 19. January 2016.

  Pitanje nije u vezi pausala,ali verujem da mi mozete dati odgovor na njega.Naime,ako se kao preduzetnik opredelim da sebi isplacujem licnu zaradu,da li se unapred mora utvrditi kolika ce ona biti u nekom narednom periodu,ili mogu svakog meseca da je isplacujem u zavisnosti od obima posla?Jer nemam uopste predstavu koliki ce obim posla biti po otvaranju prodavnice…

 • Tuesday, 19. January 2016.

  Mladene sto se tice isplate licne zarade moze se znati unapred koliko je i moze se menjati iz perioda u period.

 • Friday, 22. January 2016.

  Kada bih otvorio preduzetnicku radnju sa sifrom 4332 to je (montaza pvc stolarije),da li bih mogao i da je proizvodim posto imam sve masine i radionicu.A firma da se vodi na (montazu pvc stolarije)posto sam cuo da na proizvodnju se placa veci porez! I da li pod sifrom 4332 moze da se prijavi pausalno firma? I od prilike koliki bi bio porez? Iz opstine kovin sam,na selu bih otvorio tu firmu. Hvala vam unapred,ova stranica veoma koristi za dobijanje informacija! Pozdrav…..

 • Saturday, 23. January 2016.

  Kada bih otvorio preduzetničku radnju sa šifrom delatnosti 6201, da li bih plaćao poreze i doprinose s obzirom da radim u jednoj firmi gde mi je to sve plaćeno i kako bi se u tom slučaju računao porez. Unapred hvala! Pozdrav.

 • Monday, 25. January 2016.

  Milane sto se sifre tice mogli bi da budete pausalno oporezovani, nije proizvodnja skuplja ali bi Vas razvrstali u sektor gradjevine pa to ne bi bilo jeftino nazalost koliko tacno skuplje ne bih mogao precizno da Vam kazem, ali probajte da se raspitate u poreskoj gde ce biti sediste mozete dobiti makar okvirne informacije.

 • Monday, 25. January 2016.

  Mico ako otvarate firmu iz radnog odnosa sto mozete placate PIO i porez samo i moguce je biti zaposlen i otvoriti firmu.

 • Friday, 29. January 2016.

  Pozdrav, zamolio bih za odgovor, da li je moguce otvoriti pausalnu firmu u mestu A, a sediste firme registrovati u mestu B. Takodje, da li je moguce na jednoj adresi registrovati vise pausalnih firmi ?
  Unapred hvala.

 • Tuesday, 2. February 2016.

  Ako je mesto A npr mesto gde će se predati papiri, a mesto B sedište te firme to je moguće. Moguće je na jednom mestu imati više registrovanih firmi.

 • Wednesday, 3. February 2016.

  Dobro vece Milane sve pohvale na neiscrpnim odgovorima, imam dilemu kako da se registrujem pod kojom sifrom delstnosti i koji oblik bi mi bio najpovoljniji.Ja imam sklopljenje ugovore sa bankama i osiguravajucim drustvima nudila bih kredite i osiguranja od procenta realizovanih kredita i realizovanih osiguranja dobijala bih nadoknadu.Inace ja bih to otvorila iz radnog odnosa .

 • Thursday, 4. February 2016.

  Draga Izabela već sam video ovo pitanje ne znam samo tačno gde i da li ste ga vi postavili i dao odgovor. Svakako moj predlog je šifra 7022, a zavisno od obima posla paušal ili vođenje knjiga kao preduzetnik gde će Vam banke i osiguranja uplaćivati Vašu proviziju.

 • Thursday, 4. February 2016.

  Hteo bih da otvorim agenciju sa sifrom delatnosti 7112 na Novom Beogradu. Interesuje me koliko bi otprilike bili troskovi poreza prema drzavi.
  Hvala

 • Friday, 5. February 2016.

  Po rešenjima koje su dobili u 2014 poslednji put je na NBG okvirno za tu šifru je išlo oko 200 evra.

 • Friday, 5. February 2016.

  Pozdrav Milane! hvala na neiscrpnim odgovorima. Moje pitanje je sledeće: nameravam da počnem da pružam usluge isključivo inostranim klijentima, koji bi mi plaćali mesečno održavanje. Pošto promet neće prelaziti RSD 6M, preporučen mi je paušalac. Deluje li to kao dobra ideja, sa otvaranjem PR na Novom Beogradu? Pošto bih usluge pružao posredstvom Interneta, da li sam onda i obavezan da odaberem programersku delatnost (mada su u pitanju marketinške usluge) ili ne?
  Dalje, mogu li preko svog zdravstvenog osiguranja da osiguram i supružnika koji je nezaposlen?
  Veliko hvala!

 • Friday, 5. February 2016.

  Možete ići sa programerskom delatnošću mada ako su u pitanju čiste marketinške bolje ne da ne bi bilo nekih problema. Možete suprugu prijaviti preko sebe na osiguranje.

 • Tuesday, 16. February 2016.

  Prvo hvala na ovom tekstu, a jos vise na odgovorima na pitanja :). Moje pitanje je sledece: ako se registrujem kao stari (ili umetnicki) zanat, da li mogu da obavljam i poslove neke druge delatnosti, npr graficki dizajn, i da li to moram posebno negde da prijavljujem? I da li mozda znate u koju kategoriju za pausalno oporezivanje spadaju umetnicki znati? Na onim spiskovima se nigde ne pojavljuju, a najsrodniji su im stari zanati i domaca radinost koja je u 1 grupi.

 • Tuesday, 16. February 2016.

  Zavisno koji umetnički zanat trebaju u prvu grupu da spadaju, a moguće je obavljati povremeno grafički dizajn ukoliko se ne bavite time pretežno ne morate doregistrovati.

 • Wednesday, 17. February 2016.

  Pozdrav Milane! Interesuje me kod pausala, da li se godisnji promet racuna po prometu bankovnog racuna ili po izdatim fakturama? Na primer, izdao sam fakturu u decembru 2015., a placena mi je 2016. Da li to racunam kao promet 2016. ili 2015.? Hvala

 • Thursday, 18. February 2016.

  Promet se računa po izdatim računima mada neki inspektori mogu da protumače kao promet ali fakture su ispravne pošto su fakture prihod, a priliv ne mora da bude prihod.

 • Monday, 22. February 2016.

  Zdravo Milane, Hvala na fenomenalnom clanku, konkretnom i veoma korisnom. Mozda nije tema, ali sam siguran da je pravo mesto za par pitanja, koja ce, verujem, pomoci preduzetnicima – starterima, a koja mene zanimaju:
  1. Da li se prihodi preko agencije oporezuju u okviru poreza na dohodak gradjana? Znaci, ako su prihodi (godisnje) 3M, a granica za oporezivanje 2M, da li ce se 1M oporezovati, odnosno gledati kao osnova za oporezivanje (porez na dohodak gradjana)?
  2. Ako novac prebacim na svoj privatni racun (na koji sam do sad primao platu), kako ce se to gledati iz perspektive poreza na dohodak gradjana? Na koji nacin sebi mogu da isplatim “platu”? Da li ta plata moze da bude proizvoljna (veca od osnovice) ili je to svejedno i oporezivanje ide na osnovu osnovice koju propise poreska uprava? Pitam zbog pokrivanja rate kredita i uopste kreditne sposobnosti za neki novi kredit u buducnosti.
  3. Na koji nacin mogu da primim deviznu uplatu iz inostranstva? Pretpostavljam da je potrebno da imam otvoren (pored dinarskog) devizni racun u banci. Da li postoji neka druga obaveza – npr. da se devize pretvaraju u dinare i sl.? Na koji nacin mogu da se podignu devize sa racuna – da li je jednako jednostavno kao i podizanje dinara?
  4. Da li negde postoji objasnjen nacin prijavljivanja clanova porodice za zdravstveno osiguranje?
  Hvala unapred na angazovanju oko razjasnjavanja pitanja koja bi inace drzavne sluzbe, na jednostavan nacin, trebalo da rese. Zaista sjajan blog i uopste tema!

 • Tuesday, 23. February 2016.

  Više puta je pomenuto možda ne ovde da se za godišnji porez na dohodak građana uzima samo prihod po rešenju poreske uprave za paušalce. Platu preduzetnik paušalac nema pa se to tretira kao isplata gotovine i jedino je dnevni limir 150k din. Potrebno je imati devizni račun i novac može stojati na devizno i razmenjivati po potrebi, a devize se podižu za službeno putovanje u inostranstvo, a za drugo se konvertuju u dinare i podižu. Ne postoji to se vršu u rfzo tj zdravstvu. Hvala na lepim komentarima.

 • Wednesday, 24. February 2016.

  Koliko mogu da ocekujem troskova za porez i doprinose (kao pausalac) ukoliko je sediste firme na selu u okolini Novog Sada, u pitanju je 7. grupa delatnost prevoz putnika kombi vozilom i minibusom ? Da li su doprinosi za PIO , zdravstveno i osiguranje za slucaj nezaposlenosti obavezni i sta bi se desilo ukoliko ih ne bih placao ? Unapred hvala.

 • Wednesday, 24. February 2016.

  Dejan ne bih znao da Vam kazem tacan iznos ukupnih poreza i doprinosa. Obavezni su za placanje i mogu Vam ih prinudno naplati.

 • Wednesday, 24. February 2016.

  Postovani,kod pausalaca sifra 4333 koliko se uplacuje i koje su stope. Gde da nadjem brojeve racuna za uplatu.Firma registrovana u septembru 2015.Nismo dobili resenje i nista nismo placali.Da li smo i kada bili duzni predati Poreskoj za 2015 neki papir.
  U KPO evidentiram izlazne fakture a ne vidim u knjizi kolonu gde bih upisivala uplate.

 • Thursday, 25. February 2016.

  Da li je osnovica prosecna bruto ili neto zarada ?

 • Friday, 26. February 2016.

  Bruto zarada.

 • Friday, 26. February 2016.

  Poštovani, otvorila sam u sept. 2015 preduzetničku radnju iz radnog odnosa (opština Zvezdara). Još uvek mi nije stiglo rešenje iz Poreske. Trenutno sam u drugom stanju, i trebalo bi za koji mesec da odem na trudničko i prodiljsko. S obzirom da će mi poslodavac plaćati bolovanje, zanima me šta bi trebalo sa svojom firmom da uradim, da li može da se stavi na status mirovanja i kada bi to trebalo uraditi najkasnije ili bih morala da je zatvorim? Hvala najlepše na odgovoru.

 • Saturday, 27. February 2016.

  Slosha najbolje je da uplatne racune i pozive na broj trazite od referenta u poreskoj da ne bi sami pogresili pri racunima takodje i okvirne cifre mozete od njih traziti. Neke poreske traze da im se dostavi KPO knjiga za tu godinu na kraju.

 • Saturday, 27. February 2016.

  Ivana za trudnicko i porodiljsko postoje 2 opcije jedno je da se zamrzne radnja, a drugo je da radnja nastavi da radi uz poslovadju koji moze biti npr vas suprug za koga u tom slucaju nemate obaveze placanja doprinosa. Prvi slucaj vas nista nece kostati, a drugi cete biti obavezni da placate samo porez.

 • Thursday, 3. March 2016.

  Kod preduzetnika sa isplatom licne zarade, na licnu zaradu (npr minimalac) se obracunavaju svi doprinosi, a na profit 10% poreza. Da li na taj deo na koji ima 10% poreza postoje jos neke dazbine ili moze da se prebaci na licni racun preduzetnika? Ako moze da se prebaci na racun, da li ulazi kao osnovica za godisnji porez na dohodak gradjana i oporezuje se sa jos 10 tj. 15%?

 • Thursday, 3. March 2016.

  Nema dodatnih dazbnina osim ako ne predje iznos za godisnji porez, a i ta plata se sabira za godisnji porez

 • Friday, 4. March 2016.

  Postovani Milane, da li mi mozete otprilike reci kolike bi bile mesecne dadzbine da se otvori PR za graficki dizajn u Yu Bussines centru ( Novi Beograd)?
  Hvala u napred

 • Friday, 4. March 2016.

  Oko 200 evra je bilo pre.

 • Friday, 4. March 2016.

  Ako otvorim kozmeticki salon uz subvenciju biroa u Zajecaru, koliko bi minimalni mesecni troskovi bili? Ja zelim da uplacujem doprinose i ostale obaveze od te subvencije tih godinu dana jer mi treba radni staz, ali ne i da stvarno drzim salon.

 • Wednesday, 9. March 2016.

  Milane, da li znate koliko bi na Paliluli iznosio mesecni porez za preduzetnicku agenciju sa sifrom delatnosti 6201? I zanima me da li je moguce otvoriti ovu agenciju u drugom gradu od onog u kom ste prijavljeni? Hvala najlepse!

 • Thursday, 10. March 2016.

  Na Palilula po posledenjem resenju koje je bilo za 2014 bilo je izmedju 18-20k, a mozete otvoriti u drugom gradu bez obzira sto tamo nemate prijavljenu adresu.

 • Wednesday, 23. March 2016.

  Postovani Milane, htela bih da otvorim preduzetnicku radnju u Beogradu, opstina Cukarica, sa sifrom delatnosti 7022 konsultantske usluge. Vidim da ste negde u komentarima iz 2014 napisali da iz Vaseg iskustva ne dozvoljavaju pausalca sa tom sifrom na opstini Cukarica. Da li imate predlog za neku drugu sifru koja bi mogla da prodje za konsultantske usluge vezano za upravljanje preduzecem a da moze da bude pausalac? Koliko sam uspela da pronadjem mesecne obaveze prema drzavi bi mi bile oko 30000 dinara, bez obaveze angazovanja knjigovodje i pravljenja zavrsnog racuna? Hvala vam na strpljenju, za sva nasa pitanja imate pravi odgovor !!!

 • Wednesday, 23. March 2016.

  Nažalost ako se bavite konsaltingom vezanim za upravljanje nemate alternativa puno po sifraniku delatnosti možete birati jedino konsalting vezane za određene oblasti npr za informacione tehnologije kao primer ili inženjerske delatnosti ali sve to nije približno ako direktno raditi konsalting vezan za poslovanje firme. Hvala vama na komplimentu.

 • Wednesday, 23. March 2016.

  A da li imate informaciju da li moze preduzetnik pausalac sa sifrom 7022 na Cukarici (u skorije vreme)?

 • Thursday, 24. March 2016.

  Bojana nemam takvu informaciju ali na slovo prezimena mozete ici kod svog referenta u poresku i raspitajte se slicne informacije.

 • Tuesday, 29. March 2016.

  Postovani, hvala na ovako detaljnim objasnjenjima.
  Otvorio sam preduzetnicku agenciju u junu 2015. sa sifrom 6202. Poreska inspektorka mi je rekla da cekam resenje i skupljam pare na racunu ali da ocekujem da ce mi trebati oko 34000 mesecno. U medjuvremenu sam dva puta bio u poreskoj i oba puta dobio odgovor da sacekam resenje pa onda da platim. Interesuje me da li sada kada dobijem resenje i platim sve odjednom, treba da platim neku kamatu ili je kako ona kaze u redu jer je to prva godina poslovanja i jos nisam dobio nijedno resenje. Pozdrav

 • Wednesday, 30. March 2016.

  Kada dobijes resenje imas rok od 15 dana da platis, a tek posle toga ide kamata.

 • Thursday, 31. March 2016.

  Postovani Milane mene muci jedno pitanje. Sa obzirom da smo videli kako je pausal uglavnom sve veci i veci iz godine u godinu mene interesuje da li postoji gornja granica? Recimo da postoji pausalna firma koja ima prihod nesto ispod 6 mil godisnje – da li to znaci da ce joj posle 5-6 godina u nekom trenutku pausal biti 100k mesecno (ako pretpostavimo da raste 10k-15k godisnje)?
  Hvala unapred na odgovoru & srdacan pozdrav!

 • Thursday, 31. March 2016.

  Ne znam da postoji gornja granica tj nikada to nisam video u praksi, ali neka njihova verovatno postoji mada ja za to ne znam.

 • Sunday, 17. April 2016.

  Postovani Milane, kakve i kolike mesecne dazbine (sifra 8559, pausal)se placaju za izdvojenu radnju od one u sedistu (u drugom gradu) ako u njoj radi poslovodja koji je vec zaposlen u drugoj firmi?

 • Tuesday, 19. April 2016.

  Draga Milice uvećaće se paušal zbog toga i plus doprinos za pio i porez zavisno od ugovora i visine za poslovađu ali negde minimum oko 7-8 hiljada mesečno.

 • Monday, 2. May 2016.

  Postovani,
  ukoliko bih zeleo da prijavim mesto sedista van svoje opstine stanovanja, kako izgleda dokument koji bih trebao da posedujem (vlasnik stana mi je roditelj npr.), tj. da li postoji odredjeni sablon koji mogu preuzeti?
  Hvala puno!

 • Friday, 27. May 2016.

  O tome koliko je tekst koristan i aktuelan govore komentari koji već dve godine ne prestaju da pristižu :) Sve pohvale.
  Moje pitanje nije direktno vezano za porez ali jeste za paušalnu firmu. Dakle, juče sam podnela zahtev za otvaranje firme, čim registrujem firmu prijaviću i jednog zaposlenog. Firma će se baviti razvijanjem softwera i izvesno je da prvih nekoliko meseci neće ostvarivati nikakve prihode. Moje pitanje je kako da obezbedim sredstva na računu za plaćanje poreza i isplatu plate zaposlenom? Da li ja kao osnivač imam pravo da (kao fizičko lice) svojoj firmi uplatim određenu sumu ili novac može da dodje isključivo kao priliv po fakturi napisanoj drugom pravnom licu? Takodje, da li onda takav priliv ulazi u onih 6 miliona ili se to odnosi samo na prihode po osnovu izdatih faktura?
  Hvala najlepše na odgovoru.

 • Friday, 27. May 2016.

  Hvala na lepim komentarima. Kao osnivač Vi možete da pozajmice svojoj firmi novac nemate određen iznos koliko i to može da Vam služi za izmirivanje doprinosa i obaveza prema drzavi i dobavljačima. Samo prihod po fakturi ulazi u limir od 6 miliona.

 • Sunday, 29. May 2016.

  Postovani, imam nekoliko pitanja vezanih za pausalno oporezivanje. Da li ja kao pausalac imam kao jedinu obavezu prema drzavi da placam pausalni porez koji propise PU (tih 200-300e), bez obzira na visinu prihoda? Iz komentara sam shvatio da je to tako, ali mi nije onda jasno sta ja onda upisujem u KPO knjigu, i zasto? Zasto ljudi pominju knjigovodje, ako nisam u obavezi da vodim knjige? Drugo ja bih imao samo uplate iz inostranstva, na devizni racun. Da li ja moram da imam dinarski racun, i da li je to obican tekuci racun ili mora ziro racun? Slicno pitanje je i za devizni racun, jel to obican devizni racun (racun po vidjenju u banci) ili mora da se otvori neki poseban devizni racun? U prethodnim komentarima je navedeno da sa deviznog racuna mogu da podizem devize za putovanje u inostranstvu, a za ostalo dinare. Jel to zaista tako?

 • Monday, 30. May 2016.

  Poštovani, koliko vidim ova tema već vise od godinu dana koristi mnogim preduzetnicima, iskusnima i početnicima. Meni kao početniku treba savet o eventualnoj visini paušalnog poreza u opštini Kruševac, za sifru delatnosti 1629-Производња осталих производа од дрвета, плуте, сламе и прућа, od alata imam lasersku gravericu. delatnost bih obavljao u stanu u jednoj od prostorija, pri tom sam u radnom odnosu, plaćaju mi se doprinosi. Da li je dozvoljeno raditi ovo u stanu i da li mi je potreban knjigovodja jer cilj mi je da stedim na lokalu i knjigovodji. Veliko hvala unapred!

  Saša

 • Tuesday, 31. May 2016.

  Saša nažalost ne bih znao da Vam kažem koliko će biti paušalni porez, a ni za paušalno ni za vođenje knjiga, ni za doo nije knjigovođa obavezan ako znate sami možete da radite. Možete to obavljati u stanu.

 • Tuesday, 31. May 2016.

  U tih 200-300 evra su i doprinosi, KPO je knjiga gde se upisuju faktura ili pazari ako radite maloprodaju za poslovanje sa inostranstvo je potreba dinarski i devizni tekući račun.

 • Wednesday, 1. June 2016.

  Postovani…otvorila bih usluznu delatnost pod sifrom960 bar ja tako mislim da je to sifra za agenciju za aranziranje svecanih sala i raznih poslovnih objekata.Sediste bi bilo na Novom Beogradu, Moje pitanje je koliko bi bila mesecna izdvajanja i dali je potrebno vodjenje knjiga, te sto se desava s porezom na kraju godine .Hvala unapred

 • Thursday, 2. June 2016.

  Niste otkucali do kraja šifru ali mesečna prema državi zavisno za šta se odlučite paušalno bi trebalo da bude oko 220 evra mesečno okvirno, vođenje knjiga može da bude i 100 evra mesečno zavisno od troškova. Na kraju godine kod vođenja knjiga se plaća razliku ukoliko postoji.

 • Tuesday, 7. June 2016.

  Sve pohvale za entuzijazam i strucnost u odgovorima. Pausalac sam, u IT sektoru Slobodan sam da dodam moje misljenje u vezi deviznog priliva (pitanje postavio MIljan, 29.09.2015.). U KPO je potrebno upisati iznos u dinarima posle konverzije (prodaje deviza banci), tako sam proverio sa PU i tako radim. Posto je moguce i da PU menja misljenje od slucaja do slucaja, meni ova logika deluje ispravno, jer je zapravo KPO knjiga dinarskih priliva.

 • Tuesday, 7. June 2016.

  Najnoviji detalj u vezi kasnjenja resenja za pausalce: http://www.blic.rs/vesti/ekonomija/porez-za-pausalce-ceka-novu-vladu/jssrpkl

 • Tuesday, 7. June 2016.

  Dejane hvala na komplimentima. Kurs se računa po srednjem kursu na dan fakture pošto se sve fakture u stranoj valuti tako računaju kod bilo kog oblika firme. A za rešenje mislim da je sve to nagađanje pa će jedan sigurno da pogodi.

 • Friday, 17. June 2016.

  U radnom odnosu sam u jednoj firmi kao komercijalista. Imam nameru da ostvarujem dodatni prihod preko preduzetnicke radnje kao preduzetnik iz radnog odnosa. Delatnost graficki i web dizajn. U okviru delatnosti bih krajnjim klijentima osim usluge dizajna prodavao i krajnji proizvod. Recimo, uradim dizajn flajera, odstampam ga u nekoj stampariji i potom ga prodam klijentu. Takodje bih u okviru delatnosti, doduse u manjem obimu, krajnjim kupcima prodavao i reklamni materijal poput olovaka, upaljaca, majica.. Koju sifru delatnosti bi bilo pametno registrovati? Kolikoj mesecnoj globi da se nadam ako sediste PR bude na Vracaru, na Crvenom krstu ili Vozdovcu, Trosarina?

 • Saturday, 18. June 2016.

  Postovani ..imam sifru delatnosti 1413 proizvodnja ostale odece,intetesuje me dali mi je potrebna fiskalna kasa za obavljanje delatnosti posto su mi u apr rekli da ova sifra ne podleze fiskalnoj kasi a jos nisam dobila resenje iz PU posto sam tek pre 10 dana registrovala delatnost posto sam prosla na konkursu za samozaposljavanje.

 • Monday, 20. June 2016.

  Po uredbi ta delatnost nije direktno oslobođenja ali ako prodaje put internata i isporučujete brzom poštom onda nije potrebna.

 • Monday, 20. June 2016.

  Što se tiče dizajna on može biti paušalno oporezovan pa je tada bitno gde je sedište ukoliko prodajete krajnji proizvod kao vizitkarte i slično onda ne možete biti paušalno oporezovani i nije značajno zbog poreza gde je sedište.

 • Wednesday, 22. June 2016.

  Postovani sve pohvale za ovakvo strpljenje i odgovore ….naime mene zanima dali se razlikuje Porez, PIO i socijalno …..ako mi sediste firme , agencija za aranziranje cvecem (mislim da je peta grupa.)….. u Mladenovcu umesto na Novom Beogradu i koliko bi bile dadzbine Hvala unapred!

 • Wednesday, 22. June 2016.

  Jos jedno pitanje ….ako bi sediste firme bilo na Novom Bg a mesto obavljanja delatnosti pijacna tezga na Novom Beogradu (mislim da je tada treca grupa za aranziranje cvecem) ….koliko bi tada iznosile moje dadzbine Hvala

 • Thursday, 23. June 2016.

  Poštovani,
  Moja šifra delatnosti je 5912 (delatnosti koje slede posle faze snimanja…) opština Zemun, paušalac. Firma je registrovana pre par meseci, a zamrzla sam je početkom juna. Interesuje me koliki su do sada, otprilike bili troskovi poreza prema drzavi za tu šifru, pošto taj odgovor nisam dobila od poreske uprave. I zanima me da li se porez obračunava za svaki započeti mesec rada firme tj. da li su iste dažbine ukoliko je firma radila ceo mesec ili su umanjene jer je radila samo par dana u tom mesecu pre nego sto je zamrznuta. Hvala unapred.

 • Thursday, 23. June 2016.

  Sofija ne bih znao da ti kažem tačne iznose ali razlike može da bude 5000 dianra mesečno, a nekad i više.

 • Thursday, 23. June 2016.

  Ukoliko ne radiš pun mesec srazmerno broju dana koje si radio platiš samo porez. Što se tiče opštine zemun za tu delatnost odprilke mesečno obaveze idu od 20-24k mesečno ali to je odprilike po starim rešenjima sada ne znam koliko će biti.

 • Saturday, 2. July 2016.

  Jedno pitanje… Zelim da otvorim radionicu sifra 3213 u Pancevu , zanima me da li mozda znate koliki bi pausalni porez bio u tom slucaju i da li delatnost podleze uredbama da moram da imam fiskalnu kasu.
  Unapred hvala na odgovoru.

 • Wednesday, 6. July 2016.

  Što se tiče paušalnog poreza ne bih znao tačno da ga odredim probajte u poreskoj u Pančevu da pitate koliko bi to iznosilo odprilike. Fiskalna kasa Vam je potrebna ukoliko prodajete fizičkim licima, ali ako prodaje preko interneta i isporučujete brzom poštom onda Vam nije potrebna.

 • Wednesday, 6. July 2016.

  Претходно се чекало на нови софтвер, сада на нову уредбу. Све у свему, још мало па 9. месец како чекам на решење а има и оних који чекају дуже од годину дана.

  Него да одагњам себи сваку сумњу, чух негде од некога да након 3М промета (у КПО) дижу паушал до максимума (за који смо установили да не постоји), јел’да да је то глупост, зар не? Како се лако шире гласине…

 • Wednesday, 6. July 2016.

  Svakave glasine se šire, a ovo sa uredbom i povećanjem je došlo iz ministarstva i tako nešto postoji e sada da li će usvojiti, a mislim da hoće to ćemo videti. Mislim da je sve ostalo nagađanje i da će se svašta čuti.

 • Friday, 15. July 2016.

  Poštovani, otvorio sa firmu kao preduzetnik šifra 6201 sa sedištem u Smederevu. Danas mi je u poreskom obračunat ukupan porez sa PIO, zdravstvenim i paušalom u iznosu 41.000! Da li je moguće da nisam dobio nikakva odbijanja na osnovu tržišnih uslova? Šta predlažete da bih mogao da uradim da mi se porez smanji? Hvala.

 • Saturday, 16. July 2016.

  Ukoliko su Vam samo uradili obračun i to rekao inspektor to nije rešenje i tu možete tako plaćati ali niste obavezni, ako je rešenje doneto onda imate rok od 15 dana da se žalite. Zamolio bih Vas ako Vam je stiglo rešenje da me lično kontaktirate. Hvala

 • Monday, 25. July 2016.

  Sve pohvale Milane.
  Ja sam se od prvog Februara 2016 registrovala kao preduzetnik na Vracaru i podnela zahtev za pausalni porez. Jos uvek nisam dobila resenje. Zdravstveno sad istice na kraju Jula. Sta trebam da uradim? Dali ce mi produziti zdravstveno?
  Hvala

 • Tuesday, 26. July 2016.

  Poštovani, prvo da se zahvalim za najkorisniju stranu o ovoj tematici. Imate li savet koja šifra delatnosti je najpovoljnija kategorija za jednog muzičara? Baviću se aranžiranjem i komponovanjem, i to najpre sa inostranstvom, ali da li će me to smestiti u nepovoljniju kategoriju od npr. neregistrovanog estradnog izvodjača? Sve mi je skupo, teško je doći do posla…Hvala!

 • Tuesday, 2. August 2016.

  Kao muzičar što se tiče delatnost je najpovoljnije da registrujete umetničko stvaralaštvo da bi paušalni porez bio najpovoljniji.

 • Tuesday, 2. August 2016.

  Enisa idite do poreske pa se sa njima dogovorite da li nešto da uplatite da bi mogli da overite knjižicu.

 • Wednesday, 3. August 2016.

  Da li moram da istaknem radno vreme ako radim samo sa pravnim licima? Imam registrovanu firmu za racunarsko programiranje. Ako moram, koje je minimalno radno vreme?

 • Thursday, 4. August 2016.

  Poštovani, planiram da otvorim centar za edukaciju (preduzetnik, šifra ostalo obrazovanje) i projekcija ugovorenog posla na mesečnim nivou se kreće između 1000 i 2000 evra. Računam i na periode stagnacije kada bi obim posla bio trostruko manji. S obzirom da sam u radnom odnosu, koji mi vid oporezivanja preporučujete? Hvala na izdvojenom vremenu i trudu

 • Thursday, 4. August 2016.

  Minimalno radno nije određeno ukoliko radite u stanu u kome živite nije potrebno to istaći.

 • Thursday, 11. August 2016.

  Poštovani, hvala za odličan tekst. Da li se ja ako se registrujem kao preduzetnik lektor kvalifikujem uopšte za paušalni porez?

 • Wednesday, 31. August 2016.

  Postovani gosp. Trbojevicu, zamolila bih Vas za odgovor na sledece pitanje: Za skolu stranih jezika (i usluge prevodjenja) koju bih zelela da ostvarim sebi (na kucnoj adresi), sifra 8559, kao preduzetnik, i ne d.o.o, i kada je o oporezivanju rec, kako bi bilo najpametnije postupiti? Pausalno oporezivanje? Sa kolikim porezom trebam racunati? …”Sifra delatnosti bi bila 8559, a sve sto je pod sifrom obrazovanja ne podleze obvezi evidencije prometa pomocu fiskalne kase. No, duzna si voditi Knjigu pausalno oporezivih obveznika (KPO) koja je zapravo spisak faktura i uplata na racun.” …Sta i ovo poslednje znaci? Unapred veliko hvala!

 • Wednesday, 7. September 2016.

  Otvorio sam firmu za uslužno kosenje i sredjivanje, 8310, ali me knjigovodja stavila u knjigaša. I sada moram da dostavljam 80% troskova svaki mesec. Da li je to tacno i da li je bolje da budem pausalac?

 • Thursday, 8. September 2016.

  Filipe možeš biti sa takom delatnošću paušalno oporezovan.

 • Thursday, 8. September 2016.

  Milice sa tom delatnošću bilo je oko 24.000 din mesečno ali ne znam koliko će sada biti sa novim rešenjima. Nemate obavezu fiskalne kase to svakako, KPO je spisak faktura tj tu se upisuju fakture i vidi ukupan promet.

 • Thursday, 8. September 2016.

  Sinisi ne znam tačno šta si mislio sa tim 80% troškova. Svakako moraš da pravdaš troškove da bi imao manju dobit i da bih mogao novac da podižeš, a zavisno od prihoda i troškova je to da li je bolje da budete paušalac ili knjigaš.

 • Saturday, 10. September 2016.

  Sa tih 80% troskova sam mislio na sledece: ako kosim fudbalski teren i naplatim to 100 000din ja treba da prilozim 80 000din raznih troskova-gorivo, pice (0,05%), knjigovodja i sta jos. To je meni nepojmljivo. realno potrosim oko 30-40 000. Knjigovodja se pravda da je takav zakon.Jel ima to gde da se pronadje?

 • Saturday, 10. September 2016.

  Zanima me koliki bi mi bili troskovi prema drzavi ako bi otvorio agenciju ili firmu sifra 1812(ostalo stampanje) na adresu stana gde zivim mesto Resnik,opstina Rakovica?

 • Monday, 12. September 2016.

  Postovani, Imam ponudu da odradim konsultantski posao( gradjevinarstvo) za stranog poslodavca. Ja sam penzioner i vidim da bih imao nesto manje dazbine kao pausalac. Ako zapocnem korake za otvaranje pausalne firme odmah da li ce resenje koje dobijem vaziti i za sledecu godinu -racunam da ce posao trajati do sredine 2017g. Hvala na detaljnim objasnjenjima iz kojih sam se edukovao ( pod stare dane) Srdacan pozdrav

 • Tuesday, 13. September 2016.

  Kimi ne bih znao sada da tvrdim koliko bi to koštalo pošto dugo nisu stigla nova rešenja ali po ranijim iz 2014 to je iznosilo između 20.000-24.000 din mesečno.

 • Tuesday, 13. September 2016.

  Marko rešenje koje dobijete će važiti od datuma otvranja i sve do datuma zatvranja.

 • Wednesday, 14. September 2016.

  Milane svaka cast na clanku, i posvecenosti ovoj temi. Diplomirani sam inzenjer elektrotehnike po VSS, ali sam takodje i elektrotehnicar po SSS. Poslove koje bih kao SP obavljao spadaju po klasifikaciji delatnosti pod sifre: 33.20, 43.21 i 71.12. Da li mi mozes reci koja od ove 3 delatnosti donosi najmanju osnovicu za pausalni obracun poreza i doprinosa? Odnosno da li neka od njih potpada pod kategoriju 3? Da li se pri podnosenju zahteva za pauslano oporezivanje prijavljuje strucna sprema, i da li moze da se prijavi niza strucna sprema? Da li niza strucna sprema, ukoliko je kao takva dovoljna za obavljanje pretezne delatnosti (33.20 ili 43.21), donosi niizu osnovicu za obracun pausalnih obaveza? I na kraju da li mozete da mi kazete, iskustveno, koliki bi mi bili pausalni mesecni troskovi u najboljoj od mogucih varijanti? Lokacija na kojoj bih se registrovao je Beograd – Palilula – Visnjicka Banja. Hvala unapred.

 • Thursday, 15. September 2016.

  Milane, veliko hvala na clanku.
  U poreskoj upravi u Smederevu su mi rekli da ce me staviti u cetvrtu pausalnu grupu (kamenoresci, zlatari, metalostrugari….) zato sto “zaradjujem mnogo”. Da li imaju pravo da to urade? Sifra delatnosti mi je 6201.
  A u medjuvremenu dok ne stigne resenje kao osnovicu za pausalni porez uzimaju 130% od prosecne plate u opstini; 130% ne spostoji ni u jendoj pausalnoj grupi; a ne mogu da se zalim jer to nije resenje.
  Sta mi savetujete da radim??
  Hvala unapred

 • Friday, 16. September 2016.

  Postovani Milane ,interesuje me kako se racunaju uplate na tekuci racun di 6mil dinara? Da li se racuna od datuma osnivanja preduzeca pa 12 meseci ili do kraja godine pa od januara od nule se krece? Hvala puno.

 • Sunday, 18. September 2016.

  Pozdrav, želeo bih preko interneta da dajem usluge grafičkog dizajna i prodaja sopstvenih grafičkih proizvoda. Da li bi mogao da se oporezujem paušalno? ( U trećoj grupi postoji grafička delatnost, ali nisam siguran da li ona može da uključuje ove moje usluge i proizvode?) Ne bih imao zaposlenih, niti radni prostor (radio bih od kuce).Hvala puno.

 • Monday, 19. September 2016.

  Vlado od svih šifara mislim da nijedna neće biti u 3 nego prve 2 idu u četvtu, a treća šifra u 5 grupu. Što se tiče mesečnog poreza i doprinosa oni su iznosili do sada od 20-24.000 dinara.

 • Monday, 19. September 2016.

  Sa šifrom 6201 su stavljali uvek u 5 grupu, ali nažalost uredba je takva da mogu to da urade pošto ništa nije tačno definisano iskreno probaj lepo da se dogovoriš sa njima i daj primer da kolege u Beogradu to razvrstavaju u 5 grupu.

 • Monday, 19. September 2016.

  Uroše što se tiče prometa gleda se 01.01.-31.12 tj od otvranja do 31.12 i od 01.01 opet ispočetka.

 • Monday, 19. September 2016.

  Grafička delatnost uključuje samo usluge grafičke pripreme npr i slično, prodaja toga zavisno kakav je proizvod i slično moglo bi se možda podvesti pod neku proizvodnju što može da bude paušalno.

 • Thursday, 29. September 2016.

  Poštovani, trenutno sam zaposlen za stalno (na neodređeno) u jednoj firmi, a imam nameru da otvorim preduzetničku agenciju sa paušalnim oporezivanjem pod šifrom 1813 ili 7410. Nakon registracije moje agencije sa gazdom firme u kojoj sam stalno zaposlen ću potpisati sporazumni ugovor o prekidu radnog odnosa pa me zanima da li da u obrascu koji predajem u APR upisujem da sam u radnom odnosu (jer to možda utiče na obračun mojih doprinosa i ostale dadžbine) ili da upišem status u kome nisa, a to je nezaposlen, koji ću steći tek nekoliko nedelja nakon osnivanja agencije kada potpišem prekid radnog odnosa sa poslodavce? Preduzetničku agenciju planiram da registrujem na adresi koja mi nije blizu mesta stanovanja i ne znam da li moram lično da podnosim u toj opštini obrasce za PIO i sve ostalo ili to može i elektronskim putem ili poštom? Da li u toj opštini gde mi je registrovana firma moram i zdravstveno da regulišem tj. da overavam zdravstvenu knjižicu?

 • Thursday, 29. September 2016.

  Kada se registrujete u APR pišete da ste zaposleni, a posle kada potpišete sporazumni otkaz onda menjate sve to u PIO i zdravstvu i onda sve to predajete i poreskoj da bi Vas pravilno zadužili.

 • Thursday, 29. September 2016.

  Da li se zahtev za paušalno oporezivanje, posle registracije preduzetničke agencije, predaje u poresku na opštini u kojoj sam upisao da mi je sedište agencije ili u opštini gde stanujem? Isto pitanje i za zdravstveno i pio? Ja sam iz Beograda, a sedište gancije ću prijaviti da mi je u Aranđelovcu, da li kada završim registracijuu APR-u moram ići u Aranđelovac da predam u poresku i PIO? To mi nije najjasnije baš.

 • Friday, 30. September 2016.

  Prema sedištu ide poreska, a zdravstveno ide prema mestu iz lk ne moraš onda u PIO da ideš može sve u zdravstvenom da se završi.

 • Friday, 30. September 2016.

  Pozdrav, da li visina zarade utiče na izračunavanje paušalnog poreza. Ja već sada znam tačno koliko ću zaraditi jer imam ugovoren posao na godinu dana, tek treba da otvorim preduzetničku agenciju. Šifra delatnosti mi je 1813, godišnja zarada, 10.000 evra, prijaviću sedište na opštini Stari Grad Beograd. Koliki su moji mesečni nameti?

 • Tuesday, 4. October 2016.

  Postovani da li pausalac sa sifrom 7022 moze da fakturise usluge u inostranstvu i da li u kpo upisuje sredni kurs na datum fakturisanja ili na datum uplate..

 • Wednesday, 5. October 2016.

  Može da fakturiše u inostranstvo i u kpo upisuje iznos po srednjem kursu na dan fakture.

 • Saturday, 8. October 2016.

  Poštovani, ja ovaj tekst uopšte ne razumem. Htedoh da vas pitam postoji li verzija ovog teksta za one koji nemaju nikakvog iskustva sa preduzetništvom?

 • Wednesday, 12. October 2016.

  Postovanje svima, mislim da sam prosao sve komentare i ne vidim da postoji pitanje vezano za plocicu.. Da li je obavezno imati istaknut znak, odnosno plocicu (kao ono “Advokat Pera Peric”) na prijavljenoj adresi?

 • Wednesday, 12. October 2016.

  Postovani, sta se desava kada pausalac 6201 predje limit od 6 miliona? Koje dopunske obaveze nastaju? Ako unapred znam da cu preci limit – da ne trazim uopste pausalno oporezivanje prilikom registracije?

 • Wednesday, 12. October 2016.

  Postovani Milane,
  Imam otvorenu agenciju nesto manje od 2 godine. Prebacio sam agenciju u stanje mirovanja, takodje sam izmirio sva dugovanja,( cak sam u minusu sto se tice sa dugom). Krajem meseca se odlazim u inostranstvo na duzi period te ne znam kada cu se vratiti i da li cu ponovo aktivirati agenciju. Vidim da se trenutno diskutuje o novim resenjima i retroaktivno povecanje poreza stoga moje pitanje je da li je bolje zatvoriti agenciju sada ili tek posle nekog vremena (6, 12 meseci) ?

 • Wednesday, 12. October 2016.

  SourceM nije bilo teme o tome treba istaktuni naziv firme npr možete na sandučetu.

 • Wednesday, 12. October 2016.

  Dušane možete i da ne tražite paušalno oporezivanje ili tek kada probijete samo se prijavite poreskoj i oni Vam odrede datum od kada vodite knjige.

 • Wednesday, 12. October 2016.

  Vladimire svejedno Vam je pošto će svakako obaveza biti vezana za Vas lično i kada ne postoji firma Vi morate da platite možda je lakše sada dobiti uverenje zbog gašenja pa bih predložio da to uradite sada, a posle samo platite razliku ako je ima.

 • Friday, 14. October 2016.

  Postovani Milane,
  Hvala na izdvojenom vremenu i iscrpnim odgovorima. Zelim da postavim pitanje, imam u planu da napravim 5-6 sajtova koje bi ujedno bile i web aplikacije, programer sam i zaposlen sam na odredjeno. Imao bih prihode od tih firmi u iznosu od 20.000 dinara mesecno. Koji je nacin da se izborim sa porezima? Ako odem na pausalno placao bih oko 19.000 vec sam pitao u poreskoj. Dakle potrebno mi je neko resenje. Unapred hvala.

 • Friday, 14. October 2016.

  I ako budete vodili knjige platićete 10.000-11.000 din sa lično zaradom.

 • Monday, 31. October 2016.

  Postovani
  Planiram da otvorim firmu. Poslovanje firme bi bilo predstavljanje firmi/preduzetnika na nasem web portalu, sa naknadom na godisnjem nivou. Koju delatnost bi trebao registrovati prilikom registracije u apr-u. Po mogucnosti da je moguce biti pausalni poreski obveznik. Po nekim pricama bih trebao registrovati marketinsku agenciju ( vise ne moze biti pausalno oporezivana), kod drugih uslužne aktivnosti podrške poslovanju, ili cak registracija delatnosti kao veb portali . Unapred hvala

 • Tuesday, 1. November 2016.

  Ja bih išao na veb portale.

 • Wednesday, 9. November 2016.

  Poštovani, planiram da otvorim školu koja bi se bavila spremanjem učenika za prijemnie ispite (šifra 8559). Interesuje me da li mogu da je zaista nazovem Školom (što bih ja htela) ili moram Agencijom za podučavanje. Dobila sam oprečna tumačenja pa me zanima Vaše mišljenje. Unapred hvala

 • Thursday, 10. November 2016.

  Milane ,da li je moguce trgovati polovnom robom ,npr. delovi za latpopove ,monitori i slicno.Da li je dozvoljen otkup takve robe od fizickih lica ?
  Da li pod sifrom 47.91 Trgovina putem interneta ,moze da se bude pausalac ?
  Da blize objasnim ,nekome crkne laptop (opravka neisplativa)ja ga otkupim ,izvadim ispravne delove i prodajem.Nesto kao otpad za automobile ,samo otpad za kompjutere.
  U lokalnoj agenciji su mi rekli da tako nesto nije dozvoljeno.
  Hvala.
  Pozdrav,
  Milos

 • Sunday, 27. November 2016.

  Poštovani,
  Da li paušalci plaćaju godišnji porez na dohodak građana ako ostvare promet na primer 5 miliona dinara. Drgo pitanje, ja sam preduzetnik koji isplaćuje ličnu zaradu preduzetnika, ali hoću da pređem na paušalce. Da li osim Zahteva za paušalno oporezivanje treba da predam poreskoj upravi i obrazac PPDG-1R.

 • Friday, 2. December 2016.

  Poštovani,
  Da li sam dobro razumeo da ako kao paušalac zaposlim jednog radnika,svi doprinosi za tog radnika iznosice 10%, odnosno porez ce mi se uvećati za 10% osnovice? I ako je tako, kojoj penzionoj grupi ce pripadati zaposleni.

 • Wednesday, 14. December 2016.

  Poštovani Milane,
  U junu sam otvorila agenciju u Subotici 90.03 za umetničko stvaralaštvo i izvodjačku umetnost. Paušalac sam, ali evo već pola godine čekam rešenje. Moj referent u PU mi je na papir zapisao sve mesečne troškove koji zajedno iznose oko 36.000 din (po rešenju iz 2014.god), uz reči “uplaćujte po ovome, pa ćemo videti…” Čula sam kada su pričali da moja delatnost spada u istu grupu nekim sa intelektualnim delatnostima. Da li je moguće da su troškovi tako visoki?
  A moje drugo pitanje je da li za mene isto važi limit od 6 miliona do 31.12.2016. iako firma postoji od juna?
  Najiskrenije se zahvaljujem na pomoći i informacijama.
  P.S. Svaka čast za tekst! Divno je što postoji ovako nešto i šteta što nema više takvih poput Vas, koji ljubazno pomažu.

 • Thursday, 22. December 2016.

  Što se tiče troškova to ne znam direktno da Vam kaže po meni je previše pošto toliko ni u Beogradu sumnjam da biste dobili. Limit od 6 miliona i za Vas važi do 31.12.2016 i od 01.01.2017 kreće od nule. Hvala na lepim komentarima.

 • Monday, 2. January 2017.

  Pre svega zelim svima uspesnu novu poslovnu godinu. Od 01.01. sam presao u “knjigase”, pa me zanima kako evidentiram priliv novca, koje sve knjige su mi potrebne? Fiskalnu kasu i dnevne pazare nemam, bavim se racunarskim programiranjem i primam uplate na devizni racun.

 • Wednesday, 4. January 2017.

  PK-1 je knjiga koja se vodi sve fakture se evidentiraju i ako imaš osnovna sredstva vodi se PK-2.

 • Thursday, 5. January 2017.

  Cao, bio bih zahvalan ako mozete da mi skratite muke. Citam ovaj tekst, i sto ga vise citam, shvatam da nista ne razumem :) Trazim odgovor na vrlo jednostavno pitanje, ali su objasnjenja komplikovana. Naime, planiram da otvorim pausalnu firmu. Ocekivana zarada je od 2 – 6 miliona, sifra delatnosti 741 ili 7410 (Specijalizovane dizajnerske delatnosti). Ono sto mene zanima je koliki ce mi biti ukupni mesecni porezi, tacnije, koliko bi bilo da prijavim firmu u Krusevcu (Rasinska oblast) a koliko u Beogradu? Informacija koju imam je da se ne razlikuje puno, tipa, 1000-2000 din, ali mi se cini da to uopste nije tacno.

  Hvala!

 • Friday, 6. January 2017.

  Nažalost ne možeš dobiti tačnu informaciju osima tako okvirnu. Najbolje ideš u poresku kod inspektora koji vodi paušalce i pitaš.

 • Monday, 9. January 2017.

  Hvala veliko na tekstu!
  Da li se okvirno zna u koje tri BG opstine bi bio najnizi porez za 2016?
  Cuo sam da je, npr, porez u Grockoj, gde je dosad bio veoma nizak, naglo skocio zbog velikog broja pausalaca koji su poceli tamo da se registruju.
  Pozdrav!

 • Wednesday, 11. January 2017.

  Miloše imam okvirno istraživanje na mom blogu ft1p pa tamo možeš videti po opštinama i delatnositma koliko je gde paušal.

 • Saturday, 21. January 2017.

  Cao svima. Znam da je bilo reci o deviznim prilivima pausalaca, ali mi i dalje nije jasno, kakva je praksa PU. Naime, da li se u 6 miliona dinarskog limita racuna ono sto je prispelo na devizni racun tokom kalendarske godine i u KPO upisujem dinarsku protivvrednost po srednjem kursu na dan knjizenja deviznog priliva od strane banke (tj. izvoda) ili, u KPO upisujem i fakturu koju sam izdao 2016. ali nije jos placena. Konkretno sta se desava ako sam veliku fakturu izdao klijentu 2015.g. a novac pristigao na devizni racun tokom 2016. i zbog tog priiliva je ukupan promet , ako je bitan iskljucivo momenat priliva, u 2016. premasio 6 miliona. Da li poreska uprava, kada proverava promet tako sto od banke ili banaka, po konkretnom maticnom broju, trazi izvestaj o prometu, za sve one koji su imali promet veci od 6 miliona smatra da su probili limit?

 • Monday, 23. January 2017.

  Oni dobiju izvestaj od banke i onda nakon toga ti traze dokaze i na tebi je teret dokazivanja.

 • Monday, 23. January 2017.

  Pozdrav svima…interesuje me vase misljenje za stare zanate izabrati pausalno ili … ? prednosti i nedostaci … ? hvala unapred

 • Tuesday, 24. January 2017.

  Poštovanji Milane, bavim se grafičkim dizajnom i pripremom za štampu, u planu mi je otvaranje izdavačko-grafičke radnje/agencije, pa me interesuje da li postoji mogućnost stavljanja svega ovoga pod jednu šifru ili treba da se ide na dve šifre (50%-50%). Šta je bolje radnja ili agencija? I da li mogu biti paušalac? Hvala unapred

 • Saturday, 4. February 2017.

  Postovani Milane, planiram da se registrujem kao preduzetnik za pruzanje konsultantskih usluga. Imam par pitanja:
  1. Zivim u inostranstvu ali buduci da se posao radi vecinom od kuce, resenje mi je da je firma registrovana u Srbiji. Neko mi je rekao da to sto boravim van Srbije vise od 6meseci +1 dan pravi neku razliku u pogledu placanja nekog dela poreza (pretpostavljam zdravstveno ili PIO?) Da li znate nesto o ovome?
  2. Posto poslujem sa firmama u inostranstvu, ja fakturu njima izdajem u eurima a u svoju knjigu unosim protivdinarsku vrednost po srednjem kursu na dan izdavanja fakture? Da li ima veze sto ce doci do eventulane razlike kada budem njihovu uplatu prebacivala na dinarski racun?
  3. Da li je neophodno nekome pokazivati ugovore koje smo sklapali sa firmama, kao neku vrstu dokaza za prilive ili sl?
  Hvala unapred! Moram i ja da ponovim da je ovo ubedljivo najbolji izvor podataka za nas pocetnike koji imamo zelju da nesto radimo i privredjujemo.

 • Sunday, 5. February 2017.

  Trebate li kredit za dobar posao? ili da li vam je potreban kredit za plaćanje kopije računa suprotstaviti putem e-maila (ukhomeloanfund@gmail.com) za više informacija o kreditu normalna

 • Monday, 6. February 2017.

  Pošto tada niste rezident onda zavisno od zemlje do zemlje ide se primenom ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja mada mislim da će to u praksi ići malo teže :D Nema to veza baš tako kako ste napisali se knjiži. Nije obavezno ali ih možete posedovati. Nema na čemu drago mi je što je tako

 • Monday, 6. February 2017.

  Vlado tvoji doprinosi će se povećati za 10% plus oni koje trebaš da platiš na njega oko 14.000 din mesečno u proseku.

 • Monday, 6. February 2017.

  Miki, neće ući u godišnji porez paušalac, a samo ta 2 papire se predaju i individualno poreska može tražiti još nešto od papira.

 • Monday, 6. February 2017.

  Miloš, ne bih znao model za tako nešto što bi bilo otkup od fizičkih lica kao autootpad iskreno ali ono što je sigurno šifra 4791 ne može biti paušalno oporezovana.

 • Monday, 6. February 2017.

  Olivera, školom ne možete da je nazovete može npr centar ali škola ne.

 • Thursday, 16. February 2017.

  Postovani,
  Molim za savet – ukoliko bih htela otvoriti igraonicu (npr. igranje sony playstation-a) da li to znaci da bi sifra delatnosti bila 9329 i koliko bi iznosio mesecni porez? Hvala unapred

 • Monday, 20. February 2017.

  Možete ići pod tom šifrom, a za porez zavisi na kojoj je opštini i najtačnije ćete dobiti ako odete u lokalnu poresku i pitate tamo inspektora.

 • Tuesday, 21. February 2017.

  Postovani,
  Planiram da se registrujem kao preduzetnik, sifra delatnosti 3212 ili 3213, izrada nakita od bizuterije, i to bi mi bila dodatna delatnost, jer sam zaposlena. Posto je u pitanju rad od kuce i prodaja iskljucivo preko interneta, interesuje me koliko bih novca okvirno, morala da izdvajam za poreze i doprinose, i da li bih morala da vodim neke knjige o poslovanju? Unapred zahvalna

 • Tuesday, 21. February 2017.

  Ako hoćete da budete paušalno oporezovani zavisi od opštine gde ste na blogu ft1p.rs možete videti iznose za paušalni porez gde sam radio mini istraživanje po možete videti koliko je nekome bilo propisano zavisi Vam i od opštine.

 • Wednesday, 8. March 2017.

  Milane, poštovanje. Zanima me, ako hoću da registrujem radionicu za izradu prirodne kozmetike koju bih prodavala salonima i fizičkim licima ali ne u radnji već preko narudžbina, naterenu, koja je to delatnost, da li to spada u domaću radinost iz 1. grupe ili u trgovinu na malo iz 3. i zanima me šta mislite koji je najbolji način oporezivanja s obzirom na to da neću imati zaposlene, i da je to proizvodnja u malim količinama?

 • Thursday, 9. March 2017.

  Postovani Milane,hzela da otvorim salon za sisanje pasa ali ne znam koja je sifra delatnosti i koliki pausalni porez bi okvirno placala.Da li sam u obavezi da imam fiskalnu kasu i vodim knjige?Unapred hvala

 • Tuesday, 14. March 2017.

  Svaka cast na iscrpnim odgovorima i posvecenosti. Zanima me da li se izrada cestitki moze podvesti pod neki vid pausalnog oporezivanja? Cestitke bi kupovala gotove i stampala na njima personalizovan tekst, a neke bi mozda i sama pravila. U pitanju bi bio rad od kuce (komp+stampac) i prodaja preko interneta iskljucivo ka inostranstvu. Da li sifra delatnosti 1812 dolazi u obzir u ovom slucaju? Hvala i svako dobro!

 • Thursday, 16. March 2017.

  Možete biti paušalno, i ta šifra je odgovaraću.

 • Wednesday, 22. March 2017.

  Postovani Milane, razmisljam da konkurisem za sredstva za samozaposljavanje sa biroa u iznosu od 180 hiljada dinara. Posto radim kao freelancer dizajner planirao sam da se prijavim na pausalno oporezivanje. E sad me zanima koliko bi bilo moje mesecno zaduzenje za poreze i doprinose kao pausalac. Nisam siguran koja bi to sifra bila, ali pretpostavljam da bi bila slicna kao za IT sektor. Na osnovu onoga sto sam nasao na netu iznosi za porez idu od 20-30 hiljada. Sto mi ipak ne odgovara jer je u pitanju solidna suma, a kako vidim iz godine u godinu ima ogroman porast. Sa sredstvima iz konkursa bih se vezao godinu dana da to placam. Nalazim se u Novom Sadu tako da je tu prosecna suma svakako veca za oporezivanje. Vas savet oko neke priblizne sume bi mi dobro dosao. Unapred zahvalan!

 • Wednesday, 12. April 2017.

  Postovanje Milane, da li je moguce otvoriti firmu (6201) van mesta gde imamo prebivaliste (druga opstina ili drugi grad)? Primer – zivim u Beogradu gde sam prijavljen a zelim da otvorim firmu sa sedistem u Uzicu (jer sam iz Uzica) gde ce mi biti manji pausalni porez. Je li to dozvoljeno i, ako znas, sta je potrebno od dodatne dokumentacije (osim one standardne) koja je potrebna da se otvori firma u Uzicu (na kucnoj adresi) a ja sam prijavljen u Beogradu. Hvala unapred na odgovoru :)

 • Sunday, 23. April 2017.

  Kolega bi hteo da otvori preduzetničku radnju kao predstavnik inostrane firme koja se bavi tehničkim ispitivanjima i sertifikacijom iso standarda.

  Interesuje me da li takva radnja može biti u paušalnom sistemu oporezivanja (šifra 7120 ili 7112)?

 • Monday, 15. May 2017.

  Pozdrav. Hteo bih da otvorim neki manji kafic pa me zanima da li i to mogu kao pr ili mora biti doo.

 • Tuesday, 16. May 2017.

  Nenade moguce je to.. To i ja radim, tj bar mislim da radim a mozda taman neko moze i da mi pomogne. Ja sam prijavljen da zivim u Srem. Mitrovici a agencija sa sifrom 6201 Racunarsko programiranje mi je otvorena u NS. Razmisljam da se prebacim u SM posto bi mi bio manje porez (ovde racunam cinjenicu da ce u NS doprinosi biti 40 000 posle povecanja koje nezvanicno vazi od ove godine).

 • Monday, 22. May 2017.

  Pozdrav ekipo, pre svega da Vam se zahvalim što postojite. Upravo sam registrovao firmu po sifrom 6201 – racunarsko programiranje. Pausalac sam. Bavim se izradom i odrzavanjem web sajtova i od toga cu imati sigurno 80% prihoda. E sada, imam u nekoliko web portala koje planiram da izdajem firmama. Portali su za agencijsko oglasavanje nekretnina, za oglasavanje automehanicara i sl. Da li ja uopste mogu da fakturisem usluge web portala kao pausalac i na koji nacin? Pretezna delatnost mi je racunarsko programiranje…

 • Friday, 26. May 2017.

  Pozdrav, naime registrovala sam preduzetnicku radnju jos (za mene) davne 2015te u oktobru sifra delatnosti 7022…opstina Subotica. Resenje za pausalno oporezivanje sam dobila u zakonskom roku, znaci prihvacen je zahtev. Naravno jos uvek poslujem ali resenje o visini poreza i doprinosa jos uvek nisam dobila do dan danas znaci oko 1,5 godine vec s tim da placam onoliko koliko me je jedan knjigovodja savetovao i to je to. Da li neko moze da mi kaze da li je to problem svih nas koji se bave ovom delatnoscu ili je to ovdasnja poreska mnogo zakazala. Rekose mi da su neki sa slicnim siframa delatnosti vec i opomene dobili a ja nista sto me brine. Unapred zahvalna!

 • Tuesday, 6. June 2017.

  Postovani, zanima me u koju katregoriju (grupu, mislim na onih 7) pausalaca se svrstava sifra 1629 proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, plute, slame i pruca

 • Wednesday, 7. June 2017.

  Slobo, to što ste videli toliko iznosi paušalni porez okvirno.

 • Wednesday, 7. June 2017.

  Ćao Nenade,
  to je dozvoljeno samo ćeš trebati da imaš izjavu da možeš da koristiš taj prostor od vlasnika i to je sve.

 • Wednesday, 7. June 2017.

  Čao Tanja,
  Može biti paušalno oporezovana ta šifra tj bilo koja od te 2.

 • Wednesday, 7. June 2017.

  Nenade,
  Za kafići možete i pr i doo izbor je Vaš.

 • Wednesday, 7. June 2017.

  Marko,
  Oglašavanje ne smeš da fakturišeš jedino ako ti je to kao članarina na sajtu onda je moguće da to fakturišeš.

 • Wednesday, 7. June 2017.

  Violeta,
  Softver je bio problem barem je tako zvanično rečeno ali su sada počela ta rešenja po celoj Srbiji.

 • Wednesday, 7. June 2017.

  Jelena,
  Po meni to je 1 paušalna grupa.

 • Thursday, 15. June 2017.

  Poštovani,
  Prvo hvala na ovolikom trudu!!! Moje pitanje je sledeće- Zaposlen sam, ali bih hteo i da se registrujem kao preduzetnik (obrazovanje) kako bih lakše obavljao dodatne delatnosti. Te delatnosti nisu konstantne i variraju u toku godine (nekada imam prihoda a nekih meseci prihodi bi bili 0dinara), pa da li je bolje (jeftinije) da idem na knjige ili paušalno?

 • Thursday, 15. June 2017.

  Pozdrav svima, Milane svaka cast za tekst, pun pogodak. Ja bih se kratko nadovezao na pitanje koje je Nenad postavio vezano za promenu adrese tj. opstine. Posto je drzava postala alava shvativsi gde mogu da uzmu jos para (mislim na IT sektor) ove godine dizu porez pausalcima u NS sa 26000 na 40000 i to je jos uvek nezvanicno, cula-kazala, jer resenje jos nismo dobili, a vec smo na pola meseca. Malo kvarno, zar ne? Na kraju cu samo dobiti obavestenje da sam duzan 1500e koje moram da uplatim u roku od 15 dana. Svakako im necu priustiti to zadovoljstvo te planiram da menjam sediste agencije. Vec ste odgovorili da je to sasvim legalno (drugacije i ne bih) i treba nam samo izjava vlasnika. Da li je potrebno jos nesto, da li moram boraviti tamo periodicno, urediti sebi kancelariju i sl. ? Ako dodju u neku kontrolu, dal ja moram da potegnem iz NS da im pokazem kako jelte ja tu boravim? Zelim da to odradim legalno, a ne ostetim ni na koji nacin vlasnike stana. Hvala.

 • Friday, 16. June 2017.

  Sinisa,
  Može da se naglasi kod promene sedišta da imate posebnu adresu za prijem pošte i ona da budu u NS npr. BItno je da se prima pošto, zato što u suprotnom poreska uprava pravi problem i može oduzeti pib zbog ne primanja pošte.

 • Monday, 26. June 2017.

  Biolog Milan,
  Opet zavisi koliko su Vam prihodi jeftinije je na samooporezivanje da idete i kod preduzetnika postoji mogućnost da se zamrznete i tada ne plaćate nikakave obaveze prema državi, ali ne možete tada ništa raditi.

 • Wednesday, 28. June 2017.

  Како треба поступити у случају да већ имамо стални посао, а да желимо да се бавимо freelance пословима (дизајнирањем портала) ван радног времена? Какви намети се плаћају у том случају? Да ли може да се плати само порез на зараду, ако већ доприносе за ПИО и здравствено покривам кроз редовну плату?

 • Thursday, 29. June 2017.

  Milovane,
  U tom slučaju plaća se PIO i porez, osim ako nemate plati oko 250.000 din i više pa Vam se već plaćaju maksimalni doprinosi.

 • Wednesday, 12. July 2017.

  A da li ako zamrznem status, mogu raditi reklamu za budući period bez straha od inspekcije?

 • Tuesday, 18. July 2017.

  Bilog MIlan, kada zamrznete status ne smete ništa raditi ni nove poslove niti praviti nove troškove tako da to nije dozvoljeno.

 • Tuesday, 8. August 2017.

  Svaka cast na tekstu.Zeleo bih da otvorim salon za masaze i da samo ja radim.Trazim lokal u Zemunu ili Novi Beograd pa me zanima gde spadam i koliki su mi troskovi prema drzavi.Hvala

 • Wednesday, 9. August 2017.

  Borislave,
  Spadate u 3 grupu gde su i frizeri sada pošto je su tek počela rešenje ne znam tačna iznos ali okvirno to je od 24.000-30.000 din okvirno možda i bude i drugi iznos.

 • Wednesday, 16. August 2017.

  Pozdrav svima i sve cestitke Milanu na ovakvoj podršci početnicima u preduzetnistvu.
  Želim da proverim sta konkretno ulazi u konacni obracun za famoznih 6 miliona dinara. Imam preduzetnicku radnju sa sifrom 6202 u opštini Ivanjica i cesto putujem u zemlji i inostranstvu. Troskove putovanja gorivo, taxi, avion i slicno u mom slučaju plaćam lično, a kasnije moj klijent to refundira na osnovu prilozenih računa. Znaci moja faktura sadrzi dva dela prvi deo za moj radni dan i drugi deo za troskove putovanja. Desava se da troskovi putovanja i smestaja budu 3 puta veći od iznosa za moj radni dan (avion, hrana i hotel u Danskoj iznose i preko 2500€ za deset dana). Da li poreska uprava gleda ukupan priliv na racun po jednoj fakturi ili samo deo koji se ne odnosi na troskove putovanja?
  Unapred zahvalan.

 • Thursday, 17. August 2017.

  Zeljko nazalost njih zanima smao ukupan iznos koji je na fakturi i to gledaju za limit od 6 miliona. Jedino bi rešenje bilo da ti klijent to direktno plaća, a ne na tvoj račun nego npr direktno hotelu i slično.

 • Thursday, 17. August 2017.

  U koju grupu preduzetnika spada cvecara ?

 • Monday, 21. August 2017.

  Milane hvala na brzom odgovoru.
  Probali smo i tako kao sto Vi predlažete, ali nije izvodljivo za ino partnera i njihove knjigovodje.
  Ukoliko Vam pak padne neko rešenje na pamet slobodno pišite na zeljko.mijailovic82@gmail.com.
  Veliko hvala. Pozdrav.

 • Wednesday, 6. September 2017.

  Pozdrav Milane, fenomenalan tekst. Ono sto mene zanima, ima li informacija koliko se ocekuje da bude poreska osnovica za Beograd za sifru delatnosti 6201, konkretno me zanima Vozdovac.

 • Thursday, 7. September 2017.

  Marko,
  U Beogradu se gleda po opštinama i osnovica će biti različitina po opštinama ono što možeš je da uzmeš prosečnu platu i na to dodaš 120% i vidiš koliko će biti osnovica ne znači da će to biti konačna osnovica može se ona umanjiti. Realno će biti tek kada se dođu rešenje, a ona treba da dođu do kraja oktobra.

 • Thursday, 7. September 2017.

  Informacija danas je prvo paušalno rešenje stiglo do mene od klijenta 6201-računarsko programiranje na opštini Vračar u Beogradu. Iznos je 33.000 din, a ranije je bio oko 25.000 din za to. Rešenje je za 2017, uložili smo žalbu pa ćemo videti rezultat.

 • Monday, 11. September 2017.

  Poštovani,
  Imam preduzetničku radnju, plaćam paušalno porez. Želim da zatvorim ovu radnju tj. da obavim trajni prestanak/brisanje iz registra.
  Koliko vremena nakon brisanja jedne pr radnje, fizičko lice može ponovo otvoriti pr radnju?
  Ako je to moguće izvršiti u istoj godini ili mesecu, koliki je godišnji limit prometa za paušalno oporezivanje druge radnje u tekućoj godini?
  Napominjem da bi nova pr radnja bila registrovana na novoj adresi i različitoj poreskoj opštini zbog preseljenja, kao i na drugu osnovnu šifru delatnosti zbog promene delatnosti.
  Takođe, znam da postoji mogućnost da se sve ove promene (ime. adresa, šifra delatnosti itd.) izvrše za prvu radnju u apr-u, ali nisam zainteresovana za ovu opciju, već za gašenje radnje i otvaranje nove.
  Najlepše hvala na odgovoru.
  Srdačno,
  Tijana

 • Monday, 2. October 2017.

  Pištovani ,
  Ja sam prošle godine u februaru napunila 60 godina. Interesuje me da li ja imam pravo na popust od 10% na 2016. Godinu?
  Unapred hvala

 • Tuesday, 3. October 2017.

  Tražite to naravno, ako ne urade to pri izdavanju rešenje pišite to u žalbi.

 • Monday, 30. October 2017.

  Poštovani,
  Razmišljam da otvorim PR i da budem paušalno oporezovan.
  Moje pitanje je da li nakon donošenja rešenja ako mi je paušal visok mogu da se izjasnim da ne želim paušalno oporezivanje i da hoću da vodim knjige (lična zarada)?
  Hvala unapred na odgovoru.

 • Wednesday, 1. November 2017.

  Mario, možete da se izjavnite da hoćete da vodite knjige ali to samo jednom godišnje za narednu godinu tako da u toj godinu ako je počela godine ili je negde u srediti morate do kraja te godine da bude paušalac.

 • Tuesday, 7. November 2017.

  Da li pausalac odgovara i porodicnom imovinom? Naime ako prijavim radnju u svom stanu da li postoji mogucnost da drzava ili izvrsitelji u necije ime mogu da zaplene stan koji nije moj vec porodicni a radnja je prijavljena na nju?

 • Tuesday, 7. November 2017.

  Preduzetnik koji je paušalac odgovara ličnom imovinom, ne i tuđom tako da bi stan morao da bude npr tvoje vlasništvo da bi ti kao paušalac da odgovaraš njime.

 • Sunday, 26. November 2017.

  Otvorio sam u maju PR sifra 7111 arhitektonska delatnost, firma registrovana na adresu u Batajnici(Opstina Zemun). Pre neki dan sam dobio resenje, ukupno 30’000 mesecno. Da li bi bilo manje ako bih registrovao firmu na Paliluli (Karaburma), i mozda ako bih promenio sifru delatnosti (7410 – specijalizovane dizajnerske delatnosti)?

 • Monday, 27. November 2017.

  Poštovani,
  Po rešenju iz 2014-te godine, za šifru delatnosti 6201 (računarsko programiranje) mesečna obaveza nam je bila oko 11.000 dinara, danas me je zvao referent i rekao da će mesečno plaćanje za 2015. 2016. 2017. biti između 18.000 i 20.000 dinara. Svake godine sam se nekoliko puta raspitivala kod njega za poresko rešenje i sa pitanjem da li će povećanje prihoda da utiče na osnovicu i kolika će biti osnovica. Rekao je da povećanje ne bi trebalo biti veće od 10% na godišnjem nivou.
  Molim Vas da mi kažete da li je ovo povećanje u redu jer po meni je prilično veće nego što je referent rekao svaki put kada sam ga pitala.
  Nismo menjali sedište i lokaciju firme, ja sam jedini radnik, jedino što sam imala povećanje prihoda.
  Hvala unapred na odgovoru.

 • Tuesday, 28. November 2017.

  Da bilo bi manje pošto je 7410 u 3 paušalnoj grupi, a 7111 u 5 tako da bi samo zbog toga bilo manje sigurno.

 • Wednesday, 13. December 2017.

  Postovani,

  Interesuje me da li je moguce otvoriti agenciju, placati pausal i zatvoriti je nakon 2 do 3 meseca. Da li je dozvoljeno imati otvorenu firmu na tako kratak vremenski period i da li se mora platiti porez za celu godinu posto resenje za pausalni porez vazi godinu dana?
  Hvala!

 • Saturday, 16. December 2017.

  Mirko,
  MOguće je tako otvoriti preduzetnik pa zatvoriti i platićeš srazmerno samo toliko koliko je firma bila otvorena obaveze prema državi.

 • Thursday, 21. December 2017.

  Poštovani, planiram da otvorim popodnevni boravak za decu I – IV razreda gde bi deca imala organizovan mentorski rad, izradu domaćih zadataka, zabavne aktivnosti, radionice, časove jezika… Pretragom preduzetnika u APR – u vidim da su u opciji sledeće šifre : 9329, 8559, 8552, 8891, 8560, ali ne mogu da pronađem kojoj poreskoj grupi pripada koja šifra, može li pomoć u vezi sa tim? Takođe bih pitala da li postoji mogućnost da se firma vodi kao udruženje / klub za čija bi na primer primarna delatnost bila edukacija o ekologiji, a prethodno navedeno da budu delatnosti koje firma takođe obavlja. Sa kojom od ovih šifara bi porez bio najmanji? Može li se sedište firme voditi na manje atraktivnoj lokaciji, a sam boravak u centru grada? Hvala unapred! Veliki pozdrav!

 • Wednesday, 27. December 2017.

  Bojana,
  Ove šifre spadaju u 5 grupi paušala, može ići kao udruženje ali za boravak Vam je potrebna i dozvola pa neće ići kao udruženje ako idete na to da dobijete i dozvolu. Sve šifre trebaju isto da budu oporezovano, a može biti na nekoj drugoj lokaciji i boravak sam da bude u centru grada.

 • Thursday, 4. January 2018.

  Poštovani, registrovao sam se kao preduzetnik pod šifrom 7022 i Rešenje iz APR-a sam dobio pred sam kraj 2017. tako da sam danas otišao u PU da podnesem Zahtev za paušalno oporezivanje, gde su mi rekli da to moram online da uradim. Pokusao sam preko ePorezi ali nema obrasca PPDG-1P već samo PPDG-1S?! Da li imate iskustva sa ovim, s obzirom da je ovo novina u 2018.

 • Tuesday, 9. January 2018.

  Pozovite kontakt centar 0700/700-007 pošto imam iskustvo da to radi bez problema ppdg-1p tako da će to tehnička služba sve rešiti.

 • Sunday, 25. March 2018.

  Postovani,
  planiram da otvorim preduzetnicku radnju kao pausalac. Ja sam freelancer graficki/web dizajner i skoro svi moji klijenti su iz inostranstva. Interesuje me da li moze da se poveze paypal sa domacim deviznim racunom firme i da li moze da se napravi merchant account na paypalu?
  Da li ja novac koji legne na racun firme da podignem u devizama, ili moram da pretvorim u dinare, i ako da, po kom kursu se menja? Da li mogu da prebacim na licni devizni racun?
  Da li negde ima aktuelni link za prosek prihoda po opstinama? Konkretno me interesuje Zrenjanin.
  Kako mogu da znam da sledece godine nece podici poresku osnovicu za 50% ili vise?

 • Monday, 10. September 2018.

  Postovani Milane,
  Planiram da se registujem kao preduzetnik,pod delatnoscu ostalo obrazovanje,sifra 85.59. U koju grupu pausala spada ova sifra (trudila sam se da odgovor nadjem medju prethodnim pitanjima,ali nisam uspela) i da li naplatu svojih usluga mogu vrsiti i od pojedinaca (ukoliko da,na koji nacin) ili samo od pravnih lica? Unapred hvala! Sve pohvale za posvecenost i konkretne odgovore

 • Friday, 14. September 2018.

  u 5 grupu spada možete i od pojedinca i od pravnih lica.

 • Monday, 29. October 2018.

  Poštovani Milane,
  da li ste upoznati kolika je otpilike mesečna obaveza za 2018 za šifru delatnosti 6201 (računarsko programiranje) na opštini Palilula (Tašmajdan). Hvala unapred !

 • Wednesday, 31. October 2018.

  Okvirno oko 200e mesečno.

 • Wednesday, 5. December 2018.

  S obzirom da iznos poreza i doprinosa varira od opštine do opštine, da li vam je možda poznato na kojoj Beogradskoj opštini se plaća najmanji porez i doprinosi?

 • Monday, 17. December 2018.

  Poštovani Milane,
  Radim nekoliko godina pod šifrom 6201 u Novom Sadu. Bavim se web i grafičkim dizajnom (za štampu). Zbog visine dažbina koja se iz godine u godinu povećava, razmišljao sam da promenim delatnost na 1813 ili 7410 (Ovo spada u 3. grupu koliko mi se čini, a svojim klijentima mogu da fakturišem usluge i kao “priprema i dizajn”, umesto “web dizajn”). Da li je po vama pametnije raditi promenu delatnosti (i koja je procedura za to?), ili bi bilo “čistije” zatvoriti firmu i otvoriti novu? Da li postoji mogućnost zamrzavanja jedne firme (ne potpunog zatvaranja), i otvaranja druge u isto vreme?
  Hvala i pohvale za istrajnost! :)

 • Thursday, 20. December 2018.

  Darko što bliže centru to skuplje, što dalje to jeftnije to je neko pravilo . :D

 • Thursday, 20. December 2018.

  Roberte, bolje je zatvroti ovu i otvoriti novu, ali i promena šifre je u redu. Ne možete imati više od 1 preduzetnika u trenutnku tamo da ovo poslednje nije izvodljivo tako nego se mora zatvoriti pa otvoriti nova.

 • Friday, 15. March 2019.

  Postovani,
  Imam nameru otvoriti fotokopirnicu sa sifrom delatnosti 82.19 Fotokopiranje, pripremanje dokumenata i druga specijalizovana kancelarijska podrška. Da li sa ovom sifrom mogu biti u 2 grupi za pausalno oporezivanje sa 50% od osnovice. Da li je to sifra za fotokopirnicu?
  Hvala najlepse na odgovoru

 • Friday, 15. March 2019.

  Pozdrav Darko,
  Po uredbi bi trebali biti u 2 grupi.

 • Tuesday, 26. March 2019.

  Da bih imao manji porez ideja je da osnujem preduzetnicku radnju sa sedistem u selu. Prebivaliste mi nije tamo pa me zanima sta mi je potrebno da bi se prijavio na tu adresu?
  Pozdrav i hvala

 • Thursday, 8. August 2019.

  Postovani Milane,
  Da li mozete da mi objasnite razliku u visini penzije u scenariju kada je radnik regularno zaposlen u firmi koja mu placa poreze i doprinose u iznosu od 40.000rsd i pausalca koji sam placa poreze i doprinose u istom iznosu? Svuda se pominje da je nedostatak “pausala” manja penzija ali nisam mogao da nadjem detaljno zasto je to tako?
  Hvala

 • Tuesday, 20. August 2019.

  Što manja osnovica tj manja plata na koju uplaćujete to će penzija biti manja. Nažalost ne znam kako se računa visina penzije, a mislim da postupak nije jednostavan i da ne možete sada da računate da to predvidite.

 • Monday, 11. November 2019.

  Milane hvala na odlicnom tekstu, a i sva pitanja sa odgovorima su vrlo korisna. Moje pitanje bi glasilo : drzanje casova online kao tutor za razlicite inostrane platfore, u pitanju je Novi Sad, da li se registrovati kao pausalac i koja bi priblizna cifra poreza bila ?

 • Tuesday, 12. November 2019.

  Kako nema novih informacija nigde, evo od pre neki dan resenje za 6201 – Stari grad, osnovica 70.916,11 odnosno ukupno 33.366,06

 • Sunday, 8. December 2019.

  Bavim se muzikom. Uglavnom radim vikendom.. Hteo sam u medjuvremenu da prevozim putnike.. Imam B kategoriju u vozackoj.. Otisao sam da pitam u opstini sta mi je potrebno da bi itvorio firmu za prevoz putnika.. Ova mi odmah rece ako nemas C kategotlriju u vozackoj, nema smisla da ti dalje pricam.. Dali bi mpgao da otvorim firmu na nekog ko ima C kategoriju? I dal se nesto menja u odnosu na to kad bih sam otvorio firmu za prevoz putnika?

 • Šta ti je na umu?
  Dodaj komentar · Pravila diskusije

 • Unesite termine za pretragu