Objavljeno Uputstvo za primenu Testa samostalnosti u poreskoj kontroli

Poreska uprava je objavila Uputstvo za poreske inspektore, koje daje pojašnjenja u vezi sa primenom "testa samostalnosti"

Nejasnoće oko utvrđivanja nekih tačaka iz Testa samostalnosti u Zakonu o porezu na dohodak građana, trebalo bi da budu rešene ovim Uputstvom. Pre svega onaj deo koji govori o tome da nalogodavac obezbeđuje sopstveni osnovni alat, opremu ili druga osnovna materijalna ili nematerijalna sredstva potrebna za redovan rad preduzetnika, kao i šta podrazumeva rukovođenje procesom rada.

Uputstvo je doneto na inicijativu zajednice, jer su postojala različita tumačenja samog Zakona, kao i nejasnoće u tome kako će se primenjivati. Sam akt ne menja suštinu Testa samostalnosti i ne uvodi nova pravila, već daje pojašnjenja u vezi sa primenom Zakona. Ukoliko neka od tačaka i ostane nedovoljno razjašnjena, ona svakako nije dovoljna da se preduzetnik proglasi zavisnim u odnosu na nalogodavca, već je potrebno da na najmanje pet od devet kriterijuma “padne”. 

Na sajtu Poreske uprave možete pronaći  Uputstvo za primenu Testa samostalnosti u poreskoj kontroli.

Uskoro na Startit Dnevniku možete pročitati i tumačenje, kao i prve reakcije i komentare.

Predstavljamo poslodavca
SAP-157x157-1.png

SAP

SAP je globalni lider koji se bavi razvojem cloud rešenja za prodajne i marketing timove, kao i cloud rešenja za on-line učenje.

SAP se bavi razvojem cloud rešenja za prodajne i marketing timove, kao i cloud rešenja za on-line učenje. Preko 4.800 organizacija u svim industrijama oslanjaju se na SAP rešenja u optimizaciji lead to money procesa, kako bi sklopili više dogovora za više novca, u rekordnom roku.

PETAR PAUNOVIĆ

  • Friday, 28. February 2020.

    Svaki ima pravo na grešku, ali ovo je zabavno:

    Порески инспектор утврђује да је од 9 критеријума садржаних у тесту самосталности, предузетник у свом односу са италијанским друштвом, као налогодавцем, испунио 7 критеријума, а да 3 критеријума није испунио.

  • Šta ti je na umu?
    Dodaj komentar · Pravila diskusije

  • Unesite termine za pretragu