Počevši sa beleženjem od 13. januara otvorena baza podataka sadrži dnevne izveštaje o kretanju stanovništva, kako bi se jasnije utvrdila mobilnost COVID-19 pandemije. 

Podaci se ažuriraju svakodnevno, a zasnovani su na zahtevima za pokazivanje smera i pravca na Apple mapama. Među navedenim državama je i Srbija, čije stanovništvo pokazuje drastičan pad mobilnosti od prve polovine marta – vožnja je opala za 65 odsto, a hodanje za 68 odsto.

Podaci su podeljeni na osnovu metoda transporta – vožnja, hodanje i tranzit. Za sada su podaci omogućeni za preko 400 kategorija i dostupni za preuzimanje u svakom trenutku. 

Apple naglašava da su objavljeni podaci dostupni samo u toku trajanja pandemije. Sakupljeni podaci ne sadrže istoriju kretanja korisnika i ne identifikuju. 

Sredinom marta kompanija Apple navela je da ne sakuplja lokacijske podatke svojih korisnika, kada je vlada SAD-a pozvala velike tehnološke kompanije da pruže lokacijske podatke radi kontrole epidemije. Pre Apple-a sličnu inicijativu pokrenuo je Google, koji je otvorio podatke o kretanju svih korisnika Google Maps-a početkom aprila. Za sada nema podataka za Srbiju.