Bal Balađi

Bal Balađi je "serijski inženjerski preduzenik" koji je vodio Surfkitchen, DeviceDriven, Flauntr, Fotodesk. Sada vodi uslužnu softversku firmu Bal Lab, gde je fokusiran na big-data projekte, i osnivač je SwarmDB-a. Samouk je programer i diplomirani arhitekta.

Zašto smo napustili PHP i potpuno se prebacili na Javu

Bal Balađi je serijski preduzetnik koji u Beogradu vodi Bal Lab. Skoro je sav rad u ovoj softverskoj kući prebacio sa PHP-a i Jave samo na Javu, zbog fokusa na big data projekte. U njegovom članku pogledajte više o tome kako i zašto je došlo do ove odluke.