Milica Matanovic

Upoznajte se sa prilikama za inovacije u poljoprivredi

Događaj će se održati u četvrtak, 3. februara, od 10 časova.