35% mladih planira svoj biznis – na koje prepreke nailaze i kako ih rešiti

Nakon istraživanja preduzetničke kulture mladih u Srbiji, Libek postavlja pitanje kakvi su to uslovi poslovanja preduzeća u Srbiji. Cilj ovog istraživanja je da se na adekvatan način spoznaju glavni izazovi i prepreke sa kojima se suočavaju preduzetnici, a sve to kako bi se popravilo poslovno okruženje.

Protekle nedelje Libek je predstavio istraživanje razvoja preduzetničke kulture kod mladih u Srbiji. Rezultati ovog istraživanja pokazuju da tek jedan od deset ispitanika smatra da poslovna kultura u Srbiji podstiče preduzetnički duh.

Neki od najvažnijih nalaza su da samo  17,4% ispitanika smatra da ih je stečeno formalno obrazovanje pripremilo za pokretanje i vođenje sopstvenog biznisa kao i da 65% ispitanika ne planira da u naredne tri godine pokrene svoj biznis.

Okruženje svakako utiče i na stavove ispitanika i njihovu odluku da se bave preduzetništvom što možemo videti na osnovu podatka koji pokazuju da kada okruženje ima pozitivan stav prema preduzetništvu, u tom slučaju 75% ispitanika razmišlja o tome da pokrene neki biznis. Suprotno, kada je okruženje negativno nastrojeno, broj ispitanika koji razmišlja da pokrene svoj biznis smanjuje se za gotovo 20%, a prema istraživanju, negativni diskurs preovlađuje.

libek 1-istraživanje

Mladi smatraju da poslovna kultura u Srbiji ne podstiče razvoj preduzetništva (89.6%), a kao najvažnije faktore zbog kojih se ne usuđuju da pokrenu svoj biznis ističu nedostatak početnog kapitala i loše uslove poslovanja po kojima je Srbija na 91. mestu u svetu o čemu smo već pisali.

libek-istraživanje

Upravo ovakvi rezultati su podstakli ovu organizaciju da postavi pitanje i kakvi su to uslovi poslovanja preduzeća u Srbiji. Cilj ovog istraživanja je da se na adekvatan način spoznaju glavni izazovi i prepreke sa kojima se suočavaju preduzetnici u Srbiji, a sve to kako bi se popravilo poslovno okruženje.

Jedan od bitnih segmenata preduzetničke kulture, u najvećem broju mladih ljudi, je svakako startap ekosistem u kome preduzetnici verovatno nemali broj puta nailaze na problem koji nije developerski, niti idejni, već poslovni što naglašava i Miloš Nikolić, predsednik Libeka:

Milos-Nikolic-LibekZnačaj tehnološke zajednice vidimo, pre svega, u tome što unutar te zajednice nastaje novo jezgro preduzetništva sa izuzetnim potencijalom i to ne samo za mlade, inovativne preduzetnike koje zajednica okuplja, već za daleko širi broj građana. Razvoj preduzetničke kulture, uz neophodnu promenu propisa i regulacija, predstavlja dugoročni osnov prosperiteta čitavog društva, i zbog toga moramo izazovima preduzetnika da pristupamo na nov način i da širu javnost stalno informišemo o problemima preduzetnika.

Ovaj anonimni upitnik namenjen je pravnim licima, kompanijama i možete mu pristupiti preko ovog linka, a podaci će se koristiti isključivo za izradu baze koja bi služila za analizu poslovanja i razmatranje određenih predloga kako bi ti uslovi mogli da se unaprede.

U nizu istraživanja u okviru svoje Akademije liberalne politike, Libek je prošao kroz razne teme. Od toga koliko je poverenje građana u medije, preko kvaliteta gradskog saobraćaja u Beogradu do viška zaposlenih u lokalnoj samoupravi i slično.

Predstavljamo poslodavca
Telesign_logo-1-1.jpg

TeleSign

Connect & Protect Online Experiences

TeleSign povezuje i štiti svoje korisnike uz pomoć sofisticiranih rešenja za utvrđivanje i proveru identiteta internet korisnika. Uz pomoć API, koji omogućuje samu komunikaciju, registraciju korisnika i data insight, mi smo u mogućnosti da rešimo svakodnevne izazove koje naši korisnici imaju povezujući tako njihovu poslovnu stranu sa složenom stranom globalnih telekomunikacija.

Tanja Mladenović

  • Šta ti je na umu?
    Dodaj komentar · Pravila diskusije

  • Unesite termine za pretragu