Mališa Pušonja

Developer u svetu filozofa, filozof u svetu programera. Pokušava da odgovori na pitanja "šta mogu da znam?", "šta treba da činim?", "čemu smem da se nadam?", i misli da je u tom odgovaranju nužno baviti se tehnologijom i filosofstvovati o njoj.

Manifest jednog srpskog softverskog inženjera nakon posete Americi

Juna 2014. godine dva inženjera iz Devana Technologies su poslata u srce inženjerske kulture u Americi da izuče i prenesu tajni recept za savršenu softversku kompaniju. Bili smo spremni na sve i ovo su naši utisci.