Imate paušalnu firmu u Srbiji (ili želite da pokrenete jednu), а nailazite na prepreku jer ne možete tačno odrediti koliko će vam biti poresko opterećenje? Ovo pitanje muči mnoge preduzetnike, pa ćemo ovim tekstom pokušati da pojasnimo princip izračunavanja paušalnog poreza i koliko je to moguće prikazati formulu za njegovo računanje.

Iako dosta zavisi od nekih ne baš tačno definisanih kriterijuma, ipak se može izračunati bar okvirna vrednost.

Na paušalni porez utiče nekoliko različitih kriterijuma: delatnost, visina prosečne mesečne zarade po zaspolenom u celoj Srbiji, i ona u mestu sedišta preduzetnika (gradu ili opštini), broj zaposlenih, tržišni uslovi, starost preduzetnika, vreme postojanja preduzetnika na tržištu i zdravstveno stanje preduzetnika.

Na  osnovu delatnosti preduzetnici se razvrstavaju u 7 paušalnih grupaPočetna osnovica za računanje paušalnog poreza drugačija je za svaku od ovih sedam grupa i definisana je kao sledeći procenat od prosečne zarade:

1)  25%

2) 50%

3) 75%

4) 140%

5) 120%

6) Ova grupa je obrisana naknadno, pa ćemo je zanemariti

7) 35%-165%

Detaljne opise zanimanja kako su razvrstana po grupama možete naći u Uredbi o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika na prihode od samostalne delatnosti.

Bez posebne grupe za programere

Ono što nećete naći u njoj je delatnost 6201 – Računarsko programiranje i po pravilu Poreska uprava ih svrstava u grupu 5 što znači na prosečnu zaradu osnovica je 120%.

ar129630920584327

Pošto znamo polaznu osnovu sada možemo da posmatramo druge kriterijume i da izračunamo svoje poresko opterećenje:

1) Prosečna zarada na opštini sedišta paušalca

Iznos prosečne zarade u mestu gde ste registrovani uvećava se za procenat koji je definisan za paušalnu grupu kojoj pripadate.

Pošto pretpostavljam da većina onih koji čitaju ovaj tekst upravo obavlja delatnost 6201 – Računarsko programiranje, dakle za petu grupu se kao poreska osnovica koristi 120% od prosečne zarade.

– za opštine u užem delu Beograda (Voždovac, Vračar, Zvezdara, Palilula, Rakovica, Savski venac, Stari Grad, Čukarica, Zemun, Novi Beograd) polazna osnovica je 72.505 dinara

– za opštine  u širem delu Beograda (Obranovac, Sopot, Lazarevac, Mladenovac, Barajevo, Grocka) polazna osnovica je 59.792 dinara

– za ostale gradove i opštine možete pronaći podatke na sajtu zavoda za statistiku i uzeti ih kao početnu osnovicu, a evo podataka za januar ove godine.

2) Mesto sedišta

U zavisnosti od zone u kojoj se sediše nalazi dodaje se ili umanjuje iznos poreza. Sve ove zone određuje lokalna samouprava tj. opštinski organi, a ako oni to ne učine onda je to na poreskoj upravi.

– gradsko, odnosno opštinsko područje:

ekstra i prva zona:  do +50%

blizina određenih ustanova (pijaca, tržnih centara, škola, bolnica…): do +50%

druga zona: do +30%

treća zona: do +10%

– seosko područje

centar seoskog područja: ni umanjenje ni uvećanje

uža zona: do -10%

šira zona: do -20%

3) Broj zaposlenih radnika

Za svakog radnika zaposlenog se propisuje uvećanje od 10%.

funny-equation2

4) Tržišni uslovi

U zavisnosti od procene da li ima tražnje za tom delatnošću, konkurencije, visine cena repromaterijala i slično možete da dobijete umanjenje za 50% ili uvećanje od 100%.

Ovo je ujedno i najapstraktniji kriterijum u obračunu, koji je u najvećem delu u rukama službenika.

5) Površina poslovnog prostora

Ovaj kriterijum takođe varira i može da iznosi umanjenje od 10% ili uvećanje do 50%.

6) Starost obeviznika i njegova radna sposobnost

Na osnovu ovog kriterijuma možete da dobijete umanjenje do 20%.

– Za žene starije od 50 godina, odnosno muškarce od 55, umanjenje je 5%.

– Za žene starije od 60 godina, odnosno muškarce od 65, umanjenje je 10%.

– Za invalide III kategorije -15%

– Za invalide II kategorije 20%

7) Ostale okolnosti

Ovde ima nekoliko različitih kriterijuma: reputacija preduzetnika koja može da donese uvećanje i do 300%, vanredne okolnosti (elementarne nepogode i sl.) nose sa sobom umanjenje do 50%, a u slučaju bolesti preduzetnika koje duže traju takođe može da se dobije umanjenje do 10%.

Ovo su osnovni  kriterijumi na osnovu kojih Poreska uprava određuje visinu paušalnog poreza.

What-Hapens-When-You-Smoke-Too-Much-Funny-Caption-Picture

Dakle, počinje se od prosečne zarade u svom sedištu, pa kada se dodaju i odbiju sva umanjenja i povećanja dobija se osnovica na osnovu koje možete da izračunate koliko će vam biti opterećenje:

Preciznije ne može

Ovo je najpreciznije moguće pojašnjenje koje za sada imamo što se tiče određivanja paušalnog poreza koje je i pored toga veoma široko, pošto su mnogi kriterijumi prepušteni na slobodnu procenu.

Donošenjem u budućnosti nove, preciznije uredbe olakšalo bi se planiranje poreskih obaveza budućim i sadašnjim preduzetnicima i dovelo do poboljšanja privrednog ambijenta, a do tada nadam se da će vam ovo biti od pomoći.

Za slučaj da nisam bio previše jasan, nadam se da će vam ovaj apstraktni primer pomoći:

Pera Perić PR, računarsko programiranje StartIT, sedište Beograd, Zvezdara, godina osnivanja 2014., nema zaposlenih.

Prosečna zarada na opštini je 72.505 dinara, a kako spada u petu paušalnu grupu, računa se 120% od ove zarade, što je 87.006 dinara.

Zona sedišta firme propisuje dodatno uvećanje od 10%, pa dolazimo do iznosa od 95.706,60 dinara.

Pretpostavimo da su tržišni uslovi nepovoljni i da dobijamo umanjenje od 30%, iznos će se svesti na 66.994,62 dinara.

Ostali kriterijumi se nisu uzimali u obzir prilikom ovog primera, tj. nije bilo ni umanjenja ni uvećanja, a naravno Poreska uprava ih može uzeti u obzir prilikom donošenja rešenja.

Iznos od 66.994,62  je osnovica koju smo tražili. Za paušalni porez izdvajate 10% od nje, što znači da treba da izdvojite  6.699,46 dinara mesečno, za PIO izdvajate 24% (a do avgusta 26%) 16.078,71 dinara, zdravstveno osiguranje (12,3%, a ubuduće 10,3%) 8.240,34 dinara i doprinos za slučaj nezaposlenosti (1,5%) 1.004,92 dinara.

Mesečni iznos koji će preduzetnik paušalac plaćati u ovom primeru je porez 6.699,46 + PIO 16.078,71 + zdravstveno osiguranje 8.240,34 + doprinos za slučaj nezaposlenosti 1.004,92 din. = 32.023,43 dinara.

***

Za najpraciznije informacije obratite se kancelarijskom referentu u opštini svog sedišta.