Pouzdanost AWS-a: da nije ova firma malo ukrivo?

Još jedan tekst o AWS-u Miloša Savića. Ovoga puta koliko je ovaj servis pouzdan. Kada pošaljete svoj kod tamo gore, ko vam garantuje da će tamo i ostati?

Miloš Savić - 4. Februar, 2016.

Koliko je AWS pouzdan? Ovo je često pitanje, i jedna od većih stavki kada je u pitanju ovakav servis. Kada pošaljete svoj kod tamo gore, vi ga dajete na poverenje da će tamo i ostati. Ne bi bilo lepo da se budite noću u znoju i proveravate da li je zapravo još uvek tamo, zar ne?

Životni vek instanci nije beskonačan. Osim večite mogućnosti havarije hardverskih resursa na kojima AWS trči, neke instance bivaju ugašene i iz drugih razloga, od strane samog Amazona. Naravno, bićete obavešteni o tome, ali živi korisnici kažu da i vreme ranog obaveštenja ume da varira. Redundantnost pomaže, ali ako padne tako da eksplodira (čuveni downtime 2011), ni od nje neće ostati bog-zna-šta. Dakle, disaster recovery je obavezan.

Jedan način zaštite je korišćenje Availability zona i regiona. AWS je podeljen na Availability zone (AZ) i regione (Regions). AZ ima nekoliko po regionu, i predstavljaju fizički odvojene grupacije delimične međusobne nezavisnosti (resursi koji pripadaju jednoj zoni ne mogu uvek da budu iskorišćeni u drugoj zoni – EBS, na primer, mora biti u zoni gde je i instanca, ali i pad jedne zone ne utiče na drugu). Regioni su potpuno nezavisni, raštrkani su po svetu, i ima ih (trenutno) 8.

Različiti servisi pripadaju različitim regionima, različite su i cene po regionu, a postoji i tarifa za prenos podataka između regiona. Međutim, ako jedan region padne, mala verovatnoća je da će pasti i drugi. Default region je us-east-1. Ako raspodelite svoju aplikaciju fizički i geografski na više lokacija, i iskoristite mogućnosti servisa kao što je Route 53 koji je jedinstven za sve regione i zone, možete biti prilično sigurni da ćete u svakom momentu imati živ bar jedan deo svojih resursa koji će opsluživati vaše korisnike.

Drugi način je klasičan bekap. Da li ćete kopirati samo podatke, smeštati na S3, ili svlačiti na svoje računare, poslati Amazonu medij na koji će oni iskopirati vaše podatke (postoji kao validna i ponuđena mogućnost, naplaćuje se), ili praviti snapshotove vaših EBS diskova – to je na vama.

Bitno je da uspostavite sistem i izbalansirate troškove i vreme povraćaja podataka – EBS snapshot se u roku od minut-dva vezuje na svežu instancu, povlačenje sa Glaciera traje oko 4-5h po arhivi, S3 i klasični bekapi traže administrativni rad. Za koju god opciju da se odlučite, proučite prednosti i nedostatke, i najvažnije – iskoristite je!