Samo nekoliko dana nakon što je objavljen novi plan za razvoj metro sistema u Beogradu, koji je izazvao polemike i od stručne javnosti i među običnim građanima, dobili smo prve reakcije zvaničnika.

Podsećamo, oko 50 odsto prve planirane linije prolazi po obodima naselja koja imaju malo stanovnika ili kroz potpuno neurbanizovana područja. Takođe, zaobiđene su mnoge poznate problematične tačke u saobraćaju, kao što su Klinički centar, Železnička stanica u Prokopu i Slavija, u centru Beograda će se nalaziti samo dve stanice, a u „Beogradu na vodi” čak četiri.

Iako su stručnjaci skrenuli pažnju na ove probleme, zvanično objašnjenje je da su studije pokazale da je najopterećeniji deo javnog prevoza trasa od Banovog brda do Mostarske petlje. Slede trasa kod Brankovog mosta između Zelenog venca i Ušća, kao i Bulevar despota Stefana.

Gomilanje stanica u „Beogradu na vodi” se pravda time što će ovaj deo grada biti „pojedinačno najveći generator putovanja u Beogradu, jer će biti najveći stepen izgrađenosti u gradu“.

Kada možemo da očekujemo metro?

Kako je već najavljeno, plan je da izgradnja prve linije započne do kraja tekuće godine. Po najnovijim informacijama, završetak radova može da se očekuje u periodu između 2025. i 2027. Godine. Ukoliko se ovo obistini, Beograđani će moći da koriste metro nakon više od pola veka od prvih planova. Naime, Generalnim urbanističkim planom koji je donet 1972. godine predviđeno je da Beograd ima dve linije metroa, a od tada se ova priča pokretala u relativno redovnim intervalima.

Generalnim projektom su planirane dve linije, ali će u studiju izvodljivosti biti uvrštena i treća linija kako bi se stvorila vizija razvoja sistema. Za izradu te studije izvodljivosti, sa idejnim projektom i studijom zaštite životne sredine, u toku je potpisivanje sporazuma sa Francuskom o donaciji 8,7 miliona evra. Oni su dali ponudu i za iznos koji bi pokrio deo za koji su oni zainteresovani, a to su vozovi, elektromašinski sistemi, signalizacija, kontaktna mreža, šine, upravljanje i ventilacija.

Zanimljivo je da je, pre rešavanja velikog broja pomenutih pitanja vezanih za izgradnju metroa, već sada otkrivena cena karata za vožnju. Kako je najavljeno, ona bi trebalo da bude ista za trolejbus, tramvaj i autobus.

Kao što smo već pisali, kvalitetna infrastruktura je jedan od stubova razvoja čitavog IT sektora i preduzetništva uopšte. Pojednostavljeno, ukoliko vaš radnik mora da dnevno izgubi više sati u putu, lakše će se odlučiti da potraži grad u kome ne postoji taj problem.

Zbog toga je važno da svi zainteresovani pojedinci, udruženja i institucije, podnesu svoje primedbe na plan, ukoliko ih imaju. U toku je rani javni uvid plana i trajaće do 6. marta 2020. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova, u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, u Ulici 27. marta 43-45 (sala u suterenu).