Miloš Savić

ITevac okrenut rešavanju problema sa spektrom različitih veština i iskustava. U potrazi za načinima da ih unapredi na svaki mogući način.

Šta je potrebno da biste svoj sajt podigli na AWS?

AWS je koristan, upotrebljiv i brzo dostupan servis koji nudi mogućnosti koje je jako teško ostvariti u sličnom vremenskom intervalu i po sličnoj ceni. Naravno, kao i svaka usluga, i ova košta, da li je cena opravdana ili nije, zavisi od namene i vaših potreba.

Pouzdanost AWS-a: da nije ova firma malo ukrivo?

Još jedan tekst o AWS-u Miloša Savića. Ovoga puta koliko je ovaj servis pouzdan. Kada pošaljete svoj kod tamo gore, ko vam garantuje da će tamo i ostati?

Ne morate da prodate bubreg da biste prešli na AWS

Miloš Savić u svom trećem tekstu daje argumente da je prelazak na AWS zapravo isplativ.

Servisi AWS-a (EC2, S3…) i čemu to sve služi?

AWS je set individualnih servisa koji su međusobno povezani tako da čine jednu funkcionalnu celinu. Iako je, naravno, moguće koristiti samo pojedinačne servise, njihov pun smisao dolazi do izražaja tek kada se koriste zajedno.

Hosting i Amazon Web Services — u čemu je razlika i kada je dobro odabrati AWS?

Miloš Savić nas kroz svoj prvi tekst vodi kroz razloge za upotrebu AWSa naspram drugih hosting rešenja, a za one koje ubedi u narednim sledi dalje razrađivanje teme i praktični vodič.

Unesite termine za pretragu