Potrebno je paziti na to šta piše u Apple-ovim novim obaveštenjima o privatnosti, zaključuje analiza Washington Post-a.

Kako je već poznato, proteklih godina se intenzivira sukob između Apple-a i Facebook-a, a u poslednje vreme se u centru pažnje nalazi Apple-ova odluka da u novoj verziji iOS operativnog sistema uvede strožije kontrole nad aplikacijama i pruži jasna objašnjenja o informacijama koje svaka aplikacija sakuplja, kao i mogućnost da korisnici te dozvole uskrate.

Trenutno stanje

Kako pokazuje skorašnja analiza, ta upozorenja, kao i Apple-ov novi sistem u celini, imaju svojih problema, i korisnici ne mogu u potpunosti da se oslone na njih.

Novi sistem zasniva se na sledećim kategorijama:

Data Used to Track You (podaci poput mejl adrese, kao i sve ostalo što može da pomogne oglašivačima da prilagode oglase korisniku, podaci koji se prodaju drugim strankama);

Data Linked to You (podaci o korisničkim nalozima ili drugim identifikatorima, kao i drugi lični podaci koji mogu dovesti do identiteta pojedinačnog korisnika);

Data Not Linked to You (podaci koji nisu lični, ili su anonimizirani, pa ne mogu da se upotrebe u svrhe praćenja pojedinaca), i

Data Not Collected (aplikacija ne sakuplja podatke);

Međutim, Apple ne proverava svaku aplikaciju pojedinačno, već se oslanja na kompanije i developere da sami otkriju šta i kako sakupljaju. Kako je pokazalo istraživanje novinara WP-a, više aplikacija koje su tvrdile da ne sakupljaju nikakve podatke (Satisfying Slime Simulator, Rumble, Maps.Me, itd.), u stvari je beležilo različite podatke, poput Apple IDFA, Facebook ili Google ID.

Neke aplikacije, koje su tvrdile da sakupljaju minimalne podatke, beležile su nivo baterije, lokaciju, slobodnu memoriju i brojne druge detalje koji su zadirali u prvatnost korisnika, a nisu bili neophodni za funkcionisanje aplikacija.

Svi ovi podaci pojedinačno mogu se iskoristiti za preciznije mapiranje svakog Apple uređaja, a u kombinaciji jedni s drugima, pružaju gotovo jedinstven identifikator.

Apple je u pravljenju ovog sistema pošao od uske definicije korisničke privatnosti, koja pogoduje tvorcima aplikacija. Na primer, Apple ne beleži kome tačno idu podaci koji se sakupljaju ili dele. Povrh toga, kompanija izgleda smatra da je „praćenje” (tracking) samo stvar targetiranih oglasa i prodaje takvih podataka, a ne, recimo, sakupljanja podataka u svrhe metrike.

Ovakvo razumevanje privatnosti, s kojim se mnogi ne bi složili, izvor je brojnih nejasnoća i zabuna. Pošto aplikacije mogu da tvrde da ne prate korisnike, a da ih niko ne otkrije, jasno je da se, barem za sada, ne može u potpunosti verovati tvrdnjama koje se navode u novoj funkciji iOS.

Šta korisnici mogu da učine kako bi se zaštitili?

Korisnici najpre moraju da odaberu aplikacije koje često koriste, posmatrajući i aspekt privatnosti — recimo, funkcionalnost WhatsApp-a i Signal-a je jako slična, ali je razlika u količini podataka koju sakupljaju ogromna. Mnoge aplikacije posvećene su korisničkoj privatnosti, i nezavisna istraživanja potvrdila su da ne sakupljaju veliku količinu podataka.

Sa druge strane, i jednostavnije aplikacije koje služe jednoj svrsi, makar se i plaćale, često sakupljaju ogromnu količinu podataka radi oglasa ili analitike. Korisnici mogu da iskoriste neki od alata za privatnost, poput Privacy Pro, kako bi filtrirali saobraćaj aplikacija i proverili kuda se kreće tok podataka.

U Apple podešavanjima moguće je isključiti neke od najrizičnijih opcija, poput „Allow Apps to Request to Track”, ili „Location Access”. Mnoge aplikacije funkcionisaće i bez tih dozvola, ali će im biti znatno teže da prikupe podatke sa konkretnog uređaja na način koji će lako identifikovati korisnika.

Konačno, i u ovom trenutku Apple obaveštenja o privatnosti mogu biti korisna — ukoliko neka aplikacija ima desetine stavki koje prati, jasno je da je treba zaobići, ako je moguće. Poznate i popularne aplikacije koje tvrde da ne sakupljaju ništa takođe treba posmatrati sa velikom sumnjom.

Borba za privatnost i integritet ličnih podataka vodi se na svim platformama. Apple-ova nova merila još uvek su u razvoju, i možemo se nadati da će se vremenom poboljšati. Trenutno ona nisu dovoljna, i korisnici koji se brinu o tome gde se kreću njihovi podaci još uvek će morati da se oslone na nezavisna istraživanja, druge korisnike i njihove analize, kao i na sopstveni oprez.