Airbnb ukida takse za goste u pojedinim regijama: da li se okomio na Booking?

Plaćanje taksi koje je nametnuto gostima je već dugo jedna od manjkavosti Airbnb-a u odnosu na njegovog glavnog konkurenta — Booking.

Pred najvreliju sezonu Airbnb je doneo odluku da od 4. jula oslobodi neke vlasnike smeštaja i hotele plaćanja provizije za goste, saznaje Skift. Novo pravilo odnosi se na region Azija-Pacifik (bez Japana), Evropu, Srednji Istok i Afriku, gde će za one koji izdaju smeštaj kao podrazumevana biti podešena opcija da naplaćuju samo proviziju za domaćine koja iznosi 14 odsto.

Razlika je u tome što se do sada podrazumevalo da domaćini plaćaju fiksnu proviziju od tri do pet odsto, a gosti takste u vrednosti i do 20 odsto ponude. Novi domaćini sada će moći da biraju da li će troškove taksi snositi sami ili će ih deliti sa gostima.

Iz Skifta ovo tumače kao jedan od poteza kojima Airbnb namerava da izađe na crtu svom večitom konkurentu — Booking-u. Kako kažu, plaćanje taksi koje je nametnuto gostima je već dugo jedna od manjkavosti Airbnb-a u odnosu na njegovog glavnog konkurenta. Naime, Booking nikada nije naplaćivao takse gostima, već samo domaćinima i to tek onda kada se realizuje prodaja tj. iznajmljivanje.

Da to zaista jeste manjkavost u očima korisnika vidi se i iz toga što je testiranjem nove opcije Airbnb zaključio da dolazi do povećanog broja rezervacija kod onih domaćina koji su usvojli nov način obračunavanja troškova.

Korak ka ukidanju taksi za goste može da se posmatra i kroz prizmu inicijalne javne ponude koja predstoji Airbnb-u. Na finansijske tokove svakako će se odraziti ako se ispostavi kao tačno da se broj rezervacija povećava, ali i ako domaćini počnu da naplaćuju više jer će biti opterećeni većim troškovima (što uopšte nije neočekivano).

Predstavljamo poslodavca
SAP-157x157-1.png

SAP

SAP je globalni lider koji se bavi razvojem cloud rešenja za prodajne i marketing timove, kao i cloud rešenja za on-line učenje.

SAP se bavi razvojem cloud rešenja za prodajne i marketing timove, kao i cloud rešenja za on-line učenje. Preko 4.800 organizacija u svim industrijama oslanjaju se na SAP rešenja u optimizaciji lead to money procesa, kako bi sklopili više dogovora za više novca, u rekordnom roku.

Sanja Vatić

  • Šta ti je na umu?
    Dodaj komentar · Pravila diskusije

  • Unesite termine za pretragu