Koje industrije prednjače u digitalnoj transformaciji i kako to merimo?

Koji su to pokazatelji koji pomažu kompanijama da utvrde na šta bi trebalo da se fokusiraju kako bi izvršili digitalnu transformaciju, i koje industrije koje prednjače u ovom procesu.

Sve više kompanija danas u svoju viziju i strategiju uključuje digitalizaciju ili još važniju digitalnu transformaciju (ako niste sigurni koja je razlika između ova dva termina, možda vam ovaj članak pomogne), i većina njih veruje da su to ostvarili i završili kupovinom najnovijih IT sistema i uređaja ili saradnjom sa više IT firmi ili zajednica, ali to je samo početna tačka.

Zanimalo nas je na koji način se može meriti digitalna transformacija kompanija — koji su to pokazatelji pomoću kojih se može utvrditi nivo transformacije koji je dostignut i na čemu dodatno raditi. 

Kako merimo koliko smo digitalni?

Ono čime se ističu lideri u digitalnoj transformaciji se može svesti na dva ključna segmenta — na koji način upotrebljavaju digitalna sredstva u radu sa klijentima i koliko intenzivno njihovi zaposleni koriste digitalne alate u svakodnevnom radu.

Prema istraživanju McKinsey and Company na primeru SAD posmatrano je 27 indikatora koja se mogu svrstati u 3 kategorije — digitalna sredstva, korišćenje digitalnih sredstava i takozvani digitalni radnici. Pored toga, iz ovog istraživanja je izveden MGI Industry Digitization Index koji pomoću brojnih indikatora meri koliko se digitalno transformišu kompanije.

  • Digitalna sredstva

Indeks meri koliko kompanije ulažu u hardver, softver, podatke i IT usluge od trećih lica. Takođe se posmatra koliko informatizuju fizičke podatke i sredstva — da li koriste IoT sisteme za maksimalnu iskorišćenost opreme i sistema, softvere za analizu velikih količina podataka, da li imaju pametne zgrade i sl. Fokus se prebacuje sa dugoročnih kapitalnih investicija na ulaganja  u operativne sisteme, što objašnjava brz rast u cloud uslugama koje nude Amazon, Google i Microsoft.

  • Upotreba digitalnih sredstava

Druga kategorija indikatora procenjuje u kojoj meri je kompanija digitalno angažovana sa korisnicima i dobavljačima. Kompanije u vodećim industrijama mnogo više koriste digitalna plaćanja, digitalni marketing i dr.

Veća je verovatnoća da će koristiti softvere koji obavljaju brojne operacije i održavaju komunikaciju sa korisnicima poput chat-botova. E-commerce je nešto što uveliko koriste ili su čak razvili sopstvenu e-commerce platformu. Dakle, najefikasnije koriste digitalna sredstva koja im stoje na raspolaganju i ovakve inovacije mogu imati značajan uticaj na poslovanje i razvoj ekonomije.

  • Digitalni zaposleni

Kada kažemo digitalni zaposleni pre svega mislimo na zaposlene na svim nivoima koji svakodnevno i u svim procesima upotrebljavaju tehnologiju kako bi brže i efikasnije obavili svoj posao. Istraživanja su pokazala da zaposleni u vodećim industrijama čak 13 puta više koriste digitalna sredstva od zaposlenih u onim sektorima koji zaostaju u digitalnoj transformaciji.

Koje industrije prednjače u digitalnoj transformaciji?

Kompanije koje najbrže vrše digitalnu transformaciju i u potpunosti koriste prednosti tehnologije su  u sektorima IKT, medija i profesionalnih usluga poput prikupljanja i analize podataka, PR i konsultantskih usluga i dr. Njih malo sporije prate kompanije u sektorima finansija i osiguranja, nafte, farmacije, rudarstva i nekretnina. Oni koji  dosta zaostaju su, nažalost, obrazovanje, državna uprava,  medicina, građevina, ugostiteljstvo i  poljoprivreda.

Interesantno je da najviše tehnoloških inovacija u poslednjih par godina nastaje upravo u poslednjoj grupi sektora u kojima kompanije najviše zaostaju u prihvatanju ovih inovacija — pitanje je zašto.

Uzmimo za primer medicinu — uočava se velika razlika unutar te jedne industrije gde, s jedne strane, imamo lekare koji su u Srbiji iskoristili 3D štampanje kako bi odštampali i implantirali kost koja je neophodna pacjientu ili lekare koji primenjuju poslovnu inteligenciju kako bi se odmah uočile određene bolesti na osnovu simptoma.

S druge strane imamo čitave zdravstvene sisteme unutar jedne države koji nemaju ni informatizovane podatke o pacijentima, već lekari ručno u kartone upisuju podatke i mnogo vremena gube na prelistavanje knjiga kako bi na osnovnu simptoma doneli zaključke o bolesti.

Svakako, čak i u digitalno najnaprednijim kompanijama ne koriste svi zaposleni dostupne tehnologije u svakodnevnom radu, već se još uvek izdvaja IT sektor kompanije. Ovo vodi ka propuštenoj prilici za veću efikasnost i bolje korisničke usluge koje zaposleni pružaju.

Uvidevši ovu potrebu, u narednom periodu ćemo u našim člancima obrađivati sve tehnologije koje menjaju današnje industrije, kao i načine poslovanja i života. Uskoro ćemo pokrenuti i mesečni newsletter u kom ćemo vas obaveštavati o svim bitnim stvarima koje vam mogu pomoći u procesu digitalne transformacije. Ukoliko želite da se prijavite, možete nam ostaviti svoju mail adresu u sledećoj formi.

Predstavljamo poslodavca
SAP-157x157-1.png

SAP

SAP je globalni lider koji se bavi razvojem cloud rešenja za prodajne i marketing timove, kao i cloud rešenja za on-line učenje.

SAP se bavi razvojem cloud rešenja za prodajne i marketing timove, kao i cloud rešenja za on-line učenje. Preko 4.800 organizacija u svim industrijama oslanjaju se na SAP rešenja u optimizaciji lead to money procesa, kako bi sklopili više dogovora za više novca, u rekordnom roku.

Vanja Popov

  • Šta ti je na umu?
    Dodaj komentar · Pravila diskusije

  • Unesite termine za pretragu