Nije primarno pratiti zakone, već potrebe kolega — zašto neke IT firme plaćaju pune plate porodiljama?

Mnogo puta je rečeno, ali nije zgoreg da se ponovi da najveće posledice važeće regulative osete žene sa visokim primanjima, koje često rade na pozicijama gde se odustvom gubi tok sa promenama koje posao nosi sa sobom i na čiji račun najčešće stižu optužbe da nisu spremne da rađaju.

Sanja Vatić
28/01/2020

Pre nekog vremena stigao nam je mejl u kome zaposlena iz jedne IT kompanije skreće pažnju na temu plata porodilja u IT industriji. A onda je pre dva dana u saradnji sa Ministarstvom za rad, Centar za mame objavio „crnu listu poslodavaca” za decembar prošle godine, na kom se nalaze firme koje krše prava trudnica i porodilja (ne samo po pitanju plata). Iako je u javnosti mnogo puta bilo reči o ovoj temi, ove dve stvari bile su dovoljan povod da se još jednom skrene pažnja na to kakvu poruku potezi države i poslodavaca šalju onim ženama koje se odluče za osnivanje porodice. 

Naime, Zakon o finansijskoj podršci porodicama sa decom koji je pre dve godine stupio na snagu doneo je povećanje broja žena koje imaju pravo na naknadu za porodiljsko. Obuhvatio je majke koje samostalno obavljaju delatnost, one koje su angažovane po osnovu različitih ugovora (autorskog, o delu, itd.), poljoprivredne osiguranice, pa nezaposlene pod određenim uslovima… Međutim, u tom paketu je stiglo i pravilo da poslodavac umesto pet prosečnih plata, kako je bilo ranije, porodiljama nadoknađuje prosečne tri. Što je osetna razlika. 

Osetna je naročito za one žene čija su primanja inače visoka, pa sada umesto plate od 2.500 evra primaju oko 1.000. I to u trenutku kada se njihovi mesečni troškovi neminovno povećavaju.

Na ovakav tretman reagovale su mnoge IT komapnije krojeći svoju politiku isplaćivanja nadoknada prema potrebama svojih zaposlenih. Tako je Nordeus još kada je zakon usvojen najavio da će mame iz ove kompanije primati pune plate dok su na porodiljskom odsustvu.

Slično je i u Zühlke Engineering-u iz kog Katarina Šonjić, specijalista za Employer Branding, govori:

Nama nije primarno da pratimo zakone, već potrebe naših zaposlenih i da negujemo odnos sa njima. Zakon jeste odredio minimum, ali mi radimo onako kako smatramo da je etički i najpovoljnije po dobrobit naših zaposlenih.

Mi porodiljama isplaćujemo redovne plate, a imamo i edukativni budžet na godišnjem nivou što nam omogućava da za trudnice opredeljujemo dodatni iznos. Nama su zaposlni jako važni i na taj način kreiramo benefite za njih. Trudnicama odsustvo sa posla utiče na karijeru, a mi kao kompanija ovim brinemo o njima. 

Ako stavimo na stranu da ovakve odluke kompanijama omogućavaju privlačenje (i zadržavanje) kvalitetnih zaposlenih, one na većoj skali grade onakav standard i kulturu kakvi bi trebalo da vladaju u celoj privredi. Iako važi argument da je na državi leži veća odgovornost za brigu o majkama nego na firmama, IT kompanije su bez sumnje jedne od retkih koje sebi mogu da priušte plaćenje punih plata porodiljama, te time imaju kapacitet da povuku i dobrostojeće kompanije iz drugih industrija ka ovoj pozitivnoj praksi. 

Mnogo puta je rečeno, ali nije zgoreg da se ponovi da najveće posledice važeće regulative osete žene sa visokim primanjima, koje često rade na pozicijama gde se odustvom gubi tok sa promenama koje posao nosi sa sobom i na čiji račun najčešće stižu optužbe da nisu spremne da rađaju.   

Ovo je posebno problematično ako imamo u vidu da se doprinosi na plate ovih žena inače ne naplaćuju manje, kao i da su žene grupa koju treba osnažiti i motivisati a ne one najuspešnije među njima naterati da se pitaju da li je bolje imati decu i karijeru.

Umesto zaključka

Ukoliko prihvatamo tezu da je za bilo koje društvo loše da nipodaštava polovinu svoje populacije perpetuacijom regresivnih tradicija vezanih za položaj žena u savremenom društvu, i ukoliko se kao industrija zalažemo za veću ravnopravnost rodne zastupljenosti, onda treba da zauzmemo te stavove i u praksi, i da ispratimo naše reči delima, i novcem. 

Umesto osuđivanja i sramoćenja firmi koje nemaju progresivne politike prema svojim ženskim koleginicama koje grade porodicu, predlažemo hvaljenje onih koje to rade, i kreiranje jedne bele liste firmi koje dobrovoljno trudnicama na odsustvu isplaćuju pune iznose njihovih plata. Ukoliko znate takve firme, javite nam.

Sanja Vatić

Objavio/la članak.

utorak, 28. Januar, 2020.

IT Industrija

🔥 Najčitanije