Posle 3 godine stižu poreska rešenja paušalcima — Vlada izmenila kriterijume

Rešenja o porezu za paušalce nema od 2014. godine. Međutim, danas je Vlada utvrdila kriterijume za paušalno oporezivanje preduzetnika koji donose preciznije kriterijume i ograničenja za izmene iz godine u godinu.

Sanja Vatić - 25. Avgust, 2017.

U saopštenju Vlade stoji da su na današnjoj sednici usvojene izmene i dopune Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti.

Iz Vlade smatraju da je ovom izmenom omogućeno je izdavanje poreskih rešanja za delatnosti takozvane pete grupe, u koju spadaju profesionalne delatnosti kao što su lekari, veterinari, prevodioci, inženjeri, ali i većina preduzetnika iz informacionog sektora. Izmenama se takođe preciziraju kriterijumi za određivanje visine paušalnog poreza.

Šta su promene?

Uvidom u tekst Uredbe, saznali smo da se promene odnose na preciziranju kriterijuma i merila prilikom određivanja paušalnog poreza, kao i ograničenja u menjanju poreske stope.

Konkretno, ako se preduzetnicima uvećava poreska osnovica za trenutnu godinu, ona ne može biti uvećana više od 10 odsto ako je bila uvećana i prethodne godine. Po zaposlenom radniku, polazna osnovica se uvećava za pet odsto, ali to uvećanje ne sme da bude manje od pet odsto njegove prosečne mesečne zarade, što se razlikuje od trenutnog rešenja u kom se i u ovom slučaju radi o povećanju od 10 odsto.

Pored toga, kriterijum “Poslovna reputacija preduzetnika”, koji je prilično neprecizan deo ostalih okolnosti se briše.

Podsećamo, kriterijumi za obračunavanje osnovice su:

Iako je korak u dobrom pravcu, u kontekstu preciziranja računice, bilo bi dobro poresku računicu učiniti još jasnijom — da preduzetnici mogu lako da planiraju svoje troškove i pre dobijanja prvog poreskog rešenja. Više detalja o trenutnom načinu obračuna istih, možete pročitati u jednom od naših prethodnih tekstova.

Sam tekst uredbe nalazi se na dnu ovog teksta.

3 godine čekanja na rešenja

Od 2014. godine pojedini paušalci nisu dobili svoja poreska rešenja, a najveći broj njih nalazi se baš u petoj grupi, u koju spadaju IT-evci.

Kada stignu rešenja po novoj formuli, primeniće se retroaktivno na sve godine i to uz rok od 15 dana za isplatu svih naknada.

Većina preduzetnika je plaćala porez po starim poreskim rešenjima (iz 2014. godine), pa ako sada budu viša, oni će u navedenom roku morati da izmire razliku. Ako prethodno nisu plaćali ništa (što je često kod novih preduzetnika), onda će morati ceo „dug” da izmire.

Nezvanične informacije koje su do preduzetnika dolazile od poreskih službenika je da se čekala nova uredba i da će ona poskupeti porez za preduzetnike iz ove grupe i za sada deluje da to nije slučaj — ova uredba bi trebalo da onemogući prethodne slučajeve iz 2014. godine gde su preduzeticima stizala duplo veća rešenja o doprinosima.

Predlog Uredbe by Startit on Scribd

Pridruži se → prvo predstavljanje rada Tesla Nationa