Da li dogovor Ministarstva sa taksi komorom stavlja Car:Go izvan zakona?

Ukratko, niko ne zna.

Sanja Vatić - 10. Maj, 2018.

Kao prenosi Blic, Ugovorna privredna taksi komora Srbije je prekinula današnju blokadu saobraćaja nakon što je postigla dogovor s Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture po kome će predstavnici taksista uzeti učešće u Radnoj grupi za izradu nacrta izmena i dopuna Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju, i postati deo Koordinacionog tela za praćenje primene propisa i podršku implementaciji zakona.

U istoj vesti istaknuto je da je „dogovoreno i da izmenama i dopunama Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju budu predviđene odredbe kojima će biti onemogućeno i sankcionisano nezakonito organizovanje taksi prevoza putem interneta i drugih aplikacija, kojim se omogućava obavljanje taksi delatnosti od firmi koje angažuju lica koja nemaju odobrenje za obavljanje taksi prevoza.”

Da podsetimo, taksisti su i tokom prethodnih nedelja u nekoliko navrata blokirali grad svojim protestima koji su pre svega bili usmereni na zabranu servisa poput Car:Go-a i hrvatskog prevoznika Cameo.

Ranije danas, takođe iz Blica, saznali smo da je ministarka saobraćaja Zorana Mihajlović izjavila kako Car:go-a i Ubera neće ni biti i da su zahtevi taksista već prihvaćeni kao deo Izmena i dopuna Zakona o drumskom saobraćaju, te da nema razloga za protest.

U toku današnjeg dana su iz kompanije Car:Go osudili proteste taksista i demantovali njihove navode da ne posluju u skladu sa zakonom. Samu Taksi komoru smo pokušali da dobijemo u nekoliko navrata i nismo uspeli da dobijemo komentar.

Vlada Srbije za sada nema komentar na nastalu situaciju, ali nam je Slobodan Marković, koji godinama prati razvoj digitalnih politika u Srbiji, na pitanje da li izmenom Zakona o drumskom saobraćaju mogu da stave van zakona Car:go, koji posluje po Zakonu o turizmu, objasnio da je takva situacija moguća.

Mogu da ubace u novi Zakon o prevozu putnika u drumskom saobraćaju tekst koji stavlja van snage odgovarajuće članove Zakona o turizmu.

Naravno, onda bi to što izbace iz Zakona o turizmu morali da regulišu u tom novom zakonu o prevozu putnika u drumskom saobraćaju, što je koliko vidim i ideja.

Prema njegovim rečima, načelno ima smisla da se prevoz putnika reguliše na jednom mestu, ali i da jednako ima smisla limo-servise (kako posluje Car:Go) definisati drugačije od taksi prevoza. Iz Zapisnika sa sastanka predstavnika Taksi komore i Ministarstva jasno je da se ovim cilja na izjednačavanje taksista i limo-servisa u pogledu prava i obaveza.

O tome, pak, da li i kako ih ugrožava dogovor postignut između Ministarstva i taksista pitali smo osnivača i direktora Car:Go-a Vuka Gubernića:

Ovim zabranjuju i aplikacije koje taksisti koriste i to je ono što je suludo u takvoj odluci. Trenutno čekamo da nam se neko obrati zvaničnim putem. Mi smo se obratili ministarki Mihajlović povodom njene današnje izjave.

Ono što bi u ovakvoj situaciji bilo poželjno, jeste da se u Radnu grupu koja će raditi na izmeni zakona uključe i predstavnici koji zastupaju interese Car:Go-a i da rasprava o ovom problemu ne bude jednostrana kao do sada.