U toku je prijava kandidata za prvi ciklus besplatne prekvalifikacije za rad u IT-ju za polaznike na Kosovu i Metohiji koji će početi u oktobru, u organizaciji IT Bootcamp-a. Prijavljivanje za školu traje do 20.9.2020, a kandidati koji kroz proces selekcije budu najuspešniji, biće polaznici kursa Razvoj veb stranica (PHP + WP). Nastava će biti prilagođena novonastaloj situaciji, i odvijaće se onlajn, a zainteresovani kandidati mogu da se informišu o školi i prijave putem sajta itbootcamp.rs.

Motivisanim pojedincima, koji se nisu školovali za rad u IT industriji, pruža se mogućnost da tokom petnaest nedelja pohađanja intenzivne nastave ovladaju osnovnim znanjima iz odabranih oblasti. Osnovni cilj ove neprofitne škole jeste da polaznici, koji uspeju da prođu vrlo intenzivne i zahtevne kurseve, steknu najkvalitetniju prekvalifikaciju, najpraktičnije i upotrebljivo znanje i tako pronađu radna mesta u IT sektoru, koji je najbrže rastući sektor, kako u svetu tako i kod nas. 

Osnivači, ujedno i donatori škole, naši su uspešni ljudi iz dijaspore, a IT Bootcamp se izvodi u strateškoj saradnji sa Fondacijom Ana i Vlade Divac. U 2019. godini, školu je završio 291 polaznik u Beogradu i Nišu, od kojih je 136 pronašlo posao ili praksu u IT kompanijama — odnosno 46.7 odsto. Tokom 2020. godine, školu je uspešno završilo 106 polaznika, od kojih je 22 pronašlo svoju šansu u IT svetu — što iznosi 20 odsto. Iz škole ističu da očekuju veći plasman u narednim mesecima, budući da su polaznici još u procesima selekcije u IT kompanijama. 

Škola ima intenzivan i vrlo zahtevan program. Selekcija se obavlja u nekoliko ciklusa i biraju se kandidati koji pokažu spremnost da budu redovni na nastavi, istrajni, ulože veliki trud i pokažu visoku motivisanost i spremnost da odgovore na velike zahteve IT industrije.

Trenutno onlajn nastavu IT Bootcamp-a prati 48 polaznika osmog ciklusa u Beogradu i 41 polaznik četvrtog ciklusa u Nišu.